Google+ Autisme, wat nu..?: Autisme Testen

Autisme Testen

Wilt u weten of uw kind, uzelf of uw partner autisme kan hebben?
Doe dat één van de onderstaande tests:


Autismetest voor kinderen van 1-6 jaar
Uw kind laat gedrag zien waarover u zich ongerust maakt? U wilt graag weten of er iets aan de hand is?
Autisme herken je aan specifiek gedrag. In deze test kunt u het gedrag van uw kind vergelijken met gedragskenmerken van kinderen met autisme. De uitslag is geen diagnose. Daarvoor is onderzoek nodig. Wel kunt u met deze test achterhalen of er redenen zijn om nader onderzoek te doen.
De test richt zich op kinderen tot en met 6 jaar. Er worden vragen gesteld over het gedrag van uw kind. Na de test krijgt u een advies. Daarin staat of het wel of niet verstandig is verder onderzoek te doen.
Het is belangrijk om vroegtijdig hulp te zoeken als er sprake is van een vorm van autisme. Hoe jonger het kind, hoe beter de resultaten, zo blijkt steeds meer uit de praktijk.

Naar de test. 


Autisme test voor ouders van kinderen boven de 4 jaar
De volgende vragenlijst is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die boven de 4 jaar oud zijn en geen verstandelijke beperking hebben. Het is een verkorte en aangepaste weergave van de Child Autism Quotient van Auyeng & Baron-Cohen. In deze test gaan we de kenmerken langs van een autisme spectrumstoornis. De test heeft echter geen diagnostische waarde. Een diagnose kan alleen door een psycholoog of psychiater gesteld worden.Autisme test voor volwassenen
Psycholoog Simon Baron-Cohen en zijn collega's van Cambridge Autism Research Centre hebben de Autisme-spectrum Quotiënt, AQ, ontwikkeld om de mate van autistische eigenschappen bij volwassenen aan te geven. Bij de eerste grote meting waarbij de test gebruikt werd, scoorde de controle-groep 16,4. 80% van mensen met een diagnose van autisme of een aanverwante stoornis scoorde 32 of hoger. De test is echter niet bedoeld voor het stellen van een diagnose, velen die hoger scoren dan 32 en zelfs voldoen aan de diagnostische criteria voor het Syndroom van Asperger melden geen problemen bij hun functioneren in het dagelijks leven.

Naar de test.

Ook Psychologie Magazine biedt deze zelftest online aan. De uitslag kan gedeeld worden met anderen. Mocht daar aanleiding voor zijn dan kan een uitvoerig diagnostisch onderzoek worden overwogen.

Naar de test.


Zoeken in Bol.com