Google+ Autisme, wat nu..?: 2012

vrijdag 21 december 2012

Wat jij ziet en wat ik voel

De binnenkant van Autisme

In navolging van haar bestsellers Alle honden hebben ADHD en Alle katten hebben Asperger laat Kathy Hoopmann in haar nieuwste boek aan de hand van wederom prachtige en vaak grappige dierenfoto's zien hoe kinderen en volwassenen met autisme (kunnen) zijn.

Op unieke en ontroerende wijze gaat ze in Wat jij ziet en wat ik voel in op de algemene kenmerken die voorkomen bij mensen met autisme, zoals:
 • Moeite met sociale situaties
 • Moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie
 • Een grote loyaliteit
 • Over- of ondergevoeligheid van de zintuigen
 • Behoefte aan routines, voorspelbaarheid en structuur
 • Het vermogen om heel veel kennis over één onderwerp te vergaren
 • Een unieke kijk op de wereld
Natuurlijk heeft niet iedere persoon met autisme alle kenmerken die in dit boek worden genoemd, en hebben ze ook eigenschappen die hier helemaal niet aan de orde komen. Zowel in hun persoonlijkheid als hun gedrag kunnen twee mensen met autisme totaal verschillend zijn. Kathy Hoopmann wil vooral meegeven dat je, door je te verdiepen in hun sterke en minder sterke kanten, hen kunt helpen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.donderdag 20 december 2012

Hartsverbinding

Nu Zijn We Weer Heel, Mam

Anita Speelman is getrouwd en moeder van twee kinderen. Haar zoon was twee jaar toen de diagnose ‘aan autisme verwante contact stoornis’ en ADHD werd gesteld. Dat was het begin van een zoektocht naar ingangen tot contact met haar zoon Joost. In het boek hartsverbinding beschrijft de auteur niet alleen het proces van de ontwikkeling van Joost, maar ook haar eigen persoonlijke proces. Het boek is een regelrechte uitnodiging en richtlijn voor iedereen die in verbinding en contact wil komen met zijn of haar eigen speciale kind.woensdag 19 december 2012

Google SketchUp en de Kracht van Autisme

We horen en lezen vaak vooral over de beperkingen van autisme. Onderzoekers van de Universiteit van Utah hebben nu een programma ontwikkeld dat juist de nadruk legt op de bijzondere vaardigheden en talenten van kinderen met autisme.  Het programma bouwt daarbij voort op de bij deze kinderen veelal van nature aanwezige aanleg en vaardigheid op het gebied van visueel-ruimtelijk denken, computers en elektronische media.

Sinds de introductie van het gratis programma Google SketchUp vertellen veel ouders over de bijzondere manier waarop SketchUp het leven van hun kinderen heeft veranderd. Mensen met autisme zijn vaak buitengewoon sterke visuele en ruimtelijke denkers en langzamerhand werd het team duidelijk dat SketchUp inspeelt op juist die sterke eigenschap. Op basis van deze informatie (en met hulp van de Autism Society of Boulder County ), werd het Project Spectrum gelanceerd. Het project had het unieke doel om de autismegemeenschap aansluiting te laten vinden met Google SketchUp.

Voor sommige kinderen op het autistisch spectrum, vooral zij die non-verbaal zijn, is SketchUp een communicatiemiddel geworden waamee ze hun gedachten met anderen kunnen delen d.m.v. beelden. Andere kinderen leren juist sociale vaardigheden die hen helpen om studie-en en andere resultaten te bereiken waar ze misschien vóór ze SketchUp leerden gebruiken, niet eens aan durfden denken. Daarnaast ontwikkelden de kinderen hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, omdat ze (véél) beter met het programma overweg leerden te gaan dan hun neurotypische leeftijdsgenoten.

Het waren deze ontwikkelingen die  Cheryl Wright, Associate Professor in Family & Consumer Studies, aan de Universiteit van Utah, ïnspireerden om het SketchUp / autisme - verband meer in detail te gaan bestuderen. Cheryl en haar team faciliteerden daartoe verschillende SketchUp kampen, genaamd: Project iSTAR. Hieronder een korte video introductie van het iSTAR programma: 
Cheryl's team bestudeerde vervolgens honderden uren video van deelnemers. Onlangs publiceerden zij een paper over hun bevindingen in het Family & Consumer Sciences Research Journal . Niet alleen leerden de deelnemers vaardigheden aan die hun kansen op de arbeidsmarkt vergrootten, maar de onderzoekers stelden tevens een verhoogd vermogen tot het aangaan van interpersoonlijke relaties en een groter (zelf)vertrouwen vast. De onderzoekers stellen dat dit voor een groot deel te danken is aan de focus op de talenten van de jeugdige deelnemers, in plaats van op hun stoornis en beperkingen. Cheryl legt uit: "Hun  talenten zijn vaak onzichtbaar. In ons programma geven we ze een platform zodat hun talenten kunnen stralen!"

Lees dit artikel voor meer informatie over de manier waarop het project Spectrum en Google SketchUp kan helpen om kinderen op het autistisch spectrum voor te bereiden op een succesvol en gelukkig leven.

Meer informatie over de studie is te vinden op istar.utah.edu. De volledige studie van Cheryl Wright etc. is te vinden op http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1552-3934.2011.02100.x/pdf

Google SketchUp downloaden (gratis).
dinsdag 18 december 2012

Ach, Laukie

Het Mooie En Moeilijke Van Een Autistisch Kind

In Ach, Laukie vertelt de journaliste Daniëlle Kraft over het leven van en met haar achtjarige dochter Laura, een meisje met een autistische stoornis, een verstandelijke handicap en een taal- en spraakstoornis. Drie handicaps, en toch is Krafts relaas absoluut niet zielig. Ten eerste omdat Laura geen zielig meisje is, en ten tweede omdat de schrijfster uitstekend het evenwicht weet te bewaren tussen betrokkenheid en journalistieke afstand.

In deel I wordt de speurtocht door het medische circuit beschreven, in deel II vertelt Kraft hoe Laura, haar ouders en haar borertje en zusje met elkeaar leren omgaan.

Een indrukwekkend, menselijk document!maandag 17 december 2012

PiP

De e-mails die 'Partners in Problems' Henriëtte Hubers en Carlijn Everett elkaar schreven in de periode van 2008 tot en met zomer 2011 zijn gebundeld in dit meeslepende en tegelijk ontnuchterende boek.

Carlijn Everett en Henriëtte Hubers richtten in 2006 Stichting De Droomboom op om een onderwijsplaats voor hun jongens - Jake en Thom - te creëren. In De Droomboom worden kinderen met autisme tussen twee en acht jaar begeleid, behandeld en gestimuleerd in hun ontwikkeling in een een-op-een-situatie. Zowel Jake als Thom, heeft de Droomboom inmiddels verlaten; Jake is met zijn familie naar Zuid-Limburg verhuisd en krijgt nu begeleiding van het Robertshuis, Thom woont met zijn familie in Zuid-Afrika. Zijn ouders hebben daar het Cape Autism Charity Trust van de grond getild, om ook in Zuid-Afrika onderwijs mogelijk te maken voor kinderen zoals Thom. De DreamTree School zal het eerste tastbare resultaat van hun werk in Zuid-Afrika zijn.

Uit het voorwoord van Marion Pauw:
'Pip en Pip zijn geen vrouwen die bij de pakken neer gaan zitten. Desnoods richten ze zelf een school op, verhuizen ze naar Zuid-Afrika of Zuid-Limburg en wat er ook gebeurt, met veel humor en daadkracht (en de nodige rosé) gaan ze hun problemen te lijf.

PiP is een ontroerend, echt boek over een vriendschap tussen twee dappere vrouwen en hun oneindige liefde en inzet voor hun autistische kinderen.'
zondag 16 december 2012

Het Rain Man-Cliche

Autistische Reportages

Peter Boer is vader van een zoon met PDD-NOS, een van de aandoeningen in het autistische spectrum. Over zijn ervaringen met Jurre schreef hij Vol Hoofd, een boek waaruit vooral de moeizame interactie tussen ouders, kind en omgeving veel lezers bijgebleven is.

In Het Rainman-cliché zet Peter Boer de logische vervolgstap: hij stelt vijf andere jonge mensen met autisme centraal; vijf jonge doorzetters met elk een unieke diagnose en een bijzondere positie in hun omgeving. Uit de mond van Wessel, een van die hoofdpersonen, tekent hij op: "Ik vertel dat je de hersenen van een mens moet voorstellen als een dradenstelsel in een computer. Bij een normaal mens werken die draden gewoon. Bij mensen met autisme niet."

Even liefdevol als onontkoombaar schetst Peter Boer in dit boek groepsportretten. Juist de kleine kring is immers voortdurend bezig met het opstellen van die ene specifieke "handleiding autisme"..."De dader was een Autist"...

