Google+ Autisme, wat nu..?: februari 2014

zondag 16 februari 2014

Autisme- Een bijzonder bewustzijn

een beter begrip van kinderen met autisme en Asperger

Hoe weet u dat uw kind vrolijk of verdrietig is, moe is of honger heeft, als het alleen maar wil praten over wespen of de kleur van treindeuren? Wat kunt u doen om een negenjarig kind dat honderden keren per dag vragen stelt over de dood gerust te stellen? En hoe kunt u een koesterende relatie opbouwen als uw kleine meid niet graag wordt aangeraakt?

Ouder zijn van een kind met autisme of het syndroom van Asperger wordt door zulke vragen een reis door onbekend terrein. Daarom is het zo belangrijk dat wij begrijpen hoe kinderen met deze stoornissen werkelijk denken en voelen en de frappante manieren waarop hun hersenen anders werken dan die van 'gewone' kinderen. Door aangrijpend te vertellen over kinderen waarmee hij heeft gewerkt, helpt Peter Szatmari u de wereld door de ogen van uw kind te zien. Dit boek vol compassie laat zien dat een beter begrip van de ervaringen van uw kind de band kan verdiepen die leren en groei bevordert en u kunt helpen een weg te vinden naar een betere toekomst.donderdag 13 februari 2014

Geprikkeld om te weten

studeren met autisme in hoger onderwijs

Auteurs Valérie Van Hees, Herbert Roeyers

In het boek ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ worden de inzichten uit de documentaire verder uitgediept door een antwoord te formuleren op volgende vragen: Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)? Hoe vaak komt ASS voor? Wat weet men over de oorzaak? Wat leert hersenonderzoek ons? Hoe wordt de informatie verwerkt? Zijn er bijkomende problemen en specifieke sterktes? Voor welke uitdagingen komen studenten met ASS precies te staan zowel in de overstap naar als in het hoger onderwijs zelf? Welke begeleiding kan men bieden?

De wetenschappelijke inzichten worden in het boek geduid met concrete getuigenissen van (oud-) studenten met ASS in het hoger onderwijs en inzichten uit kwalitatief onderzoek.

De dvd met de documentaire en preview (Engels en Nederlands ondertiteld) wordt gratis bijgeleverd.

Meer informatie bekijk www.studerenmetautisme.be

KompASS voor studiesucces

wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme

Studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) melden zich steeds vaker aan voor een studie in het hoger onderwijs. Veel studierichtingen in het hoger beroepsonderwijs en op universiteiten zijn geschikt voor deze groep jonge mensen. Ambitieuze scholieren met vaak specifieke mogelijkheden, vaardigheden en kennis. In het hoger onderwijs kunnen deze kwaliteiten verder worden ontwikkeld en tot volle ontplooiing komen. Desondanks lopen studenten met ASS veel risico op studievertraging en studie-uitval.

Deze wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme is samengesteld door studentendecanen en studiekeuzeadviseurs werkzaam bij Fontys Hogescholen. Zij hebben hun ervaring en aanpak met het werken met studenten met ASS bijeengebracht in deze uitgave. Ook studenten zijn daarbij betrokken.

Dit boek in de Reeks Educatief bevat informatie die de behoefte aan extra aandacht voor studenten met ASS onderbouwt. Aandacht die nodig is vanaf het moment dat de student een studiekeuze wil maken. Maar daar blijft het niet bij. Tijdens de studie ligt er ook een taak voor studieloopbaanbegeleiders en docenten om - binnen de wettelijke mogelijkheden - studenten met ASS te begeleiden naar een succesvolle afronding van de studie.

Dit KompASS voor studiesucces levert daarmee een bijdrage aan meer kennis over autisme in het algemeen en over studeren met ASS in het bijzonder. Een pleidooi voor studenten met ASS die willen studeren in het hoger onderwijs.

Over de auteur(s):

Fontys Reeks Educatief

Deze reeks is een initiatief dat in 2005 genomen werd door Fontys Pabo Eindhoven en het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.
Coördinator van de reeks is Jan van Balkomwoensdag 12 februari 2014

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Een praktische gids voor volwassenen met ASS, naastbetrokkenen en hulpverleners

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). Tot ongeveer tien jaar geleden werd ASS vooral bij kinderen herkend en gediagnosticeerd. Dat ASS ook voor kon komen bij volwassenen of dat kinderen met ASS volwassen worden, daar werd vreemd genoeg niet aan gedacht.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de symptomen veranderen naarmate men volwassen wordt. En hoewel ASS zeker ook positieve kwaliteiten met zich meebrengt - zoals een goed oog voor detail, doorzettingsvermogen, oprechtheid, gevoel voor humor, betrouwbaarheid en consequentheid - blijven er helaas ook veel beperkingen.

