Google+ Autisme, wat nu..?: januari 2013

maandag 28 januari 2013

Positief gedrag op school voor kinderen met ASS

Individueel programma om de schoolcultuur te leren

Positief gedrag op school is een individueel gericht programma dat het sociale gedrag van leerlingen beoogt te definiëren, aan te leren en te ontwikkelen, zodat de schoolse prestaties en het emotionele welbevinden bevorderd en gegarandeerd worden.

Het is ontworpen voor leerlingen met ASS - autismespectrumstoornissen, maar vanwege het visuele en expliciete karakter van het programma is het ook geschikt voor leerlingen die een risico lopen gedragsproblemen te ontwikkelen, zoals leerlingen met communicatieproblemen, ontwikkelingsachterstanden, NLD - Non-verbale leerstoornissen en leerlingen met een andere culturele achtergrond.

Het doel van dit programma is om een voorspelbare, consistente en positieve cultuur in alle contexten van de school (klas, gang, gymlokaal, eetzaal en zelfs de schoolbus) te bewerkstellingen voor leerlingen en schoolteams. Het programma richt zich door preventief handelen op het voorkomen van probleemgedrag van leerlingen en het beloont consistent de leerlingen die het adequate gedrag vertonen.

Alle onderwijskundige procedures (cartooninstructie, gevisualiseerde sociale scenario's.zondag 27 januari 2013

Autisme in de praktijk

1001 ideeen, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten

Het kost ouders en leerkrachten vaak veel tijd en/of moeite om oplossingen te zoeken voor alledaagse problemen die zich voordoen bij hun kind met autisme. In Autisme in de praktijk wordt een schat aan ideeën gegeven op velerlei terreinen, zoals sensorische integratie, communicatie en taal, gedrag en sociale omgang. In de vorm van tips, adviezen, spelletjes, activiteiten en strategieën wordt voor veel situaties een werkbare oplossing gegeven, die uitgaat van de mogelijkheden en sterke kanten van het kind.Pivotal response treatment

focus op motivatie en communicatie bij autisme

Kinderen nemen van jongs af aan veel initiatief om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze taal gebruiken, oogcontact maken, beurt nemen, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen, sociale regels enzovoort. Kinderen met een autisme spectrumstoornis nemen dat initiatief veel minder vaak; hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. De beperkte motivatie om zich tot anderen te richten wordt gezien als een kernprobleem bij mensen met autisme, dat van grote invloed op hun verdere ontwikkeling is. Pivotal Response Treatment (PRT) richt zich op dit kernprobleem, omdat is gebleken dat wanneer je deze kern aanpakt, andere deelvaardigheden zich als vanzelf ontwikkelen.
Naast de uitleg van de belangrijkste kenmerken en technieken van PRT, wordt het belang van ouderparticipatie en de behandeling in de dagelijkse praktijk toegelicht. In dit toegankelijke boek zijn zowel wetenschappelijke achtergronden beschreven als nuttige en verrassende voorbeelden uit de praktijk. Pivotal Response Treatment is hierdoor een praktische handleiding voor ouders, hulpverleners en leerkrachten.
Centrum Autisme zet in Nederland sinds 2006 PRT met succes in bij de behandeling van kinderen met autisme; daarnaast leiden ze PRT -hulpverleners op.

Robert Koegel en Lynn Kern Koegel zijn oprichters van het Koegel Autism Center aan de Universiteit van California. Robert heeft zich onder andere toegelegd op gezinsondersteuning; Lynn is gespecialiseerd in het verbeteren van communicatie met kinderen met autisme. Samen hebben ze Pivotal Response Treatment ontwikkeld.Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep

Mag hij alleen eten tijdens de maaltijd? Kunnen we nog uitstappen maken? Mag hij altijd dezelfde puzzel maken? Wat kan ik doen als hij zichzelf verwondt? Heeft hij echt beloningen nodig?

Vertrekt vanuit dagelijkse situaties, erg gericht op de praktijk.

Boordevol concrete tips en aandachtspunten, in een heldere en duidelijke stijl.
Voor iedereen die werkt in een leefgroep waar mensen met autisme verblijven, maar ook voor psychologen, orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten...

Steven Degrieck, orthopedagoog, is werkzaam bij Autisme Centraal, een expertisecentrum rond autisme. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van professionelen op de werkvloer, en dit in heel Europa. Theorie vertalen naar de praktijk is daarbij altijd een bijzonder aandachtspunt geweest. Hij is auteur van verschillende boeken over autisme (Denk en doe, Werk maken van vrije tijd, B², Mijn kind heeft autisme).Superbrus een megaklus

begeleidingsprogramma voor brussen met een broer of zus met autisme

Bij de begeleiding van gezinnen met personen met autisme nemen brussen, broers en zussen, een bijzondere plaats in. Vele ouders beseffen dit en uiten geregeld hun vragen en bezorgdheden rond de brussen. Brussen geven meermaals aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning.