Een verschrikkelijk bloedbad bij een schietpartij op een basisschool Sandy Hook in Newton, Connecticut (Amerika) : in totaal komen 28 mensen om bij een schietpartij. Het is een van de gewelddadigste schietincidenten op een school in de Amerikaanse geschiedenis.

De 20-jarige dader Adam Lanza wordt omschreven als intelligent, maar ook schuchter, teruggetrokken en nerveus. Mensen die hem kenden, beschrijven hem als sociaal onhandig. Volgens enkelen had hij het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Wat de aanleiding of het motief voor zijn daad was, blijft vooralsnog een raadsel.

Amerika en de rest van de wereld schreeuwt ondertussen zijn afschuw en verontwaardiging in de vorm van tweets, facebookberichten en blogposts: - Mensen met Asperger en autisten zouden 'gevaarlijk' zijn; 'potentiële killers' en 'tikkende tijdbommen' die collectief de 'hand boven het hoofd' wordt gehouden...

Wat is er aan de hand? Zien we hier de risico's / gevolgen van een ernstige psychiatrische aandoening, of de gevolgen van de onwil of onvermogen van een maatschappij om ruimte te geven aan mensen die "anders" zijn? Een maatschappij die in plaats daarvan ongelooflijk veel druk legt, buitensluit, afkeurt en veroordeelt. (En daarnaast natuurlijk een maatschappij die zijn leden middels wapenwetgeving en wapenlobby van alle gewenste middelen en rechten voorziet om dergelijke verschrikkelijke misdaden te plegen...).

Uit een literatuurstudie uit 2003 blijkt dat er inderdaad verband is te leggen tussen het syndroom van Asperger, geweld / agressie en antisociaal gedrag. Het komt voor, maar tegelijk ook te sporadisch om er conclusies aan te verbinden. Meer onderzoek is nodig.

Ondertussen lopen mensen met autisme in het algemeen en met Asperger in het bijzonder nu het risico dat er een soort wereldwijde hetze tegen ze ontstaat met als doel om de maatschappij tegen hun vermeende antisociale en psychopathische neigingen te beschermen. 

Er is natuurlijk geen enkele manier waarop deze verschrikkelijke daad is goed te praten. Het vervult ons allemaal (terecht) van verdriet, afkeer, onbegrip en woede. Laten we die emoties ook vooral toelaten. Maar laten we die vooral richten op deze daad, deze dader en deze situatie en laten we er voor waken om die te richten op een hele groep van kwetsbare medemensen die deze daad net zo onbegrijpelijk en verschrikkelijk vinden als wij en die net zo verdrietig en zo boos zijn als wijzelf...

We hebben het al vaker geschreven: 
Mensen met Asperger ZIJN niet moeilijk, ze HEBBEN het moeilijk..!


zaterdag 15 december 2012

Echolalie

Echolalie is het letterlijk herhalen van woorden en zinnen zonder ze volledig te begrijpen. Het is de taal van een kind dat een goed geheugen heeft maar een nog onvoldoende ontwikkeld talent voor betekenis. Echolalie komt ook bij gewone kinderen tussen de 18 en 36 maanden voor, maar kinderen met autisme vertonen dit gedrag ook op een ontwikkelingsleeftijd die veel hoger ligt dan 36 maanden.

Er kan daarbij sprake zijn van onmiddellijke echolalie of van uitgestelde echolalie. Bij onmiddellijke echolalie wordt hetgeen de gesprekspartner heeft gezegd vrijwel direct herhaald, terwijl bij uitgestelde echolalie hier periodes van uren, dagen of zelfs weken tussen kunnen zitten.

Ook zeer begaafde mensen met autisme blijven toch vaak moeilijkheden hebben met soepelheid in de taal. Ze kunnen die moeilijk aanpassen aan verschillende sociale contexten en blijven problemen hebben met figuurlijke taal (b.v. 'de nacht valt'; 'de tanden van een zaag'). Zelfs voor mensen met autisme die erg vaardig zijn met grammatica geeft taal pragmatische (aanpassing aan de context) en semantische (betekenis) problemen.vrijdag 14 december 2012

Werken met Asperger

Tips & Tools Voor Mensen Met Asperger, Coaches En Werkgevers

Een betaalde baan vinden en houden is voor veel mensen met Asperger lastig. Dat heeft meestal niets te maken met de kwaliteit van hun werk, maar met het feit dat een baan uit meer bestaat dan het uitvoeren van taken. Sociale contacten met collega's en leidinggevenden horen er ook bij, net als de ongeschreven regels van de bedrijfscultuur en subtiele politieke spelletjes. Mensen met Asperger hebben daar vaak grote moeite mee. Gecombineerd met hun eerlijkheid, perfectionisme en sensorische overgevoeligheid leidt dit tot allerlei frustraties en problemen.

In 'Werken met Asperger' legt Rudy Simone uit waarom en wanneer het misgaat bij werknemers met Asperger. In korte en overzichtelijke hoofdstukken licht ze veelvoorkomende problemen toe: van zintuiglijke overprikkeling tot miscommunicatie in lichaamstaal en pesten. Meer dan vijftig ervaringsdeskundigen met het syndroom van Asperger geven talloze, pijnlijk herkenbare voorbeelden van sociaal ongemak op de werkvloer.

Met een voorwoord van Temple Grandin:
"Als ik dit boek dertig jaar geleden had gelezen, had ik ontzettend veel problemen op mijn werk kunnen voorkomen. Ik geloof oprecht dat dit boek mensen met een autismespectrumstoornis helpt om de baan te vinden die ze verdienen - en die baan te houden." 'Werken met Asperger' is een praktische en waardevolle bron van informatie voor mensen met Asperger én hun collega's, werkgevers en coaches. Het biedt niet alleen inzicht in mogelijke problemen en misverstanden, maar ook handvatten om juist optimaal gebruik te maken van de sterke kanten van mensen met Asperger.

Rudy Simone is auteur, adviseur en musicus en heeft zelf ook Asperger. Eerder verscheen van haar de bestseller 'Aspergirls', een wegwijzer voor meisjes en vrouwen met het syndroom van Asperger.donderdag 13 december 2012

ESSEON

D.m.v. de ESSEON (Experimentele Schaal voor de beoordeling van het Sociaal Emotionele OntwikkelingsNiveau) kan zicht verkregen worden op de sociale en emotionele ontwikkelingsleeftijd. Deze kan vergeleken worden met de leeftijd die het kind op dat moment heeft, waardoor de achterstand aangegeven kan worden. Ook kan goed bekeken worden op welk domein het kind vooral achterloopt, zodat hier aan eventuele gerichte behandelingsadviezen kunnen worden gekoppeld.

De ESSEON  is vooral bedoeld voor kinderen en jeugdigen waarbij ingeschat wordt dat de sociaal-emotionele ontwikkeling om verschillende redenen niet volgens normale lijnen verloopt. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking, een (vermoede) psychische ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis (autisme) of psychiatrische problematiek, een zintuiglijke en/of communicatieve beperking en/of school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs.

De ESSEON is te gebruiken ingeval het wenselijk is de sociaal-emotionele ontwikkeling te bepalen. Het gaat dan vooral om kinderen en volwassenen met:
• een verstandelijke beperking;
• een (vermoede) psychische ontwikkelingsachterstand;
• een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek;
• een zintuiglijke en/of communicatieve beperking;
• school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs.

Afname en scoring
De ESSEON is een gedragsbeoordelingsschaal en kan buiten de aanwezigheid van de cliënt worden ingevuld. Specifieke gedragsobservatie is niet nodig, tenzij aanvullende informatie noodzakelijk is om een score aan de items te kunnen toekennen.
De invuller van de schaal dient een gedegen kennis van het gedrag van de cliënt te hebben, in staat te zijn tot professionele distantie en een redelijke kennis van de 'normale' kinderlijke ontwikkeling te bezitten. De schaal wordt bij voorkeur door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog) ingevuld in samenspraak met een professionele (dagelijkse of persoonlijk) begeleider.
Door in beide domeinen alle 76 items te scoren op 'van toepassing' of 'niet van toepassing' en vervolgens een eenvoudige rekenregel toe te passen kan het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau bepaald worden.

Structuur
De theoretische structuur van de ESSEON wordt gevormd door de indeling in domeinen en dimensies. De twee domeinen zijn: Sociale Ontwikkeling en Emotionele Ontwikkeling. Ieder domein bevat 76 items, die naar leeftijd zijn gegroepeerd. De voor een bepaald leeftijdsbereik kenmerkende items behoren tot een zogenaamd 'leeftijdsblok'.

Binnen het domein Sociale Ontwikkeling worden negen dimensies onderscheiden:
a. contactlegging;
b. sociale onafhankelijkheid;
c. morele ontwikkeling;
d. impulscontrole;
e. ik-bewustzijn in sociale context;
f. sociaal inschattingsvermogen;
g. sociale vaardigheden;
h. relatie tot autoriteit;
i. sociale aspecten van de seksuele ontwikkeling.