In Autismespectrumstoornissen bij volwassenen beschrijft Annelies Spek wat we op dit moment weten over ASS. In het eerste deel staat ze stil bij de oorzaken en de rol van erfelijkheid en omgevingsfactoren daarin. Ook gaat ze in op de bijzonderheden in de informatieverwerking van mensen met ASS. In het tweede deel komen de gedragskenmerken aan bod zoals deze beschreven worden in de DSM-5. In het derde deel gaat Annelies Spek in op een aantal belangrijke thema's, zoals het diagnostisch proces, seksualiteit en verschillen tussen mannen en vrouwen met ASS. Het boek sluit af met een hoofdstuk over hoe autisme zich ontwikkelt over de verschillende levensfasen.

Door de heldere stijl, praktische tips en adviezen is dit boek zowel geschikt voor volwassenen met ASS zelf, als voor betrokkenen, zoals familieleden en werkgevers. Daarnaast kan het boek gebruikt worden door hulpverleners om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen, of als aanvulling bij het geven van psycho-educatie.

Annelies Spek is als klinisch psycholoog en senior onderzoeker werkzaam bij het Centrum Autisme Volwassenen, GGZ Eindhoven. De illustraties zijn gemaakt door René Hazebroek, www.rhaillustraties.nl.maandag 10 februari 2014

Waarom ik soms op en neer spring

de eigen stem van een 13-jarige jongen met autisme

Het is vrij moeilijk om het gedrag en de belevingswereld van een autist te begrijpen. In 'Waarom ik soms op en neer spring' geeft Naoki Higashida antwoord op de vragen die iedereen zich altijd bij autisme stelt. Naoki was dertien toen hij dit boek schreef. Dat is op zich al bijzonder maar als je weet dat hij autistisch is, is het nog opmerkelijker. Het is een verhelderend en inspirerend boek voor iedereen die in het begrijpen van een ander is geïnteresseerd, ouders, familie, verzorgers en leerkrachten van autistische kinderen. Naoki bewijst dat ook mensen met autisme over fantasie, humor en empathie beschikken en maakt ons op een indringende en ontroerende manier duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn.
Met een inleiding van David Mitchell.

zondag 9 februari 2014

Vriendelijke robot moet relatie tussen mens en robot verbeteren

De 'vriendelijke robot' ERWIN gaat wetenschappers helpen om te begrijpen hoe mensen en robots een meer realistische relatie kunnen ontwikkelen.

Het onderzoeksproject valt onder de universiteit van Lincoln in het Verenigd Koninkrijk. ERWIN, dat staat voor Emotional Robot with Intelligent Network, is ontwikkeld door John Murray van de universiteit van Lincoln.

ERWIN kan tijdens het communiceren met mensen via verschillende gezichtsuitdrukkingen vijf emoties laten zien. Door deze emoties kunnen wetenschappers onderzoeken hoe mensen en robots een meer realistische en diepere relatie kunnen opbouwen.

"Gebaseerd op menselijke interactie en relaties kunnen we karakteristieken en een persoonlijkheid aan een robot toevoegen. Dit maakt de robot wel imperfect, maar ook menselijker", aldus student Mriganka Biswas, die meewerkt aan het project.

Autisme
ERWIN kan ook helpen bij het onderzoek naar relaties van kinderen met autisme, syndroom van Asperger of een hechtingsstoornis, en hoe dergelijke relaties zich bij deze kinderen ontwikkelen.

"Robots worden steeds vaker in verschillende sectoren gebruikt. Maar bij sommige werkzaamheden, zoals het ondersteunen van ouderen of helpen van mensen met autisme, is het noodzakelijk dat robots vriendelijker zijn en meer sympathie en emotie kunnen tonen", zegt Biswas.

Keepon
Een andere robot met de naam Keepon wordt ook in het onderzoeksproject gebruikt. Keepon laat, in tegenstelling tot ERWIN, emoties middels lichaamstaal zien. De wetenschappers willen onderzoeken welke manier van emoties tonen bij mensen het meest effectief is en de meeste interactie oproept.

Bron: nutech.nlWegens familieomstandigheden gesloten

roman over autisme

De vader van Michelle overlijdt voordat hij haar in zijn armen kan sluiten. Jolanda kan de zorg voor haar dochter niet aan en ze groeit op in het gezin van haar oom. Michelle heeft autisme en knapt af vanwege het vele pesten. Op haar achttiende ontmoet ze, zonder het te weten, haar echte moeder. Er ontstaat een vriendschap, totdat ze erachter komt wie Jolanda echt is en wat de reden was voor haar uithuisplaatsing. Dit kan Michelle niet verwerken en dramatische gebeurtenissen volgen elkaar op. Zouden ze ooit nader tot elkaar komen?

