Google+ Autisme, wat nu..?: augustus 2013

dinsdag 27 augustus 2013

Meer verbanden tussen ADHD en autisme ontdekt

Kinderen met ADHD hebben twintig keer zo vaak een aantal autistische trekken als kinderen zonder ADHD. Dat blijkt uit een onderzoek van Harvard Medical School.

Aan de studie namen 242 kinderen van 6 tot 18 jaar met ADHD deel en een controlegroep van 227 leeftijdsgenoten zonder ADHD. Bij deze deelnemers was geen autisme vastgesteld. De kinderen en hun ouders vulden een aantal vragenlijsten in over hun gedrag. Dit werd vergeleken met de eigenschappen die volgens de algemeen geaccepteerde definitie bij autisme passen.

​Autistisch gedrag
Zo ontdekten de onderzoekers dat 18 procent van de kinderen met ADHD gedrag vertoonde dat gebruikelijk is bij autisten. Bijvoorbeeld een trage taalontwikkeling, moeite met de omgang met anderen en problemen met plannen en organiseren. In de controlegroep had maar 0,87 procent autistische kenmerken.

​Genetisch verband
Volgens de onderzoekers wijst dit onderzoek in combinatie met eerdere studies erop dat ADHD en autisme een bepaald genetisch verband hebben. "De genetische markers voor ADHD worden ook in verband gebracht met autisme. De autistische kenmerken kunnen ook voorkomen bij andere problemen. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook kunnen voorkomen bij kinderen met gedragsproblemen en angststoornissen", zegt Joseph Biederman, hoogleraar in de psychiatrie aan Harvard Medical School.

De resultaten van dit onderzoek verschenen in het tijdschrift Pediatrics.

Door: Jolanda Niemantsverdriet
Bronnen:  Medical Xpress  gezondheidsnet.nl

zaterdag 24 augustus 2013

Rots & Water en kinderen met autismespectrum-stoornissen

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. 

Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Het Rots&Water-programma richt zich op de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en bewustwording in het algemeen en kan worden samengevat onder de noemer – sociale competentietraining. Het programma bedient zich van een unieke psycho-fysieke didaktiek hetgeen wil zeggen dat momenten van fysieke actie worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en schriftelijke reflecties.

Anno 2009 zijn 20.000 Rots&Watertrainers opgeleid en hebben zo’n anderhalf miljoen kinderen een training gevolgd. Het programma wordt toegepast in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (alle schooltypes), hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en lerarenopleidingen.

Ook voor kinderen met ASS
Het programma kan ook worden gebruikt voor kinderen met autismespectrumstoornissen (afgekort ASS). Omdat deze kinderen specifieke kwaliteiten, ontwikkelingsopgaven- en problemen kennen is een nieuw boek geschreven Rots&Water en kinderen met autismespectrumstoornissen. Daarnaast is een gelijknamige, speciale tweedaagse training ontwikkeld voor ouders, docenten en anderen die met kinderen met ASS te maken hebben.

Download Brochure
Daarom zijn sommige autistische kinderen steengoed in wiskunde

Sommige autistische kinderen zijn steengoed in wiskunde. Een nieuw onderzoek verklaart dat nu. Wanneer autistische kinderen een wiskundig probleem voorgeschoteld krijgen, wordt het deel van het brein dat we normaal gebruiken om onder meer gezichten te herkennen, ook ingezet.

Dat schrijven wetenschappers van de Stanford University in het blad Biological Psychiatry. De onderzoekers verzamelden 36 kinderen die tussen de zeven en twaalf jaar oud waren. De helft had autisme. De andere helft deed dienst als controlegroep. De onderzoekers testten het IQ van de kinderen. Ook legden ze de kinderen enkele oefeningen voor.