Binnen het domein Emotionele Ontwikkeling worden zeven dimensies onderscheiden:
a. zelfbeeld;
b. emotionele onafhankelijkheid;
c. realiteitsbesef;
d. morele ontwikkeling;
e. angsten;
f. impulscontrole;
g. regulatie van de emoties.

De ESSEON kan ook gebruikt worden voor een aanvullende kwalitatieve analyse van het gedrag dat door een of enkele dimensies wordt bestreken.

Verkrijgbaar via PITS
Het materiaal van de ESSEON bestaat uit een handleiding, scoreformulieren voor het bepalen van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau en scoreformulieren voor een aanvullende kwalitatieve analyse. De ESSEON is verkrijgbaar via uitgeverij PITS, een uitgever van psychologische tests. Meer informatie over de schaal in over de bestelwijze staat op www.pits-online.nl.


woensdag 12 december 2012

Autisme bij jonge kinderen

Ouders kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen met autisme. Recent onderzoek laat zien dat ouders al vanaf heel jonge leeftijd allerlei vaardigheden van hun kind optimaal kunnen stimuleren. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: met behulp van eenvoudige strategieën kunnen zij hun kind spelenderwijs steeds een stapje verder helpen.

AUTISME BIJ JONGE KINDEREN laat ouders stap voor stap zien hoe alledaagse bezigheden, zoals ontbijten of in bad gaan, leuke en nuttige leermomenten kunnen worden. Aan de hand van levendige voorbeelden, nuttige tips, handige checklists en leuke activiteiten worden belangrijke leerdoelen behandeld, zoals aandacht geven en krijgen, sociale interactie en non-verbale communicatie. Daarnaast is er aandacht voor de interactie met broertjes en zusjes en geven de auteurs tips over spelletjes en speelgoed.

AUTISME BIJ JONGE KINDEREN is een geweldig informatieve en inspirerende gids voor ouders. Dankzij de toegankelijke schrijfstijl en thematische indeling kunnen ouders de aanpak kiezen die past bij de interesses en het ontwikkelingsniveau van hun kind. Ook hulpverleners zullen in dit handboek veel bruikbare tips vinden om jonge kinderen met autisme en hun gezinnen te ondersteunen.

De strategieën en technieken uit Autisme bij jonge kinderen zijn gebaseerd op het succesvolle Early Start Denver Model (ESDM), een wetenschappelijk onderbouwd interventieprogramma voor jonge kinderen met autisme. Sally Rogers en Geraldine Dawson, beide hoogleraar psychiatrie, ontwikkelden dit succesvolle interventieprogramma. Laurie Vismara is klinisch onderzoeker, gespecialiseerd in vroege interventietechnieken. De auteurs zijn internationaal erkende experts op het gebied van autisme en interventietechnieken voor jonge kinderen.

GEBASEERD OP HET EARLY START DENVER MODEL (ESDM)
‘Baan bij autisme werkt beter dan behandelen’

Ook jonggehandicapten (Wajongers) met autisme kunnen uiterst waardevolle arbeidskrachten zijn. Geef ze klussen waarin hun stoornis geen nadeel, maar juist een voordeel is. Laat ze niet zwemmen, en voorkom situaties waarin ze overprikkeld raken. ‘Je moet er niet van staan te kijken als je organisatie er beter van wordt.'

Deze conclusie valt te trekken uit het leerwerktraject Test Engineer, dat tussen najaar 2010 en najaar 2012 bij Philips in Nederland draaide. 'Om ervan te leren', zegt Frank Visser, manager van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) en drijvende kracht achter de pilot. Al met al waren de ervaringen dermate positief dat er binnenkort een tweede – op aspecten verbeterde – editie komt.

Beeldvorming
Frank Visser verwacht dat het nieuwe leerwerktraject nóg duidelijker zal maken dat het onterecht is dat de diagnose autisme of aanverwante stoornis vaak gelijk staat aan veroordeeld zijn tot een werkloosheidsuitkering. 'De beeldvorming is nog steeds: "Die mensen kunnen niks". Terwijl een groot percentage bovengemiddeld intelligent is.'

Omslag
De andere denkwijze van autisten blijkt in bepaalde functies juist hun sterkte te zijn. Visser: 'Zet ze in op taken waar ze goed in zijn en ze brengen vaak iets extra's: zien dingen die anderen over het hoofd zien, werken volgens strikte protocollen, brengen nieuwe inzichten in, gaan door waar anderen ophouden. Die omslag in het denken over mensen met autisme wordt nog te weinig gemaakt.'

Agressie Regulatie Therapie voor jongeren met autisme

Autisme Sportief organiseert van woensdag 9 januari 2013 tot en met woensdag 30 maart 2013 Agressie Regulatie Therapie voor kinderen met autisme aan de Esdoornstraat 3a te Zwolle.

Agressie Regulatie Therapie is een programma dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag bij jongeren. Agressie Regulatie Therapie bestaat uit 3 onderdelen: - Een sociale vaardigheidstraining waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd. - Een agressie reductie training waar zelfcontrole wordt geleerd. - en training moreel redeneren waar de jongeren wordt geleerd sociaal te redeneren. In de Agressie Regulatie Training wordt samen met de jongeren gewerkt aan inzicht in wat hem of haar boos maakt, hoe zij zich vervolgens gedragen en wat dit tot gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen van de jongeren, waardoor ze bijvoorbeeld verkeerde inschattingen maken en in de problemen komen. Jongeren leren hun fouten in het denken te corrigeren. Jongeren leren dat ze een keuze hebben in de manier waarop ze zich gedragen in moeilijke situaties. Er wordt hen gedragsalternatieven aangeboden die hen helpen hun doel te bereiken, zonder dat ze daarbij zichzelf of een ander tekort doen. De jongeren stellen persoonlijke doelen op waaraan gewerkt wordt middels verschillende oefeningen (o.a.: rollenspel, discussies en huiswerkopdrachten). De jongeren krijgen een eigen map met werkbladen, samenvattingen van de theorie en oefeningen.

Waarom
Een toenemend aantal jongeren gedraagt zich verbaal en/of fysiek (dreigend) agressief. Het is voor deze jongeren moeilijk om op een adequate manier om te gaan met hun boosheid, waardoor ze vaak onbedoeld in de problemen komen.

Doel van de training is dat de jongere weet waarom hij boos wordt, weet hoe hij kan voorkomen dat hij boos wordt, weet hoe hij zijn boosheid op een andere manier kan uiten en weet hoe hij zijn agressie moet verminderen en managen. De jongere moet controle krijgen over zijn impulsen.

Voor Wie?
Voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar met een autisme spectrum stoornis die een of meerdere van de volgende kenmerken vertonen:
 • Agressief zijn 
 • Woede aanvallen hebben
 • Prikkelbaar zijn of zich aan anderen ergeren
 • Anderen schuld geven van hun eigen gedrag. 

Start agressie regulatie therapie
Van woensdag 9 januari 2013 tot en met woensdag 30 maart 2013 organiseert Autisme Sportief een agressie regulatie therapie in de Creatieve Coöperatie aan de Esdoornstraat 3a te Zwolle. De pedagogische en didactisch geschoolde trainers van Autisme Sportief gaan met de kinderen de agressie regulatie therapie doorlopen.Tijdens de agressie regulatie therapie leren we geen trucs, maar laten jongeren ervaren wat agressie met je als persoon doet en waar jouw persoonlijke grens ligt. Op basis van dat inzicht leren wij vervolgens aan hoe “in control” te blijven over jezelf en de situatie en hoe effectief en professioneel om te gaan met de verschillende vormen van agressie.

Inschrijven
De inschrijving voor de Agressie Regulatie Therapie is geopend. Wil je ook meedoen? Er is nog plaats voor deelname. Meld je aan via info@autismesportief.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Wilco Voulon info@autismesportief.nl of kijk op de website www.autismesportief.nl

Bron: WeblogZwolle.nl
dinsdag 11 december 2012

Mensen met autisme begeleiden naar arbeid

Training en integratie
Een groot aantal bedrijven in Nederland houdt zich bezig met het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden naar werk. Een deel van deze bedrijven richt zich op de schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Maar niet alle bedrijven hebben ervaring in het coachen en bemiddelen van deze doelgroep.

In opdracht van FNV Bondgenoten is onlangs onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van deze bedrijven. Het onderzoek gaf nogal bedenkelijke resultaten te zien. Binnen de groep reïntegratiebedrijven zijn er die met schitterende folders veel meer beloven dan ze feitelijk kunnen waarmaken. Vaak worden afspraken niet schriftelijk vastgelegd en is er geen specifiek plan voor de (re)integratie van de schoolverlater in het arbeidsproces. In veel gevallen wordt de 'klant' bij het zoeken naar geschikt en passend werk niet gehoord of serieus genomen. Ook is de 'klant' vaak nauwelijks op de hoogte van de verplichte inspanningen van het bedrijf. Kortom: scholen zullen alert moeten zijn wanneer zij in contact treden met dergelijke bedrijven.

