Google+ Autisme, wat nu..?: Rots & Water en kinderen met autismespectrum-stoornissen

zaterdag 24 augustus 2013

Rots & Water en kinderen met autismespectrum-stoornissen

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. 

Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Het Rots&Water-programma richt zich op de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en bewustwording in het algemeen en kan worden samengevat onder de noemer – sociale competentietraining. Het programma bedient zich van een unieke psycho-fysieke didaktiek hetgeen wil zeggen dat momenten van fysieke actie worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en schriftelijke reflecties.

Anno 2009 zijn 20.000 Rots&Watertrainers opgeleid en hebben zo’n anderhalf miljoen kinderen een training gevolgd. Het programma wordt toegepast in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (alle schooltypes), hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en lerarenopleidingen.

Ook voor kinderen met ASS
Het programma kan ook worden gebruikt voor kinderen met autismespectrumstoornissen (afgekort ASS). Omdat deze kinderen specifieke kwaliteiten, ontwikkelingsopgaven- en problemen kennen is een nieuw boek geschreven Rots&Water en kinderen met autismespectrumstoornissen. Daarnaast is een gelijknamige, speciale tweedaagse training ontwikkeld voor ouders, docenten en anderen die met kinderen met ASS te maken hebben.

Download Brochure
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com