Probleemoplossing
De kinderen die autisme en een normaal IQ hadden, bleken veel beter te zijn in wiskunde dan de kinderen in de controlegroep met een vergelijkbaar IQ. Om te achterhalen waarom de kinderen zo goed waren in wiskunde, kregen ze enkele vragen voorgelegd. De onderzoekers wilden zo achterhalen hoe de kinderen aan de oplossing voor een wiskundig probleem kwamen: herinnerden ze zich de oplossing? Of rekenden ze het op hun vingers of in hun hoofd uit? Of splitsten ze het probleem in componenten en losten ze die vervolgens stuk voor stuk op om tot de oplossing te komen? Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen mat autisme een probleem vaker oplosten door het op te splitsen. Dat suggereert dat ze er analytische strategieën op nahouden en dat hun wiskundige vaardigheden dus niet zozeer op een steengoed geheugen gebouwd zijn.

“ONZE STUDIE ONDERSCHRIJFT HET IDEE DAT ATYPISCHE HERSENONTWIKKELING NIET ALLEEN TOT GEBREKEN, MAAR OOK TOT OPMERKELIJKE COGNITIEVE KRACHT KAN LEIDEN”

In de scan
Vervolgens namen de kinderen plaats in een MRI-scanner. Terwijl ze daar lagen, moesten ze wiskundige vraagstukken oplossen. Uit dat onderzoek bleek dat de kinderen met autisme tijdens het oplossen van problemen meer activiteit vertoonden in het deel van het brein dat we normaal gesproken gebruiken om visuele informatie – waaronder gezichten – te verwerken. Het onderzoek wijst erop dat het brein van autistische kinderen zich iets anders organiseert als er wiskundige problemen moeten worden opgelost. En door die afwijkende organisatie in een specifiek deel van het brein, zijn de kinderen beter in staat om wiskundige vraagstukken correct te beantwoorden.

Autisme
Kinderen met autisme hebben moeite met sociale interacties. Maar steeds meer studies tonen aan dat ze niet alleen met die beperking te maken hebben: vaak hebben kinderen met autisme ook enkele uitzonderlijke kwaliteiten. Wiskundige problemen oplossen is er daar één van. “Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op de zwakheden van kinderen met autisme,” vertelt onderzoeker Vinod Menon. “Onze studie onderschrijft het idee dat atypische hersenontwikkeling niet alleen tot gebreken, maar ook tot opmerkelijke cognitieve kracht kan leiden. We denken dat dat een geruststelling kan zijn voor ouders.”

Menon benadrukt dat niet elk kind met autisme superieure wiskundige vaardigheden heeft. In een toekomstig onderzoek wil hij graag uit gaan zoeken waarom het ene kind deze wel en het andere kind deze niet heeft.

Bron: scientias.nl

Wetenschappelijk artikel:
www.biologicalpsychiatryjournal.com

Klinische psychologe: autisme valt bij meisje niet op

Artsen merken autisme bij meisjes niet of pas veel te laat op. Dat komt doordat de stoornis zich bij meisjes anders uit dan bij jongens.

Klinische psychologe Annelies Spek van het Centrum Autisme Volwassenen van GGZ Eindhoven waarschuwt medici in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde om beter op de vrouwelijke signalen van autisme te letten. Een kwart van de mensen met een 'autisme spectrum stoornis' is vrouw.

Verschillen na kleutertijd
Direct na de kleutertijd treden er duidelijke verschillen op tussen jongens en meisjes met autisme, zegt Spek. Waar jongens zich sociaal gezien wat meer terugtrekken, maken meisjes juist wel contact, maar op een claimende, dwingende manier. "Ze stellen op een obsessieve manier vragen." Jongens met autisme zijn vaak gefascineerd door een speciaal onderwerp, zoals treinen. "Ze kennen dan hele treinroutes uit hun hoofd." Bij de meisjes gaat het vaak om 'gewonere' interesses, zoals in dieren en prinsessen.

"Het afwijkende zit hem dan vooral in de intensiteit waarin zij zich bezighouden met deze interesses en de neiging zich hierin te verliezen. Ze wanen zich echt altijd de prinses, ook tijdens het eten.'' Doordat deze meisjes zich minder terugtrekken en hun fascinaties minder afwijkend zijn, komt hun gedrag normaler en minder autistisch over.

Bron: bndestem.nl

IKON op zoek naar verhalen over Kinderrechten

Op zoek naar verhalen! Please share!