Psychologische roman van Sigrid Landman. Haar debuut 'Moederen met autisme' is een succes en dit beklemmende verhaal brengt wederom de wereld van autisme dichtbij. De schrijver heeft een geheel autistisch gezin en slaagt erin de lezer mee te voeren naar ongekende hoogte- en dieptepunten.Een positieve kijk op autisme

In dit boek beschrijft Sebiha Devrim de positieve benadering op autisme. Met haar eigen positieve ervaringen kwam ze tot de conclusie dat een positieve benadering goed werkte bij mensen met autisme en daardoor heeft zij zich nu verdiept in de positieve psychologie. Zij is van mening dat juist de talenten meer de aandacht zouden moeten krijgen in plaats van de minder sterke kanten. Dit boek is hierbij een goed handvat voor ouders, hulpverleners en allen die verder te maken hebben met autisme of zich erin willen verdiepen en hierbij willen inzien hoe belangrijk de positieve benadering bij autisme is.vrijdag 7 februari 2014

Revolutie in apenonderzoek

Een Chinese techniek om apen genetisch te wijzigen, zorgt voor een revolutie in het hersenonderzoek. De medische expertise dreigt echter naar het Oosten te verschuiven.

Een Chinese techniek om apen van menselijke genen te voorzien brengt hersenonderzoek in een stroomversnelling. Onderzoekers zien apen straks model staan voor ziektes als autisme, schizofrenie, parkinson en alzheimer. Tot dusver konden daarvoor enkel muizen worden gebruikt, al zijn hun hersenen eigenlijk onvoldoende complex om model te staan voor ons brein.

De Chinese doorbraak kan het testen van kandidaatmedicijnen naar Azië doen verschuiven, vreest Wim Vanduffel, neurofysioloog en apenonderzoeker aan de KU Leuven. De zoektocht naar betere proefdieren voor medisch onderzoek concentreert zich volgens hem al langer in Azië, waar de publieke opinie minder moeilijk doet over proefdieronderzoek dan in Europa.

‘Japan en China lopen voorop, samen met enkele Amerikaanse labs, die overigens vooral door Aziatische onderzoekers worden gerund.’ Ook in de VS geniet proefdieronderzoek naar hersenziektes steun, zegt Vanduffel. Onder meer het Amerikaanse ministerie van Defensie investeert in hersenonderzoek.

Ook de Leuvense alzheimeronderzoeker Bart De Strooper is somber over de toekomst van het proefdieronderzoek in Europa. ‘Niet enkel de dierproeven zullen naar Azië verhuizen. Ook de uitvindingen en de medicijnen die eruit voortkomen.'

Bron: standaard.be
De Lift maakt informaticatoppers van autisten

DIEST - Waar nu de oude stafblokken van de Citadel staan verrijst binnen zeven jaar het nieuwe ziekenhuis. Het stadsbestuur wil verkrotting vermijden en geeft de gebouwen voor een symbolische euro in bruikleen aan stichting De Lift.
Die stichting organiseert zeer gericht onderwijs voor normaal- of hoogbegaafde kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). ‘Kinderen met ASS vallen overal uit de boot’, zegt initiatiefneemster Katrien Beelen. ‘Ze zijn te autistisch voor het gewone onderwijs maar ook te intelligent voor het buitengewoon onderwijs. Het gevolg is dat veel van die kinderen verzinken in ontmoediging en thuis blijven.’

De hersenen van kinderen met ASS werken zeer systematisch, bijna computergericht. Daar wil De Lift op inspelen. In het lespakket van 24 uur per week zitten 12 uur informatica. De andere vakken zijn ook informaticagericht. Ze krijgen bijvoorbeeld Engels omdat dit de computertaal bij uitstek is.

‘In het gewone onderwijs moeten de leerlingen zich aanpassen aan de doelstellingen’, zegt orthopedagoge Annemie Willekens. ‘In De Lift passen we de doelstellingen aan, aan de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Willekens benadrukt ook het belang van sociale vaardigheden. ‘Die hebben

de leerlingen nodig om op de werkvloer te functioneren.’ Het team van De Lift heeft niet enkel aandacht voor het inhoudelijke kader. De school biedt de leerlingen een prikkelarme omgeving aan, de pauze's worden anders opgedeeld en de verbale informatie wordt ondersteund met visuele ondersteuning. De lessen worden gegeven aan groepen van maximaal vier personen.