Voordat een school met een reïntegratiebedrijf gaat samenwerken om voor schoolverlaters een arbeidsplek te vinden, is het van belang goed na te gaan met welk bedrijf ze in zee wil gaan.
Ga dus als school vooraf na of:
 • het bedrijf de leerling met zijn wensen en mogelijkheden centraal stelt bij het zoeken naar gepast werk;
 • het bedrijf aantoonbare ervaring heeft met het coachen en bemiddelen van potentiële schoolverlaters van zml/mg scholen of van praktijkscholen;
 • het bedrijf voldoende aandacht heeft voor de potentiële schoolverlater zich verder ontwikkelen; 
 • het bedrijf gedurende het gehele traject werkt met vaste begeleiders;
 • het bedrijf aan de 'klant', zijn ouders en/of de school verantwoording aflegt van de inspanningen en de geboekte resultaten.
Het inschakelen van een reïntegratiebedrijf kan een versterking betekenen van de overgang van school naar werk, maar daarbij behoudt de school wel de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bedrijf dat ze daarbij betrekt.

Toeleiding naar arbeid
Toeleiding naar Arbeid houdt zich bezig met het bemiddelbaar maken en het bemiddelen van voornamelijk moeilijk bemiddelbare arbeidsgehandicapten, waarbij de aard van de handicap en het (voor-)opleidingsniveau niet van belang zijn naar de reguliere arbeidsmarkt.
Naar aanleiding van vragen vanuit opleidingsinstituten en scholen heeft TnA een programma Deskundigheidsbevordering Autismespectrum voor leerkrachten, cursistenbegeleiders, hulpverleners, stagebegeleiders en consulenten ontwikkeld.Voor meer informatie zie www.tna.nl

Mensen met autisme begeleiden naar arbeid
Voor mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) bestaat een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het KIRA-project (gesubsidieerd door ESF-EQUAL) beoogt de intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt voor deze specifieke doelgroep te vergroten.
Vijf instellingen (De Grote Rivieren - afdeling De Steiger, RMPI, Centrale RINO-groep Utrecht, Rijngeest Groep Centrum Autisme, Dr. Leo Kannerhuis Centrum voor Autisme) hebben gezamenlijk, op basis van hun praktijkervaring, een methodiek voor arbeidstoeleiding ontwikkeld.

Meer informatie over KIRA
Boekje over KIRA-methode > >
Informatie over KIRA-project > >

Wet- en regelgeving
Op het terrein van arbeidstoeleiding zijn twee regelingen interessant: Wajong en WIA.

Kinderen met speciale rechten
De LPC-projectgroep Kinderen met Speciale Rechten heeft (in nauwe samenwerking met het Landelijk Netwerk Autisme) in opdracht van het Ministerie van OC & W op een aantal scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs onderzocht hoe de arbeidsvoorbereiding en - toeleiding van leerlingen met een stoornis in het autismespectrum verloopt.

Doel van het onderzoek is een inventarisatie van de inrichting van het onderwijs m.b.t. arbeidsvoorbereiding en -toeleiding van leerlingen met autisme, ervaringen van de school hiermee, good practice, en de overgang onderwijs-arbeid en samenwerkende instanties hierbij in de regio.
Het onderzoeksverslag bevat naast drie schoolportretten een beschrijving van aspecten die belangrijk zijn bij een goede arbeidsvoorbereiding en –toeleiding op school. Er worden de belangrijkste knelpunten bij arbeidsvoorbereiding en -toeleiding beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering.

Kinderen met speciale rechten: Arbeidstoeleiding van leerlingen met autisme.
Onderzoek naar de voorbereiding en toeleiding naar arbeid van leerlingen met een stoornis in het autismespectrum / A. Clijsen (KPC Groep), E, Loman (CPS), 2003


De volledige tekst van de publicatie is als pdf-bestand opgenomen.
(456 Kb) Kinderen met speciale rechten.pdf

maandag 10 december 2012

DSM-5: einde Asperger-syndroom

Het syndroom van Asperger zal niet meer voorkomen in het 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'. (DSM) Deze publicatie van de American Psychiatric Association is naast de Internationale Classificatie van Ziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een van de invloedrijkste referentiewerken in de psychiatrie wereldwijd.

In 2013 verschijnt de vijfde editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in het kort DSM-5 genoemd. Het is de eerste grote herziening in bijna twintig jaar van dit referentiewerk voor de psychiatrie. Recent keurde een commissie alle op handen zijnde wijzigingen goed. De American Psychiatric Association maakt de details van de revisie pas in mei 2013 publiek, bij publicatie van de nieuwe uitgave, maar enkele wijzigingen zijn al bekend.

Asperger-syndroom wordt autismespectrumstoornis
Asperger zal niet meer voorkomen in DSM-5. De symptomen van dit syndroom worden voortaan ondergebracht onder het nieuw toegevoegde autismespectrumstoornis, een term die al wijdverbreid wordt gehanteerd. Deze parapludiagnose zal voortaan zowel duiden op mensen met een zware vorm van autisme als voor hen die lijden aan een mildere vorm. Een van de hevigste discussies bij de herziening was deze hoe de verschillende bereiken van deze stoornis te definiëren.

Er waren ook nogal wat tegenstanders van het schrappen van de specifieke diagnose voor Asperger. Mensen die aan Asperger lijden, hebben dikwijls een hoge intelligentie en een grote kennis over een eng onderwerp, maar missen sociale vaardigheden en hebben een verminderde neiging tot het maken van contact.

Ook vanuit de gezinnen met iemand die Asperger heeft, was er bezorgdheid over deze verandering omdat ze vreesden dat met het wegvallen van de diagnose hun familielid geen aanspraak meer zou kunnen maken op speciale hulpverlening. Experts zeggen dat dit niet het geval zal zijn.

Herziening met wereldwijde gevolgen
Wijzigingen in de diagnoses hebben voor veel mensen belangrijke gevolgen. Kinderen met abnormaal heftige en frequente driftbuien zullen voortaan gediagnosticeerd worden met DMDD (disruptive mood dysregulation disorder, vrij vertaald: ontwrichtende stemmingsontregelingsstoornis).

Voorstanders hiervan argumenteren dat de wijziging zal vermijden dat kinderen al te gauw de diagnose bipolaire stoornis krijgen en daardoor zware psychiatrische medicatie worden toegediend.

Andere genderidentiteit niet langer een stoornis
Ook zal er geen sprake meer zijn van een genderidentiteitsstoornis voor mensen die in een verkeerd lichaam geboren zijn. Deze term wordt vervangen door genderdysforie. Aangezien het niet meer gezien wordt als stoornis, wordt het stigma gekoppeld aan het woord nu ook verwijderd.

Voorstanders hiervan vergelijken deze aanpassing met de verwijdering van homoseksualiteit als een vorm van geestesziekte uit het diagnosehandboek tientallen jaren geleden.

Dyslexie blijft en wordt leerstoornis
Ook mensen met dyslexie volgden de revisie nauwgezet. Zij vreesden dat de diagnose dyslexie zou sneuvelen, maar dat zal niet gebeuren. Het nieuwe handboek zal een bredere categorie van leerstoornissen bevatten, waaronder dyslexie zal vallen.

De reden van de herziening is volgens hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Pittsburgh en voorzitter van de herzieningscommissie dr. David Kupfer niet om het aantal mensen gediagnosticeerd met een psychische aandoening uit te breiden, maar om ervoor te zorgen dat de getroffenen nauwkeuriger gediagnosticeerd worden zodat ze de meest geschikte behandeling krijgen.

De wijzigingen zullen wereldwijd de diagnose en behandeling van miljoenen kinderen en volwassenen beïnvloeden en ook een effect hebben op de zorgverzekeringen en het bijzonder onderwijs.

Relevante links:
Asperger's syndrome dropped from psychiatrists' handbook the DSM
http://www.guardian.co.uk/society/2012/dec/02/aspergers-syndrome-dropped-psychia...
American Psychiatric Association - DSM-5 Development
http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
Internationale Classificatie van Ziekten (WHO)
http://www.who.int/classifications/icd/en/zondag 9 december 2012

'Autistische kinderen lopen vaker weg'

Een Amerikaanse studie laat zien dat bijna de helft van alle autistische kinderen op enig moment wegloopt of op een andere manier aan de aandacht van ouders of verzorgers ontsnapt. Het risico op weglopen / vermissing stijgt daarbij met de ernst van hun autisme spectrum stoornis.

Meer dan de helft van de kinderen werd lang genoeg vermist om de situatie zorgelijk te maken. Zo raakte 65% van de kinderen in verkeersgevaarlijke situaties en liep het risico om te verdrinken.