Verslaggeefster Sytske Jellema werkt voor de IKON aan een nieuwe serie jeugddocumentaires van 15 minuten voor Ned 3 (bij Z@PP, doelgroep kinderen 8-14jr) over Kinderrechten onder de titel: 'Mensjesrechten'.

Hierin vertelt zij verhalen van kinderen (tot ca. 14 jaar) wier rechten (zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdag) onder druk staan.

Zo kan het gaan over een kind met autisme dat geen passend onderwijs kan vinden, (recht op onderwijs) of over een kind dat in god gelooft maar atheïstische ouders heeft die daar niets van willen weten (recht op beoefening van godsdienst) of een kind dat in armoede leeft (recht op een goede levensstandaard), een kind waarvan de ouder dreigt te worden uitgezet omdat die illegaal is (recht op verzorging en omgang met beide ouders), een kind waarvan de privacy wordt geschonden doordat moeder steeds het dagboek leest (recht op privacy) etc. 

"Het kan heel klein zijn, hoeft niet dramatisch groot. We zijn geen tribunaal, maar vragen wel aandacht voor de rechten van het kind door de ogen van het kind. We focussen in eerste instantie voornamelijk op Nederland in deze serie, maar verhalen uit het buitenland zijn ook welkom!"

Ken je verhalen waarvan je denkt dat het goed zou zijn als ze verteld worden? En denk je dat het kind in kwestie in staat is om de hoofdpersoon in een documentaire te zijn? Mail dan naar: sytske.jellema@ikon.nl

De opnamen zijn al in september-oktober-november en de uitzendingen in december 2013.

Dit bericht mag gedeeld worden. Bedankt!


donderdag 22 augustus 2013

Geen herkeuring meer bij autisme

De standaard periodieke herkeuring voor het rijbewijs komt te vervallen voor autisten. Minister Schultz van Haegen is het eens met de Gezondheidsraad dat de herkeuring niet langer nodig is.

Voor mensen met een autistische stoornis blijft de keuring bij de eerste aanvraag voor het rijbewijs wel bestaan. En in uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR adviseren na drie of vijf jaar toch een herkeuring te doen.

Verkeersveiligheid
Volgens de Gezondheidsraad heeft het afschaffen van de standaard herkeuring geen gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het ziektebeeld in de loop van de tijd niet verergert.

De maatregel van Schultz past in haar beleid om het systeem van herkeuringen voor het rijbewijs te vereenvoudigen. Eerder is de standaard herkeuring voor mensen met ADHD al geschrapt.
maandag 19 augustus 2013

Tiener wil autisme aanpakken met Google Glass
Door: Tommy Thijs

Een Duitse 18-jarige tiener heeft een applicatie voor Google Glass ontwikkeld die de gemoedstoestand van een gesprekspartner van zijn gezicht afleest en die informatie aan de gebruiker doorgeeft. 

Psychiaters zijn enthousiast over de ontwikkeling, omdat ze geloven dat die personen met een autismestoornis kan helpen.

Catalin Voss is een 18-jarige Duitser die in oktober mag beginnen aan de prestigieuze Stanford-universiteit in het Californische Palo Alto, waar tal van tech-bedrijven gevestigd zijn. Voss werd geselecteerd na steun van de legendarische computerwetenschapper en Macintosh-'founding father' Steve Capps, met wie hij nu samenwerkt in de startup PayNearMe.

Eye-tracking
Voss heeft ondertussen ook al zijn eigen bedrijfje opgericht, met de naam Sension. Dat bedrijf mikt vooral op de educatieve sector en wil software ontwikkelen die het mogelijk maakt om oogbewegingen te volgen, zodat lessen en colleges afgestemd kunnen worden op het gedrag van de studenten. Wanneer iemand bijvoorbeeld niet meer oplet en niet meer naar een lesvideo kijkt, registreert Sension dat en kan de docent daarop inspelen.

Maar Voss' software biedt ook andere mogelijkheden: zo moet het mogelijk zijn om gezichtsherkenning te integreren in de software, zodat die, in Google Glass, de gebruiker meer informatie kan geven over de gezichtsuitdrukking en emoties van anderen. Dat kan een grote hulp zijn voor mensen met een autisme- of andere stoornis.

