Google+ Autisme, wat nu..?: oktober 2014

woensdag 29 oktober 2014

Teddy heeft autisme en pien rode krullen

Eindelijk een boek dat aan alle leeftijden, op een positieve en inzichtelijke manier, uitlegt wat autisme nu écht is. Waarbij moeilijke onderwerpen zoals de werking van de hersenen, sensorische integratie, verschillen tussen jongens en meisjes, sociale situaties en communicatie niet uit de weg worden gegaan.
Met duidelijke illustraties die de uitleg extra ondersteunen

Teddy heeft autisme en Pien rode krullen is een boek waarin verteld wordt wat autisme écht is. Hoe autisme in jouw lijf kan voelen. Zo leggen Teddy en Pien bijvoorbeeld uit dat er mensen met autisme zijn die het fijn vinden om naar feestjes te gaan. Ze vertellen ook waarom andere mensen met autisme diezelfde feestjes verschrikkelijk kunnen vinden. Teddy en Pien vertellen over hoe verschillend ieder mens autisme kan ervaren.

Dit boek kan je helpen om duidelijk te krijgen wat autisme voor jou is, hoe het voor jou voelt. Na elk hoofdstuk kun je, als je dat wilt, tekenen of schrijven wat voor jou belangrijk is. Aan het einde van het boek heb je dan je eigen 'Dit ben ik met autisme' boek gemaakt.Autismekoffer (Steunpunt Autisme

Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 

De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

Autismekoffer PO (uitgave 2005)
Autismekoffer VO (uitgave 2006)
Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map. Bewust hebben wij de naam niet gewijzigd. Mensen met autisme nemen de taal letterlijk op. Dat geeft vaak onduidelijkheid, dat overkomt hun altijd. Wij voelen die verwarring maar even als de postbode een autismekoffer komt brengen in de vorm van een map...

Link / downloaden: 


dinsdag 28 oktober 2014

Hervorming langdurige zorg en de Jeugdwet

Het kabinet wil in 2015 de langdurige zorg hervormen. Onderdelen van de AWBZ en de Zvw verschuiven naar de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor deze wet.
Gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet


De gemeente wordt verantwoordelijk voor:
 • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
 • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
 • de uitvoering van de jeugdreclassering.
Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.

Zorg in de nieuwe Jeugdwet
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder andere deze zorg (voorheen AWBZ, Zorgverzekeringswet) onder de nieuwe Jeugdwet:
 • behandeling, al dan niet met verblijf voor jongeren met een psychische stoornis;
 • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking;
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.
Verstandelijke beperking: Jeugdwet of Wlz
Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Het onder andere om deze zorg (voorheen AWBZ):
 • begeleiding;
 • persoonlijke verzorging;
 • kortdurend verblijf;
 • behandeling;
 • verblijfszorg (ZZP).
Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz.

Behandeling jongeren met een zintuigelijke beperking
Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Jeugdhulpplicht
Gemeenten krijgen vanaf 2015 jeugdhulpplicht. Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen.maandag 27 oktober 2014

Iets Drinken

Dé netwerkborrel voor en door mensen met autisme

Iets Drinken is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme (bv. Asperger syndroom, hoogfunctionerend autisme (HFA) of PDD-NOS.)

Iets Drinken wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers met een vorm van autisme. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting AsocialeKaart.

Iets Drinken heeft als doel: nieuwe mensen ontmoeten met autisme en Iets Drinken.

Iets Drinken wordt momenteel in: Enschede Rotterdam Zwolle Den Haag Hilversum Breda Eindhoven Zutphen Emmen Groningen georganiseerd. Tevens zijn we bezig met de organisatie van Iets Drinken in: Tilburg.

Iets Drinken is op een doordeweekse avond en begint standaard rond 19:15 met een activiteit: Iets Doen. Mee doen aan deze activiteit is niet verplicht.

Wil je meer weten over Iets Drinken, lees dan de verslagen en de artikelen over de Iets Drinken-avonden op ons blog en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Waarom is Iets Drinken niet in mijn regio?
Ja, waarom eigenlijk niet? Daarom zijn we op zoek naar jou!
Voor de organisatie van Iets Drinken in diverse steden in Nederland zijn wij op zoek naar gezellige, enthousiaste vrijwilligers. Voorwaarden zijn: je hebt een vorm van autisme en het vermogen jezelf als gastheer/vrouw te presenteren voor een groep mensen met autisme. 

Heb je interesse? Lees dan eerst deze pagina en neem dan contact met ons op.


Voor meer informatie en agenda zie: http://ietsdrinken.nl/


woensdag 22 oktober 2014

ASS bij je man, wat dan?

partnercursus autisme

Door hun problemen met sociaal contact wordt vaak verondersteld dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) geen partnerrelatie kunnen hebben. Dat is een misverstand: volwassenen met ASS kunnen wel degelijk een langdurige partnerrelatie hebben.