Dit volgens de uitkomsten van een online onderzoek van Paul A. wet, MD, MPH , van het Kennedy Krieger Institute in Baltimore, en collega's.

In het kader van de studie werden de gezinnen van 1.218 kinderen met autisme spectrum stoornissen en in totaal 1.076 niet autistische broers en zussen, met behulp van een vragenlijst ondervraagd. De helft van de kinderen had klassiek autisme; 19% had Asperger en de rest had een andere autisme spectrum stoornis.

In totaal bleek dat 49% van deze kinderen één of meer keren vermist is geweest vanaf de leeftijd van 4 jaar (volgens de onderzoekers komt vermissing op jongere leeftijd te algemeen voor om onderscheid te maken).

Dit percentage bleek veel lager te zijn bij hun niet-autistische broers en zussen, namelijk: 11% versus 46% op de leeftijd van 4 tot 7 jaar en 1% versus 27% op de leeftijd van 8 tot 11 jaar

De verschillende situaties werden door de ouders telkens als zeer stressvol ervaren. Meer dan de helft van de ouders zei zelfs dat dit het meest stressvolle gedrag was waar ze mee te maken hadden gehad bij de verzorging van hun kind.

Dit, terwijl hun autistische kinderen juist in ruime mate leken te genieten van het wegloopgedrag. Ouders beschreven hun kind bij het voorval als "vrolijk", "speels", of "opgetogen". De beleving van de incidenten door kinderen met Asperger werd daarentegen juist meer als "angstig" omschreven

In beide gevallen leek het wegloopgedrag in zekere zin veelal "doelgericht" te zijn. De helft van de aan de aandacht van hun ouders ontsnapte kinderen leek van plan te zijn geweest om "ergens heen te gaan" of "iets te gaan doen", terwijl slechts ongeveer 10% een "verwarde", "verdrietige" of "verloren" indruk maakte.

De meeste kans maakten de kinderen om af te dwalen van thuis (74%), maar ook winkels (40%) en scholen (29%) bleken veel voorkomende 'weglooplocaties'. Ongeveer 35% van de kinderen probeerde daarbij ten minste een keer per week weg te lopen en 29% zelfs meerdere keren per dag.

De onderzoekers waarschuwen dat de bevindingen mogelijk niet representatief zijn voor alle kinderen met autisme spectrum stoornissen, omdat de families er zelf voor konden kiezen om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek.

Het relatief hoge aantal weglopers bij autistische kinderen kan volgens de studie mede verantwoordelijk zijn voor een deel van het tot ongeveer twee maal zo hoge sterftecijfer bij kinderen met een autisme spectrum stoornissen ten opzichte van het sterftecijfer van de algemene bevolking.

Volgens de onderzoekers onderstrepen deze resultaten daarom wel de dringende noodzaak om interventies te ontwikkelen om het risico van vermissing te verkleinen, de betrokken families te ondersteunen en zorgmedewerkers, docenten, politieambtenaren e.d. die betrokken zijn bij dit soort incidenten te trainen.

Bron: Pediatrics

zaterdag 8 december 2012

'Nieuwe prenatale test voorspelt autisme'

(Ziekenhuis.nl)

Amerikaanse onderzoekers zeggen dat ze een nieuwe genetische test hebben ontwikkeld waarmee autisme kan worden vastgesteld bij een ongeboren kind.

De onderzoekers van de Columbia University stellen dat de nieuwe test gedetailleerder is dan de huidige prenatale tests. Naast autisme kan de test ook diverse verstandelijke beperkingen herkennen. De test analyseert specifieke regio's van het DNA van een ongeboren kind en deze worden vergeleken met een normale genoom.

Voor de studie warden 4406 aanstaande moeders onderzocht die om uiteenlopende redenen een prenatale diagnose nodig hadden, bijvoorbeeld omdat ze op late leeftijd een kind kregen. Het onderzoek wees uit dat de nieuwe test even goed presteert als de huidige tests wanneer het gaat om chromosoomafwijkingen maar dat de test in 6 procent van de gevallen afwijkingen herkent die de eerder niet aan licht zouden zijn gekomen. Hierbij gaat het met name om afwijkingen uit het autisme spectrum en andere neurologische aandoeningen.

Bron: Healthland
Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.


Wat is Regelhulp?

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. 
Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.

Over deze site - Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

vrijdag 7 december 2012

Omgaan met Asperger in de klas

In ieder klaslokaal zullen een of meer leerlingen te vinden zijn met de diagnose Asperger. Iedere leerkracht zal dan ook over een zekere basiskennis moeten beschikken over de eigenschappen van het syndroom van Asperger en hoe Aspergerleerlingen het beste te ondersteunen zijn.

Op beknopte en heldere wijze geeft dit boek inzicht en informatie over Asperger. Het beschrijft de kenmerken en biedt eenvoudige strategieen om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van leerlingen met Asperger. Deze gids staat boordevol handige, direct toepasbare tips en praktische adviezen voor zowel het jonge als iets oudere kind. Het gaat in op vragen als 'Ben ik wel in staat om dit kind les te geven' en 'Hoe kan ik de leerling met Asperger helpen met leren'. Het boek gaat ook in op een schoolbrede aanpak om leerlingen met Asperger te ondersteunen.woensdag 5 december 2012

Autisme op school

een passend aanbod binnen passend onderwijs

Met de komst van de Wet Passend onderwijs zullen kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) steeds vaker gebruik maken van het reguliere onderwijs. ASS-kinderen hebben extra zorg nodig; leerkrachten zien zich dan ook geplaatst voor een moeilijke maar zeer uitdagende taak.

Ina van Berckelaer-Onnes bespreekt in dit boek de achtergronden van autisme en de mogelijke leer- problemen bij kinderen met ASS. Veel van deze leerlingen vinden het lastig zich flexibel op te stellen en hebben problemen met het organiseren en plannen van hun schoolwerk. Ook lopen zij vaak tegen taalproblemen aan: woorden worden te letterlijk begrepen, spelling wordt rigide geïnterpreteerd.

De concrete voorbeelden en adviezen in dit boek bieden de leerkracht praktische handvatten. Hoe visualiseer je het leerproces optimaal voor ASSkinderen (Hans
Nieuwenstein)? Welke taken zijn er weggelegd voor de verschillende belanghebbenden zoals leerkrachten, ouders en gedragsdeskundigen (Ellen Luteijn)? Een heel hoofdstuk is gewijd aan PI school De Brug in Leiden (Koen van Zoest e.a.).

Deze school heeft aparte groepen, speciaal voor kinderen met ASS. De werkwijze van deze 'auti-groepen' wordt uitgebreid beschreven, en beeldend weergegeven op de bij dit boek geleverde dvd.

Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelings- stoornissen, in het bijzonder met autisme.zondag 2 december 2012

De Keukendochter

De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna's geest voor haar neus, opgeroepen door de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige waarschuwing: 'Laat haar niet...'

Een geest in de keuken is niet Ginny's enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto's van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel – met alle gevolgen van dien.zaterdag 1 december 2012

Handboek voor Asperger-vrouwen

over het maken van verstandige keuzes

Behandelaars en therapeuten leggen vaak de nadruk op de positieve kanten van het Asperger-syndroom. Die zijn er zeker, maar er zijn natuurlijk ook negatieve kanten. Meisjes en vrouwen gaan daar anders mee om dan jongens en mannen, omdat zij anders reageren: ze gebruiken allerlei strategieen om hun problemen te verhullen en te ontwijken, en zijn juist daardoor kwetsbaar.vrijdag 30 november 2012

22 dingen waarvan een vrouw met Asperger wil dat haar partner ze weet

Heb je een relatie met een vrouw met Asperger? Dan heb je vast ontdekt dat ze bijzondere eigenschappen heeft. Haar letterlijke en soms zelfs ronduit botte manier van communiceren bijvoorbeeld. Of haar controledrang en obsessieve rituelen. Ze lijkt wel in een andere wereld te leven, met allerlei misverstanden en conflicten als gevolg. Dat kun je voorkomen, als je begrijpt waarom ze soms dagenlang depressief op de bank hangt of een woedeaanval krijgt als je de handdoeken verkeerd opvouwt.

Rudy Simone heeft zelf Asperger. Na verschillende mislukte relaties heeft ze nu een partner die de voortekenen herkent van een dreigende overbelasting en haar waarschuwt als een gesprekspartner ook eens iets wil zeggen. Op basis van haar eigen ervaringen en die van andere vrouwen schrijft ze met veel humor over typische Aspergereigenschappen en de impact daarvan op relaties. Haar voorbeelden van eerste dates, woedeaanvallen, gevoelige zintuigen, kinderen, rolpatronen en seks zijn pijnlijk, maar bij vlagen ook hilarisch.

Met een voorwoord van Tony Attwood:
'Er is al veel geschreven over stellen waarvan de man kenmerken van Asperger heeft. Dit is het eerste boek met praktisch advies voor relaties waarin de vrouw deze kenmerken heeft. Rudy Simone neemt deze gedurfde stap met veel inzicht en doortastendheid. Dit boek redt relaties.'