Psychiaters enthousiast
Voss kreeg voor zijn idee al een eerste geldinjectie van een investeerder, en ook psychiaters zijn enthousiast. 'Een groot deel van de trainingen in sociale vaardigheden gebeurt vandaag in een volledig artificiële setting. Wanneer we die training op het moment zelf kunnen voorzien, kan dat veel voordeel bieden', zegt psychiater Derek Ott van de Universiteit van Californië UCLA. 'Maar mensen leren om gezichtsuitdrukkingen te herkennen is één ding, hen leren hoe die te beantwoorden is nog een ander paar mouwen. Al is dit idee wel een positief begin.'

Ook Steve Capps is vol lof over het idee van zijn pupil Voss. 'Ik heb zelden iemand gezien met zo'n ongelooflijke combinatie aan creativiteit, intelligentie en sociale vaardigheden. Ken je die mop over het verschil tussen de introverte nerd en de extroverte nerd? De laatste kijkt naar jouw schoenen in plaats van naar de zijne. En Voss is meer dan die laatste.'


Google Glass

'MBO moet stoppen met weigeren autisten'

door Julie Wevers

Mbo-scholen moeten onmiddellijk stoppen met het weren van studenten met een beperking als autisme, adhd of dyslexie. Dit zegt Michiel Steegers, voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) vandaag in NRC Handelsblad. "Als scholen moeten selecteren omdat er te weinig opleidingsplekken zijn, dan mogen ze dat alléén doen op basis van talent, maar nooit op basis van een beperking."


Steegers' uitspraken zijn een reactie op het zogeheten Meldpunt Autiweigerscholen dat onlangs werd ingesteld door maatschappelijk investeerder Start Foundation. Hier zijn sinds begin juli al meer dan honderd meldingen binnengekomen van studenten die menen dat zij vanwege hun autisme zijn geweigerd door een beroepsopleiding. Volgens JOB, die de belangen behartigt van mbo-studenten, staan de klachten van jongeren met autisme niet op zichzelf. Voorzitter Steegers:

"Scholen hebben het liefst zo min mogelijk studenten met een beperking. Elke zomer worden wij door zo’n twintig studenten gebeld die zeggen dat ze vanwege hun beperking zijn geweigerd. Meestal gaat het om autisme of adhd, maar ook om dyslexie, dyscalculie of een depressie."

'SCHOLEN VERZINNEN EEN VERHAALTJE'
Scholen geven volgens Steegers echter zelden toe dat een beperking een rol speelt bij afwijzing.

"Dan zouden ze discrimineren en dat is wettelijk verboden. Daarom verzinnen scholen vaak een verhaaltje, bijvoorbeeld dat de opleiding al vol zit. Of ze zeggen dat de student ongeschikt is, zonder verdere uitleg."

Ook komt het volgens Steegers regelmatig voor dat een school tijdens een telefoongesprek wel de beperking noemt als reden, maar weigert om dit vervolgens op papier te zetten.

'FINANCIERING BEROEPSOPLEIDINGEN IS DE OORZAAK'
De problemen hebben volgens hem te maken met de manier waarop beroepsopleidingen worden gefinancierd: hoe meer studenten met een diploma een school aflevert, hoe meer geld zij ontvangt van het ministerie van Onderwijs. Steegers:

"En scholen denken dat de kans op een diploma kleiner is bij studenten met een beperking en nemen hen daarom liever niet aan. Hierdoor zitten op dit moment studenten thuis. Dit is echt schandalig en wij maken ons grote zorgen."

In september zal JOB alle klachten die zijn binnengekomen bij het meldpunt inhoudelijk gaan bekijken.

"Als een klacht ons gegrond lijkt, zullen wij contact opnemen met de betreffende school. Uit ervaring weet ik dat ze hier soms zo van schrikken dat ze een student alsnog aannemen."

In een reactie op vragen van twee PvdA-Kamerleden naar aanleiding van het Meldpunt Autiweigerscholen, liet minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) vrijdag weten dat er bij het ministerie noch bij de Inspectie van het Onderwijs tot nu toe klachten binnen zijn gekomen van geweigerde studenten met autisme. In oktober, als het meldpunt is gesloten, zal de Inspectie besluiten of er nader onderzoek nodig is.

