Google+ Autisme, wat nu..?: Hervorming langdurige zorg en de Jeugdwet

dinsdag 28 oktober 2014

Hervorming langdurige zorg en de Jeugdwet

Het kabinet wil in 2015 de langdurige zorg hervormen. Onderdelen van de AWBZ en de Zvw verschuiven naar de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor deze wet.
Gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet


De gemeente wordt verantwoordelijk voor:
 • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
 • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
 • de uitvoering van de jeugdreclassering.
Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.

Zorg in de nieuwe Jeugdwet
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder andere deze zorg (voorheen AWBZ, Zorgverzekeringswet) onder de nieuwe Jeugdwet:
 • behandeling, al dan niet met verblijf voor jongeren met een psychische stoornis;
 • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking;
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.
Verstandelijke beperking: Jeugdwet of Wlz
Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Het onder andere om deze zorg (voorheen AWBZ):
 • begeleiding;
 • persoonlijke verzorging;
 • kortdurend verblijf;
 • behandeling;
 • verblijfszorg (ZZP).
Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz.

Behandeling jongeren met een zintuigelijke beperking
Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Jeugdhulpplicht
Gemeenten krijgen vanaf 2015 jeugdhulpplicht. Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com