22 dingen waarvan een vrouw met Asperger wil dat haar partner ze weet is een boek vol herkenning voor vrouwen met Asperger, maar vooral ook een onmisbare handleiding voor hun partners. Daarnaast is het zeer informatief voor vrienden, collega's en anderen die te maken hebben met een vrouw met Asperger.

Rudy Simone is een veelgevraagd spreker, zangeres en standup comedian. Van haar hand zijn ook de bekroonde boeken Aspergirls en Werken met Asperger.donderdag 29 november 2012

Asperkids

Kinderen met Asperger denken, voelen en leren anders. Maar HOE anders? Jennifer Cook O'Toole is moeder van drie kinderen met Asperger, echtgenoot van een man met Asperger en ze heeft zelf ook Asperger... Zij weet dus als geen ander welke impact Asperger heeft.

In ASPERKIDS laat ze zien hoe we kinderen met Asperger kunnen helpen door te begrijpen hoe ze denken. Door aan te sluiten bij hun speciale interesses kunnen niet alleen hun sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden worden versterkt, maar worden bovendien hun bijzondere talenten en geweldige potentie zichtbaar.

"Al na een paar pagina's wist ik het: ik was iets heel bijzonders aan het lezen..." - Liane Holliday Willey

- Op basis van haar eigen ervaringen als moeder en leerkracht ontwikkelde Cook O'Toole een nieuwe leermethode voor kinderen met Asperger
- Indrukwekkende voorbeelden uit het dagelijkse leven van Jennifer Cook O'Toole die ouders en leerkrachten direct kunnen toepassen
- Winnaar van de 2012 'Temple Grandin Award' én van de 2012 'GRASP Distinguished Spectrumite Medal'
woensdag 28 november 2012

Niet ongevoelig

Vrouwen met Autisme

Tegen welke problemen lopen vrouwen met een vorm van autisme aan? Wat doet het met je als vrouw wanneer dit op latere leeftijd wordt vastgesteld? Actuele vragen, nu blijkt dat het percentage vrouwen met autisme waarschijnlijk ca. vier keer zo hoog is dan gedacht.

Autisme leek een vooral mannelijke aandoening. Maar een toenemend aantal vrouwen blijkt er ook mee behept te zijn. Veelal wordt het bij hen op latere leeftijd vastgesteld. De stoornis valt bij hen minder op, omdat vrouwen doorgaans meer gevoeligheid tonen dan mannen, maar er wordt van zulke vrouwen meer gevoeligheid verwacht dan ze kunnen laten zien. Daardoor lopen vrouwen met autisme tegen specifieke problemen aan.

In dit boek komen vrouwen aan het woord bij wie op latere leeftijd autisme is geconstateerd. Ze vertellen over hun ervaringen voor en hun verwerking van de diagnose. Een boek dat vrouwen met autisme een hart onder de riem steekt en laat zien dat ze niet ongevoelig zijn, maar eerder overgevoelig.dinsdag 27 november 2012

Autism Media Channel

Autism Media Channel - Autism Hints and Tips for Children and Adults. Videos about living with Autism, treatment and latest news. Dietary information. Asperger’s Syndrome.

Welcome to The Autism Media Channel, please keep an eye out for new events and all the latest news.

The Autism Media Channel will Educate, Advocate, and Promote Change

It is important that families living with autism and Asperger’s Syndrome have access to real help and support. Autism Media Channel has been launched to provide exactly this, from assessment anddiagnosis, understanding autism and related conditions, diet, education, tips and advice from parents that have real experience. Scientists, doctors, psychologists, nutritionists, educationalists all report on their specialist areas. We aim to bring you news of developments as and when they break. We have an excellent team of extremely experienced people dedicated to educate, advocate and promote change. We aim to make the world a better place for people living and working with autism.

Coming soon - The Autism Team - unique and exclusive footage that takes you inside autism like never before.

Our cameras will go where no one else has been before

We say it as it is.


maandag 26 november 2012

Alle katten hebben Asperger

Ontroerend, vol humor en informatief:
Alle katten hebben Asperger laat de mooie en moeilijke kanten zien van het opvoeden van kinderen met autisme. De lezer krijgt door dit boek informatie over het syndroom van Asperger en zal ook de positieve kanten ervan kunnen zien. De geweldige foto's tonen de kenmerken die veel mensen met Asperger hebben op een aandoenlijke manier.Autisme bij muizen te genezen met medicijnen

Overproductie van bepaalde eiwitten zorgt bij muizen voor autisme-achtige symptomen die door bepaalde medicijnen kunnen worden verminderd. Dat schrijven onderzoekers van de McGill Universiteit in Montreal en de Universiteit van California deze week in het internationale wetenschapsmagazine Nature.

De wetenschappers ontdekten dat de overproductie van zogenaamde neuroligines autisme-achtige gedragseigenschappen bij muizen veroorzaakte. Inclusief repeterend gedrag en beperkingen in de sociale interactie en communicatie. 

Neuroligines zijn eiwitten die betrokken zijn bij de aanmaak van synapsen (de verbindingen tussen hersencellen die verantwoordelijk zijn voor het uitwisselen van informatie tussen deze cellen).

Uit balans
Als het aantal en de activiteit van synapsen uit balans is, heeft dat een verstoorde (overactieve) informatieoverdracht tot gevolg. Wetenschappers wijten autisme vooral aan deze hyperconnectiviteit (oftewel een overschot aan verbindingen) in bepaalde hersendelen. Al eerder ontdekten onderzoekers dat mutaties in neuroliginegenen vaker voorkwamen bij mensen met autisme.

Medicijnen
Hoopgevend was dat het de onderzoekers lukte om de overproductie van deze neuroligines terug te dringen en daarmee de autisme-gerelateerde gedragingen terug te draaien. Ze bereikten dat door de muizen bepaalde kankermedicijnen te geven die de synaptische hyperactiviteit wisten terug te dringen. De medicijnen beperken de aanmaak van eiwitten in het algemeen, en daarmee dus ook die van de neuroligines.

Deze manier van behandelen is vrij grof en (nog) niet geschikt (en zelfs gevaarlijk) voor mensen. De onderzoekers hopen echter dat nu het mechanisme bekend is, er op termijn geschikte medicijnen beschikbaar kunnen komen en medicamenteuze behandeling van autisme mogelijk zal worden.zaterdag 24 november 2012

Nieuwe Online Auti-Boekenshop

Met gepaste trots presenteren wij u onze:

Online Auti-Boekenshop

In samenwerking met onze partners bij Bol.com bouwden wij onze eigen online boekenshop. Hier kunt u uw keuze maken uit het complete online aanbod van Autismeboeken bij Bol.com. Veilig shoppen en betalen tegen dezelfde prijzen en voorwaarden als via Bol.com.

Neem snel een kijkje in de webshop..!


vrijdag 23 november 2012

Mobiele telefoons voor leerlingen WA van Lieflandschool

Leerlingen van de WA van Lieflandschool in Assen (Gr.) werden donderdag verrast met een smartphone. Met deze smartphone kunnen de kinderen een stappenplan bijhouden dat hun helpt in de omgang met anderen.

De school heeft uitsluitend leerlingen met een verstandelijke beperking. Met “SociaalOpStap” op de telefoon kunnen ze hun eigen stappenplan bewerken. Zo kunnen ze het stappenplan, dat het meeste weg heeft van een strip, voorzien van een persoonlijke foto of tekst. Er zijn 267 sociale situaties, zoals naar de bioscoop gaan met een vriend. Er zijn ook ernstige situaties beschreven zoals: Hoe om te gaan met echtscheiding? of Hoe gedraag ik me op een begrafenis? Voor mensen met een vorm van autisme zijn deze handelingen niet zo vanzelfsprekend.

Het stappenplan wordt uitgelegd door vrijwilligers van KPN, die tevens de smartphones gedoneerd heeft. "SociaalOpStap” is een initiatief van het Landelijk Netwerk Autisme.


Bron: OOG-TV

donderdag 22 november 2012

CAMERATOEZICHT DOOR MENSEN MET AUTISME: EEN BELOFTEVOLLE COMBINATIE

Mensen met autisme blinken uit in een aantal competenties die vereist zijn voor cameratoezicht. Met training, instructies en werkplekaanpassing zijn de benodigde competenties die ze onvoldoende bezitten waarschijnlijk goed te compenseren.

Door de gedragskenmerken van mensen met autisme, die vaak als handicap worden gezien, juist in te zetten als kernkwaliteiten die aansluiten bij het werk in cameratoezichtcentrales wordt cameratoezicht passend werk bij een reguliere werkgever voor mensen met autisme. Bovendien is het een groeimarkt: wereldwijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van cameratoezicht.