Leerlingen kunnen vanaf 12 jaar in De Lift terecht. Als ze de opleiding doorlopen hebben is de kans op tewerkstelling reëel. ‘Het is onaanvaardbaar dat 80% van de mensen met ASS werkloos zijn’, zegt Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk. Dat bedrijf legt de link tussen het bedrijfsleven en mensen met autisme die specifiek zijn opgeleid in informatica. ‘Precies omdat ze zo methodisch te werk gaan is deze doelgroep bijzonder goed als test engineer voor software’, zegt Rombaut.

De grote uitdaging van De Lift wordt het budget. Binnen het huidig kader kan de school niet gesubsidieerd worden. Voortrekker Bert Beelen benadrukt het belang van een goed gekwalificeerd team maar dat heeft een kostprijs. ‘Zonder sponsoring is er ongeveer 1500 euro per maand per kind nodig’, zegt Beelen. ‘We praten wel met partners die zich structureel willen engageren. Voor mensen met beperkte financiële mogelijkheden wordt een steunfonds opgericht.’
Happy Faces

Mobistar lanceert de campagne « happy faces » ten voordele van kinderen met autismestoornissen in samenwerking met Samsung

Happy Faces, een campagne voor het goede doel, opgestart door de Orange-Groep in samenwerking met Samsung, vindt in België plaats van 1 tot 28 februari 2014 in een twintigtal Mobistar Centers. De campagne bestaat erin om een foto van zichzelf te nemen in een Mobistar Center met de Samsung Galaxy Note 3 of de Samsung Galaxy Gear horloge en deze te personaliseren en vervolgens te posten op de website www.aworldofhappyfaces.com, speciaal ontworpen voor deze campagne.

Als de kaap van 3000 gepubliceerde foto’s bereikt wordt, zal Samsung 20 Galaxy TAB 3-tablets schenken aan de door Mobistar gecreëerde en ondersteunde vereniging Participate! in het kader van zijn mecenaat ten voordele van personen met autisme.

De vereniging Participate! ondersteunt al 7 jaar autisme door middel van het ontwikkelen van hulpmiddelen voor vorming en sensibilisering om de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren via zijn website www.participate-autisme.be. Samsung wenst zijn steentje bij te dragen aan deze actie in het kader van zijn wereldwijde campagnes die als doel hebben kinderen te helpen.

Met « Happy Faces » nodigen Mobistar en Samsung iedereen uit het gebruik van de Galaxy Note 3 en de Samsung Galaxy Gear horloge te ontdekken en tegelijkertijd personen met autismestoornissen te ondersteunen. Het gebruik van digitale tablets vergemakkelijkt namelijk hun capaciteit om bepaalde dingen te leren.

De campagne « happy faces » loopt in België van 1 tot 28 februari 2014 in een twintigtal Mobistar Centers*.

*(Leuven, Tournai, Waterloo, Anderlecht, Antwerpen, Bruxelles, Hasselt, Liège, Louvain-La-Neuve, Mechelen, Wijnegem, Gent, Oostende, Sint-Niklaas, Turnhout)
woensdag 5 februari 2014

Autistisch brein genereert meer informatie wanneer het rust

Wetenschappers hebben ontdekt dat het brein van mensen met autisme wanneer het ‘rust’ meer informatie creëert dan het brein van mensen zonder autisme. Het kan mogelijk verklaren waarom mensen met autisme zich soms zo in hun eigen wereldje kunnen terugtrekken.

Met behulp van hersenscans bestudeerden onderzoekers de hersenactiviteit van een aantal proefpersonen. Zo ontdekten ze dat er verschillen zijn tussen een rustend brein van kinderen met autisme en een rustend brein van kinderen zonder autisme. Het brein van kinderen met autisme bleek wanneer het rustte 42 procent meer informatie te genereren.

Het kan verklaren waarom kinderen met autisme doorgaans weinig interesse hebben in prikkels van buitenaf (bijvoorbeeld contact met andere mensen). “Onze resultaten suggereren dat autistische kinderen niet geïnteresseerd zijn in sociale interacties, omdat hun hersenen meer informatie genereren wanneer deze rusten,” legt onderzoeker Roberto Fernández Gálan uit. “Wij interpreteren dat als meer zelfreflectie.”

Het onderzoek onderschrijft de vrij recent geformuleerde ‘Intense World Theory‘. Volgens deze theorie is autisme het resultaat van een zeer druk functionerend neuraal netwerk.

Bron: scientias.nl

Engelstalig artikel met verwijzingen: frontiersin.org

Zoeken in Bol.com