Hoewel een deel van de partnerrelaties naar tevredenheid verloopt, zijn er ook koppels die wrijvingen en verwijten ervaren door de ASS-problematiek. Zowel de partner met, als de partner zonder ASS kan zich onbegrepen en ongelukkig voelen. Vrouwen met een man met ASS hebben vaak het idee dat ze meer investeren, zowel in de partnerrelatie als in het dagelijkse reilen en zeilen van het gezin. Sommige vrouwen zeggen zelfs dat het af en toe voelt alsof ze een extra kind in huis hebben. Omgekeerd heeft de man met ASS vaak het idee dat hij het nooit goed genoeg kan doen.

ASS bij je man, wat dan? is een uniek psycho-educatieprogramma voor de niet-autistische partner. Het programma kan zowel in groepsverband, in een individuele behandeling, als thuis 'op de bank' worden gebruikt. Ook biedt dit programma mogelijkheden voor de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts GGZ). In het programma is er niet alleen aandacht voor autisme bij de man, maar ook voor het effect hiervan op de vrouw en de partnerrelatie. Gevoed vanuit de praktijk is het Els Blijd-Hoogewys en Anja Talboom gelukt om ingewikkelde materie toegankelijk te maken. In 10 stappen krijgen vrouwen van een man met ASS niet alleen meer kennis over autisme, maar ook meer begrip voor hun man. Daarnaast worden handvatten aangereikt voor het dagelijks leven, waardoor de partnerrelatie kan verbeteren en de vrouw ook weer meer dingen voor zichzelf kan doen. Respect voor de partner met ASS staat hoog in het vaandel.

Doe even normaal: Autisme

Mensen met autisme worden vaak gezien als personen die erg op zichzelf gericht zijn, en die problemen hebben met communicatie en sociaal gedrag. Zij hebben veel structuur nodig en kunnen niet goed tegen veranderingen. In deze aflevering maken we kennis met een gezin met drie kinderen waarvan twee autisme hebben. Geert heeft PDDNOS en bij Meike is het syndroom van Asperger geconstateerd. Vanwege de autistische stoornis van Geert en Meike krijgt het hele gezin intensieve begeleiding. Ouders en hulpverleners investeren in hun toekomst, met als doel zelfstandig functioneren.
www.npo.nl/

dinsdag 21 oktober 2014

Autisme lijkt in 27-40 % van de gevallen te voorkomen

Tot voor kort dacht men dat autisme voor 90 % erfelijk was. Nu blijkt dit 35 tot 60 % te zijn. Omgevingsfactoren zoals leeftijd van ouders spelen een grotere rol dan gedacht. Foliumzuur lijkt een beschermende factor en verkleint de kans op een kind met autisme met 27-40 %, zo concludeert Dr. Annelies Spek, hoofd van het Autisme Kenniscentrum in het tijdschrift voor psychiatrie.

Omgevingsfactoren
Nieuw onderzoek laat zien dat omgevingsfactoren belangrijk zijn bij het ontstaan van autisme. Hierbij gaat het vooral om gebeurtenissen tijdens de zwangerschap en niet om factoren als opvoeding. Met name complicaties tijdens zwangerschap en bevalling, infecties en het gebruik van medicijnen zoals antidepressiva tijdens de zwangerschap blijken de kans op autisme bij het kind te vergroten. Ook de leeftijd van ouders speelt een rol. Vooral oudere vaders en in mindere mate ook oudere moeders hebben een grotere kans op een kind met autisme. Over de invloed van stress en blootstelling aan chemicaliën tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om uitspraken te kunnen doen.

Beschermende factoren
Twee recente studies laten zien dat het gebruik van foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap de kans op autisme bij het kind vermindert. Vrouwen die 600 microgram foliumzuur of meer gebruiken vanaf één tot drie maanden vóór, tot de eerste twee maanden van de zwangerschap, blijken 40 % minder kans te hebben op een kind met klassiek autisme en 27 % minder kans op een kind met een autismespectrumstoornis. Deze dosering is hoger dan in Nederland doorgaans wordt geadviseerd.

Adviezen
De gezondheidsraad adviseert 400 microgram foliumzuur, vanaf 4 weken voor de conceptie. Het advies is om dit aan te passen op basis van de huidige wetenschappelijke stand van zaken. Vooral bij mensen met autisme in de familie, maar ook bij andere kwetsbare groepen is het belangrijk om goede voorlichting te geven over het gebruik van foliumzuur tijdens de zwangerschap, aldus Dr. A. Spek.

 Bron: Autisme KenniscentrumZoeken in Bol.com