Google+ Autisme, wat nu..?: CG-Raad actueel | nieuwsberichten | gemengde gevoelens over regeerakkoord

zondag 18 november 2012

CG-Raad actueel | nieuwsberichten | gemengde gevoelens over regeerakkoord


Gemengde gevoelens over regeerakkoord

Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg.

Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking. We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt.

Hieronder een eerste reactie op het conceptregeerakkoord op enkele belangrijke punten voor mensen met een handicap en chronische ziekte.


Lees verder op:
CG-Raad actueel | nieuwsberichten | gemengde gevoelens over regeerakkoord:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com