Bron: nrc.nl
Sociaal vaardig in 10 stappen (ebook)

een praktische gids voor jongeren met autisme, hun opvoeders en begeleiders

Hoe kom je op een goede manier voor jezelf op? Hoe geef je je mening en uit je kritiek? Vooral als je jong bent en een vorm van autisme hebt zijn dit lastige kwesties. In dit ebook komen 10 sociale vaardigheden aan bod die spelen bij jongeren in de puberteit. Dit praktische ebook helpt bij het versterken van sociale vaardigheden aan de hand van herkenbare voorbeelden. Daarnaast worden praktische tips gegeven, zowel voor de jongere als voor opvoeders en begeleiders.Gelukkig zijn is niet moeilijk (ebook)

worstel je met levensvragen die te maken hebben met autisme en ben je op zoek naar geluk? Dan is dit ebook voor jou bedoeld!

Dit ebook is geschreven voor jongvolwassenen met een vorm van autisme. Ook opvoeders, begeleiders en/ of partners kunnen iets aan dit ebook hebben. Het is bedoeld voor mensen die willen leven in plaats van overleven en op zoek zijn naar geluk. Thema's die aan bod komen zijn alledaagse kwesties waar veel mensen met autisme mee te maken hebben zoals: onzekerheid en faalangst, relaties aangaan en onderhouden en 'de juiste keuzes' maken.zondag 18 augustus 2013

Vakantiewijzer MEE

Misschien wat laat, maar niet minder nuttig of interessant. De vakantiewijzer website van MEE:

Deze vakantiewijzer geeft u een idee van de mogelijkheden voor mensen met een beperking om op vakantie te gaan. Het overzicht is niet volledig, maar het kan u hopelijk op weg helpen de vakantie te vinden die bij u past. Door het grote aanbod aan vakantieorganisaties kunnen helaas niet alle mogelijkheden zoals patiëntenverenigingen en organisaties die vakantie- en/of logeeropvang bieden in de vakantiewijzer vermeld worden.

Er is informatie te vinden over georganiseerde vakanties, aangepaste accomodaties en nog veel meer voor mensen met uiteenlopende beperkingen en hun begeleiders / verzorgers.

Vakanties voor volwassenen met een vorm van autisme
Vakanties voor kinderen met een vorm van autisme

Kijk verder op de Vakantiewijzer MEE (website) voor nog véél meer informatie, adressen en links over vakantie voor / met volwassenen of kinderen met een beperking en/of hun gezinnen.
zaterdag 17 augustus 2013

Geen gevallen bekend bij overheid van leerlingen met autisme die worden geweigerd bij scholen

Auteur: Hans Janssen

DEN HAAG - Bij het ministerie van Onderwijs en de Inspectie voor het onderwijs zijn geen gevallen bekend van studenten die wegens autisme geweigerd worden voor een vervolgopleiding. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt dit aan de Tweede Kamer. De PvdA had kamervragen gesteld naar aanleiding van een meldpunt voor zulke gevallen bij Start Foundation in Eindhoven.


In het najaar wordt bekend of de Inspectie voor het onderwijs die gaat onderzoeken.

'Honderd meldingen'
De teller stond een week geleden rond de honderd, zo vernam de Inspectie van Start Foundation. Bussemaker laat het parlement weten dat 'iedere onterechte weigering er één te veel is', maar ze voegt er ook aan toe dat de stichting 'de meldingen niet op juistheid en achtergrond heeft onderzocht.' Een gesprek, in september, met de Inspectie zou hierover duidelijkheid moeten geven.

De jongeren die geweigerd zouden zijn, hadden zich gemeld bij instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs (mbo of hbo).

dinsdag 13 augustus 2013

Vaker autisme bij opgewekte bevalling

Bij kinderen die zijn geboren uit een bevalling die is ingeleid komt veel vaker autisme voor. Dat blijkt uit een omvangrijk Amerikaans onderzoek. Of het een het ander ook veroorzaakt zeggen de onderzoekers nog niet te weten.