TNO onderzocht in samenwerking met SW Noorderkwartier N.V. en Alpha Security wat de vereiste competenties en taken zijn en in welke mate mensen met autisme daarover beschikken. In deze fase 1 van het onderzoek werd op basis van literatuuronderzoek, interviews en observaties in verschillende toezichtcentrales een algemeen competentieprofiel is opgesteld.

WERKGELEGENHEID
De resultaten laten zien dat, rekening houdend met het feit dat autisme een containerbegrip is, mensen met autisme uitblinken op een aantal vereiste competenties voor cameratoezicht, zoals volgehouden aandacht, integriteit en resultaatgerichtheid. Een aantal benodigde competenties bezitten mensen met autisme echter onvoldoende, zoals samenwerken, gezond wantrouwen en flexibiliteit. Maar deze ontbrekende competenties zijn bij de doelgroep aan te vullen met training, instructies (ook aan collega’s), ondersteuning en werkplekaanpassing. Cameratoezicht wordt daarmee ook voor mensen met een stoornis in het autisme-spectrum een uitdagende baan in een groeiende arbeidsmarkt voor beveiliging en toezicht.

EERVOLLE VERMELDING BIJ VERKIEZINGEN HANDHAVING EN TOEZICHT
Het project Cameratoezicht en Autisme heeft een eervolle vermelding gekregen bij de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012 georganiseerd door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, de Samenwerkende Rijksinspecties, Vide, Stadswerk en het Landelijk Overleg Milieuhandhaving. De eervolle vermelding werd toegekend omdat het volgens de vakjury een bijzonder origineel project is. Mensen met een autistische stoornis kunnen vanwege hun bijzondere talenten worden opgeleid tot camera-operator in het cameratoezicht. De vernieuwing schuilt volgens de jury “vooral in de originaliteit van de combinatie cameratoezicht en autisme. Bovendien brengt het project vanwege de sociaal maatschappelijke kant veel gevoelens van sympathie teweeg.”

Bron: tno.nl

woensdag 21 november 2012

"Kleine Piet"

Een voorleesboek over een kleine zwarte Piet met autisme en ADHD. Jody Hens, zelf gediagnosticeerd met ADHD en autisme, schreef dit inspirerende boekje om aandacht te vragen voor het onderwerp en geld in te zamelen voor belangenverenigingen voor autisme en ADHD. De aftrap van de actie vindt plaats op zondag 13 november in Eindhoven, voorafgaand aan een sinterklaasviering speciaal voor kinderen met autisme of ADHD.

Herkenning
Jody weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is voor kleine kinderen met ADHD en/of autisme om de wereld om hen heen te begrijpen. Voor veel van deze kinderen brengt de periode rond Sinterklaas zoveel onrust en onduidelijkheid met zich mee dat zij niet in staat zijn te genieten van het feest. Het voorleesboekje over Kleine Piet vertelt over de avonturen van dit Pietje met autisme en ADHD en geeft veel herkenning bij kinderen met vergelijkbare problemen. Ook voor kinderen zonder een diagnose is het boekje zeer geschikt; het geeft aanleiding om na te denken over “anders zijn” en het helpen van elkaar.

Aftrap actie met Sinterklaasviering
Jody presenteerde het eerste exemplaar van haar boek op zondag 13 november 2011 op de locatie van Spectrum Brabant in Eindhoven. In aanwezigheid van Sinterklaas en zwarte pieten werd de aftrap voor de actie gegeven. Aansluitend vond een speciale, prikkelarme Sinterklaasviering plaats, volledig afgestemd op kinderen met autisme of ADHD.

Voor informatie en bestellen, kijk op de website http://www.kleinepiet.nl


UMCG presenteert onderzoeksrapport “Wat werkt bij Wajongers?"

Veel jongeren in de Wajong kunnen qua gezondheid wel werken, maar slechts een beperkt deel van hen doet mee op de arbeidsmarkt. De meerderheid van Wajongers heeft te maken met complexe problematiek en mentale beperkingen die hun functioneren in werk beïnvloeden. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Wat werkt bij Wajongers?’ dat enkele onderzoekers van het UMCG op 22 november presenteren. Zij doen dit tijdens het symposium “Kansen op werk voor jongeren met een beperking”, dat die dag in Drachten plaatsvindt.

De onderzoekers concluderen verder dat zowel de inschatting van de Wajonger zélf of hij/zij wel of niet kan werken, als die van zijn ouders en schoolbegeleiders van invloed zijn op de kansen op werk van Wajongers.

Een groeiend aantal jongeren ervaart door enige vorm van beperking ernstige problemen in het persoonlijk functioneren en maatschappelijk participeren. Bijna de helft van de jongeren die in 2009 een Wajong-uitkering aanvroegen, heeft een verstandelijke beperking, ruim een kwart heeft overige ontwikkelingsstoornissen inclusief ASS en bijna een op de vijf heeft een psychiatrische stoornis. Ruim de helft heeft een tweede aandoening, met name psychiatrische ziektebeelden of overige ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast is bij veel Wajongers sprake van bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, psychische of somatische klachten en verslaving. Deze multi-problematiek moet allereerst gesignaleerd en behandeld worden om functioneren in werk mogelijk te maken.

Partondicipatie in werk
De meeste Wajongers (86%) hebben arbeidsmogelijkheden. Van deze Wajongers heeft 41% op enig moment gewerkt gedurende de twee jaar durende follow-up periode; 27% heeft minimaal zes maanden en 20% minimaal twaalf maanden aaneengesloten gewerkt. De beperkte arbeidsparticipatiegraad van deze doelgroep is een knelpunt vanuit zowel sociaal maatschappelijk als financieel-economisch perspectief.

Maatschappelijke opdracht
Het bevorderen van de participatie in werk van jongeren met een beperking in functioneren blijft een belangrijke maatschappelijke opdracht. Voor de optimale begeleiding naar werk is een integrale aanpak van belang, waarbij zowel naar medische factoren, persoonlijke kenmerken als de sociale context wordt gekeken. Hierbij is zowel een rol weggelegd voor instanties als UWV, gemeenten en zorginstellingen, als ouders en schoolbegeleiders.

Rol ouders
De onderzoekers bepleiten het beleid vooral te richten op beïnvloedbare factoren; hierbij is te denken aan de inschatting van de Wajonger zelf van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en de percepties hierover die zijn ouders hebben. Uit het onderzoek blijkt de grote invloed die ouders hebben op de werkuitkomst van hun kinderen. Zij kunnen een goede inschatting maken van de mogelijkheden en beperkingen van hun kind, maar ook de mogelijkheden van hun kind onderschatten. Hierdoor wordt de Wajonger belemmerd in het benutten van zijn/haar potentieel. In beide gevallen is het van belang de ouders te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van een participatieplan om zicht te krijgen op de reële beperkingen van de Wajonger en eventuele negatieve percepties te kunnen bijstellen.

Rol schoolbegeleiders
Schoolbegeleiders hebben goed zicht op de mogelijkheden en beperkingen van hun leerlingen. Het is van belang om al op jongere leeftijd een concreet profiel van kenmerken en kwaliteiten van deze leerlingen op te stellen. Door de jongere vroegtijdig adequaat te begeleiden kan voortijdige schooluitval en instroom in de WAJong worden voorkomen. Bovendien is continuïteit van de begeleiding van de jongere van belang voor een vloeiende overgang van school naar werk en begeleiding tijdens het werkzame leven.

Meer informatie
Voor meer informatie en/of het onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Bron: umcg.nl
Zorgen om Autisme (excuseer de beeldspraak...)

Ze worden wel "de verloren generatie" genoemd, volwassenen met autisme die onvermijdelijk op weg zijn naar hun onbekende voorland van de ouderdom.

Het is een gevaarlijke bestemming. Toen ze kinderen waren, was het niet zichtbaar of wist niemand waarop te letten of hoe hun autistische hersenen te behandelen. En nu dat ze oud worden, weet vervolgens niemand hoe autisme en ouderdom op elkaar inwerken. Meestal dus niet gezien of in de steek gelaten door door de medische wetenschap, worden ze nu ook nog eens achtergelaten door hun bejaarde partners en familieleden die gaandeweg overlijden of niet meer voor hen kunnen zorgen.

Dit zijn ziel-verpletterende veranderingen, vooral voor mensen wier toestand vooral stabiliteit en voorspelbaarheid vereist...

Legio ervaringsverhalen, cijfers en onderzoek hebben al aangetoond dat de diagnostiek en behandeling / begeleiding van autisme wereldwijd schromelijk tekortschiet en dat het haast onbegonnen werk is voor ouders met autistische kinderen om zelfstandig enigszins succesvol te navigeren door de maalstoom van de Nederlandse  (jeugd)zorg- en -GGZ bureaucratie, AWBZ, het zgn. 'passend' onderwijs, woon- / werkvoorzieningen enz. enz.