Mogelijk verhogen de middelen die worden gebruikt om de bevalling op te wekken het risico op autisme. Maar het omgekeerde kan ook: dat artsen het vaker nodig achten de geboorte te bespoedigen van kinderen met autisme of een grotere kans op die aandoening omdat de zwangerschap in die gevallen bijvoorbeeld minder voorspoedig verloopt.

Bevallingen worden steeds vaker ingeleid. De onderzoekers benadrukken dat zij met het onderzoek de methode niet in een kwaad daglicht willen stellen. Het inleiden van een bevalling kan juist levens redden, stelt hoofdonderzoeker Simon Gregory in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Pediatrics.

Nationale Zorggids / Nederlands Dagblad

Zie ook het Engelstalige artikel in: Jama Pediatrics

maandag 5 augustus 2013

Autismescreening d.m.v. microbewegingen

Het volgen van individuele, willekeurige bewegingen kan mogelijk vroegtijdige en objectieve diagnosticering van  autisme spectrum stoornis (ASS) en mogelijk zelfs behandeling mogelijk maken. Uitkomsten van een tweetal onderzoeken en , wijzen in die richting.

De eerste studie  door o.a. Jorge V. Jose, PhD, hoogleraar cellulaire en integratieve fysiologie aan de Indiana University School of Medicine in Indianapolis betreft onderzoek naar een nieuwe manier van geautomatiseerde, computergestuurde screening die 240 beelden per seconde genereert en vervolgens bij de proefpersoon systematische, persoonsspecifieke bewegingspatronen detecteert.

De onderzoekers merken op dat deze methode significant verschilt van de traditionele assessments die veelal gebaseerd zijn op persoonlijke waarneming en interpretatie van sociale interacties, tekorten in communicatie, en repetitief en beperkt gedrag.

Het onderzoek kan voor de autistische gemeenschap tot nu toe gesloten deuren openen, door het aanbieden van een dynamische en betrouwbare diagnose op een veel jongere leeftijd dan tot nu toe. Hierdoor kan evt. therapie in de toekomst mogelijk al op een veel vroegere ontwikkelingsfase van een kind starten.


De tweede studie  door o.a. Elizabeth Torres, PhD, assistent-professor in de psychologie aan de Rutgers University in New Brunswick, New Jersey onderzocht hoe de nieuwe methode kan worden toegepast op interventies - en of manieren waarop kinderen met ASS leren te communiceren.

De deelnemers werden blootgesteld aan videoclips van zichzelf, cartoons, of een favoriete tv-show op een digitale setup die lijkt op een Wii spelcomputerprogramma. Door een bepaald gebied in de ruimte over te steken, wordt een bepaalde videoclip afgespeeld. Na ontdekt te hebben hoe het programma werkte, leerden alle 25 deelnemers spontaan hoe ze hun favoriete clip konden kiezen en wisten zij die kennis ook vast te houden (ook zonder verdere oefening).

De deelnemende kinderen leerden geheel zelfstandig hoe ze hun lichaam konden controleren en daarmee over te brengen wat ze wilden zien. Ze zijn daarbij niet geïnstrueerd.  

zaterdag 3 augustus 2013

Kinderen met autisme spelen dubbel zoveel videospelletjes

Kinderen met autisme of AHDHD spelen twee keer zoveel computerspellen dan kinderen zonder deze stoornis: 2,1 uur t.o.v. van 1,2 uur. Ook hebben deze kinderen meer kans op het ontwikkelen van een gameverslaving. Dit blijkt uit onderzoek van Christopher Engelhardt, van het Amerikaanse University of Missouri in Columbia.

Kinderen met autisme en ADHD hebben vaker een spelcomputer op hun kamer en lopen een verhoogde kans op een spelverslaving.

Terwijl kinderen zonder deze stoornissen vooral kiezen voor zgn. First Person Shooters (FPS)  of sportspellen, blijken kinderen met autisme en ADHD eerder te kiezen voor Roll Playing Games (RPG). Eerdere studies op dit gebied legden ook al een verband tussen gameverslaving en rollenspelen.

Zie ook:
Zoeken in Bol.com