Daarnaast hebben recente verhalen over de vergrijzing  laten zien dat volwassenen met autisme veel te lang genegeerd zijn. De maatschappij vraagt meer en meer van onze prikkelverwerking en zelfredzaamheid. Samen met de toenmalige relatieve onbekendheid van het fenomeen autisme heeft dit aanzienlijk bijgedragen tot het creëren van een generatie van mensen die zijn geïnstitutionaliseerd of waarbij in het verleden een totaal verkeerde diagnose is gesteld, waardoor ze als zgn. "onbehandelbaar" of "uitbehandeld" zijn bestempeld..

In Ontario (Canada) wordt nu gepleit voor een regionaal  "Autismebureau" om mensen van alle leeftijden te helpen op hun weg door het leven: Van diagnose en "state of the art" behandeling op jonge leeftijd (die nog een kans biedt op het "her-bedraden" van het in ontwikkeling zijnde kinderbrein), tot schoolbegeleiding en het voorzien in woonruimte en werkgelegenheid, coaching en woon- / werkbegeleiding van volwassen en, ten slotte, een optimale (ook geestelijke) gezondheidszorg in latere jaren.

In de zorg- en medische sector, moeten daarom artsen en maatschappelijk werkers worden getraind om autisme niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen te signaleren en hen vervolgens te begeleiden. Verder moet er onderzoek gedaan worden dat ertoe leidt dat er voorlichting kan komen en een passend antwoord op de vragen van gezinnen en families waarin autisme voorkomt.

Werkt de behandeling bij kinderen hetzelfde als bij volwassenen? Zijn oudere mensen met autisme meer vatbaar voor dementie, epilepsie, depressie of angst? Zullen geneesmiddelen die worden gebruikt bij ouderen ook werken bij mensen met autisme?

In autistische hersenen, zijn de neuronen die normaal gesproken op topsnelheid en nagenoeg feilloos hun boodschappen moeten doorgeven, een rommelige wirwar van onaangesloten draden en snoeren die één voor één in een stopcontact moeten worden gestoken voor ze (ieder hun eigen stukje) hun boodschap kwijt kunnen. Dit bemoeilijkt en beperkt het leven van iemand met autisme aanzienlijk. Daarbij wordt aangenomen dat het voor volwassenen vaak te laat is om hun hersenen "opnieuw te bekabelen". Maar is dit ook zo..?

In een aantal gevallen doen onderzoekers toch hun best om volwassenen met autisme te diagnosticeren, ook al zijn ze ruim voorbij de middelbare leeftijd. Het is namelijk een trieste manier om een ​​leven door te brengen; te leven in het onbekende; nooit verbinding, niet in staat tot het organiseren van een bestaan; levend in de marge, nooit helemaal geaccepteerd...

Stel je voor hoeveel mensen met tot nu toe ongediagnosticeerd autisme, op hun eigen, en ja, soms "vreemde" manier, gelukkig konden zijn als ze een naam konden geven aan hun toestand en er woorden voor hadden om hem te beschrijven. Laat staan als ze ook nog eens goede zorg en begeleiding konden krijgen...

Zonder nieuw onderzoek naar het mysterie dat autisme heet - en deskundige "gidsen' om de zorg te stroomlijnen - zal onze (nu al onder druk staande) ouderenzorg straks overspoeld raken door een ware "tsunami" van ouder wordende autistische volwassenen...

Het is tijd voor de overheid en de zorg om verantwoordelijkheid en actie te ondernemen. Zorg voor een intermuraal, multidisciplinair en vooral regionaal bureau voor de begeleiding en verzorging van alle mensen met autisme, ongeacht hun leeftijd!
'Duidelijkheid over bestaan Sint helpt bij kinderen met autisme'

Ouders kunnen hun kinderen met autisme helpen in deze stressvolle periode door ze - in het uiterste geval - te zeggen dat de sint niet bestaat, dat het allemaal een toneelstukje is en dat ze op 5 december dit, dit en dat in hun schoen kunnen verwachten. Dat oppert psychiater Matt van der Reijden, verbonden aan het centrum voor autisme Leo Kannerhuis.Voor veel kinderen zijn de weken in aanloop naar Sinterklaas een spannende tijd, maar ook voor veel ouders is het een slopende periode. Vooral voor angstige kinderen en kinderen met ontwikkelingsstoornissen, die graag vasthouden aan vaste patronen, leveren de maanden november en december veel stress op.

'Hoe kan Sinterklaas mijn cadeautjes brengen als wij geen schoorsteen hebben? Komt hij dan 's nachts door ons huis sluipen? Krijg ik wel wat ik op mijn lijstje heb staan?', dat zijn dingen waar autistische kinderen mee te kampen hebben, volgens Van der Reijden.

'Normale' kinderen zijn hier ook mee bezig, maar autisten zijn hier obsessiever in. Zij rusten niet voordat ze al hun vragen duidelijk en ondubbelzinnig beantwoord hebben. 'Kinderen met autisme kunnen niet goed omgaan met onzekerheid. Door veel vragen te stellen zoeken ze zekerheid', legde de psychiater uit.

Ouders die hun autistische kinderen niet willen vertellen dat Sinterklaas eigenlijk niet bestaat, kunnen de onrust ook wat temperen door een duidelijker verhaal op te hangen, of door het verhaal zo om te buigen dat de kinderen het minder eng vinden. 'Ze kunnen bijvoorbeeld samen met hun kind een briefje schrijven om te vragen of Sinterklaas en de Zwarte Pieten de cadeautjes in de tuin willen brengen in plaats van binnen. Dan hoeft een kind 's nachts niet bang wakker te liggen om te luisteren of het een indringer hoort', stelt Van der Reijden voor.

De spanning waar autistische kinderen in aanloop naar 5 december mee te kampen krijgen, kan zich uiten in prikkelbaarheid, druk en agressief gedrag, moeheid en slapeloosheid. Maar ook kinderen met andere stoornissen, zoals bijvoorbeeld ADHD, hebben last van de spanning en onzekerheid die vooraf gaat aan het bezoek van Sinterklaas. 'Vroeger werkte ik veel met kinderen met ADHD. In november kreeg ik erg vaak de vraag van ouders of de dosis medicatie omhoog kon, omdat hun kind weer zo onrustig was geworden. Ik antwoordde dat ik dat niet zou doen, dat we in januari wel weer zouden praten. Het hing allemaal samen met de sint die net in het land was', aldus Van der Reijden.

Zie ook: Sinterklaas en Autisme
dinsdag 20 november 2012

De verborgen boodschap van psychische stoornissen

De waarheid heelt de waan.
Een revolutionaire kijk op psychosen en vormen van schizofrenie en de helende werking van familieopstellingen.


Waarom voelt iemand zich zonder reden achtervolgd? Waarom verzinkt iemand zonder aanwijsbare aanleiding van buitenaf in de diepste depressies? De veelvoudige verschijningsvormen van psychosen en vormen van schizofrenie stellen de psychiatrie en psychotherapie tot op de dag van vandaag voor onopgeloste raadsels. Pogingen om verklaringen te vinden, zoals genetisch bepaald, een bijzonder kwetsbare persoonlijkheid, of afwijkend gedrag, zijn niet echt bevredigend.

Franz Ruppert gaat ervan uit dat psychosen en schizofrene ziektebeelden het gevolg zijn van een verwarring op zielsniveau in het familiaire bindingssysteem. Een verwarring in een familie ontstaat door gebeurtenissen die het familiaire geweten in een uitzichtloze positie (gewetensnood) brengen, bijvoorbeeld onopgehelderde sterfgevallen en moorden binnen een familiesysteem, afgedekte incestgevallen en het verzwijgen van de ware afkomst van een kind. Om het familiesysteem voor verval te behoeden, worden dergelijke gebeurtenissen ontkend. Er ontstaan familiegeheimen die generaties lang verwarringen op zielsniveau veroorzaken en via een familielid dat de symptomen overneemt naar buiten komen.

Een op deze vooronderstelling gebaseerde manier van werken met familieopstellingen opent nieuwe perspectieven om de oorsprong van het psychotisch gedrag te vinden. Het biedt de mogelijkheid van een op de oorzaak georiënteerde en daarom ook op lange termijn werkzame psychotherapie onder het motto: waarheid heelt de waan. De positieve ervaringen die Franz Ruppert met familieopstellingen heeft opgedaan, om fenomenen als psychose en schizofrenie te begrijpen, worden uitvoerig in dit boek beschreven.zondag 18 november 2012

CG-Raad actueel | nieuwsberichten | gemengde gevoelens over regeerakkoord


Gemengde gevoelens over regeerakkoord

Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg.

Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking. We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt.

Hieronder een eerste reactie op het conceptregeerakkoord op enkele belangrijke punten voor mensen met een handicap en chronische ziekte.


Lees verder op:
CG-Raad actueel | nieuwsberichten | gemengde gevoelens over regeerakkoord:

'via Blog this'

Zoeken in Bol.com