Dit groepsprogramma voor brussen biedt een antwoord. Het beschrijft een reeks van elf grondig uitgewerkte bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de hand van informatie, inleefoefeningen, thuisopdrachten, uitwisselingsmomenten, ... op zoek gegaan naar wat autisme precies is. Er wordt ook stilgestaan bij wat het betekent om brus te zijn en hoe hiermee om te gaan. Naast de beschrijving van de bijeenkomsten bevat het boek een theoretisch kader en een werkmap voor de brussen zelf. Het programma is geschikt voor brussen van 9 tot 13 jaar en steunt op een jarenlange, positieve ervaring van een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met autisme.

Annelies Snoeckx is pedagoge en werkt als teamcoördinator bij Het Raster, een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met autisme, met vestigingen in Antwerpen, Turnhout, Leuven en Vilvoorde. De directeur van Het Raster is Erik Buelens.maandag 21 januari 2013

Autisten liegen niet

10 jonge autisten op weg naar zelfstandigheid

Autisten liegen niet is een eerlijk boek waarin jongeren met autisme gevolgd worden in hun dagelijks leven. Ze gaan naar school, naar hun werk en zijn druk bezig met eigen interesses. Sommige dingen zijn minder vanzelfsprekend, maar hun hoop en dromen zijn net als die van miljoenen anderen tussen de veertien en twintig jaar.

Gesprekken met hun ouders laten de gang van kind naar volwassene op intense wijze zien. Vanuit de eerste kennismaking met het woord 'autisme' tot bezig gaan met zelfstandig wonen en werken. Dat dit niet allemaal zonder slag of stoot gaat wordt hierin heel duidelijk. Maar ze vertellen ook over moeilijkheden die zijn overwonnen en laten zien wat voor geweldige jonge mensen hun kinderen zijn.donderdag 17 januari 2013

Website Participate!

Op herhaald verzoek van Participate vzw wil ik hen graag de gelegenheid bieden om jullie via dit blog hun website voor te stellen: 


Beste,

Met de website www.Participate-autisme.be willen we een gemakkelijk toegankelijke plek bieden waar ouders van een kind met autisme de antwoorden op hun vragen kunnen vinden.

De vzw Participate! stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun netwerk te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, door een website en hulpmiddelen te ontwikkelen en door sensibilisering. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video’s bekijken. Ouders, kinderen en volwassenen met autisme tonen hoe ze een probleem aanpakken, welke hulpmiddelen ze gebruiken en wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Het motiveert en stimuleert om zelf dingen uit te proberen. Het brengt ouders op ideeën of het bevestigt hen wanneer ze onterecht aan hun aanpak twijfelen. Wat aanvankelijk moeilijk is, wordt een verhaal van mogelijkheden en vooruitgang. De informatie, getuigenissen, voorbeelden, hulpmiddelen, … kunnen ouders houvast bieden om zelf aan de eigen weg en aan de toekomst van hun kind te timmeren.

De website is onderverdeeld in 3 delen:

In het eerste deel ‘Autisme begrijpen’ vind je uitvoerige informatie over communicatie, sociaal inzicht, verbeelding en fantasie, inlevingsvermogen, emoties, omgaan met zintuiglijke informatie, sterke kanten, oorzaken van autisme, …

Het tweede deel ‘Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling’ biedt je een aantal strategieën en hulpmiddelen waarmee je:
 • de communicatie positief kan beïnvloeden
 • relaties met anderen kan bevorderen
 • de zelfstandigheid kan verhogen
 • vrijetijdsactiviteiten vorm kan geven
 • eventuele gedragsproblemen kan voorkomen en verhelpen
De voorbeelden in de rubriek ‘Bij u thuis’ maken het nog concreter.

In het derde deel ‘De omgeving ondersteunen’ kan je lezen waarom autisme een handicap is, over de zin van een diagnose en mogelijke emoties en eerste stappen na een diagnose. Vertellen dat je kind autisme heeft, doe je niet zomaar. In de rubriek ‘Informatie doorgeven’ staan we stil bij de voor- en nadelen.

Zoek je een tool om informatie over je kind te bundelen en te delen met anderen? Registreer je dan gratis online en creëer een ‘Wegwijzer’. Bekijk de voorbeelden om een idee te krijgen wat een Wegwijzer is.

De Praktische Gids wil ouders helpen bij hun zoektocht naar ondersteuning. Je vindt er naast algemene informatie ook info die specifiek voor België is bedoeld.

Hopelijk ga je nog meer ontdekken op www.participate-autisme.be en meehelpen om de website bij een breed publiek beter bekend te maken. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Martine Thys
Participate! vzw

www.participate-autisme.be


woensdag 16 januari 2013

Er overheen groeien..?

Dezer dagen dook in de media het bericht op dat sommige kinderen "over hun autisme heen" zouden kunnen groeien. Inmiddels wordt er dan ook druk over gefacebookt en getweet.

Wat is er aan de hand? Uit Amerikaans onderzoek zou zijn gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd gediagnosticeerd zijn met autisme, op latere leeftijd gelijk opgaan in hun ontwikkeling met hun "gezonde" leeftijdsgenoten en dat zou dus betekenen dat ze "er overheen" zijn gegroeid.

Nu ben ik geen psychichater of psychodianosticus, maar bij mij roept e.e.a. eerder vragen op dan dat het antwoorden geeft. Om er maar een paar te noemen:

 • Is er mogelijk toch sprake van misdiagnose? (Goed mogelijk dat bij de oorspronkelijke diagnose de symptomen verkeerd zijn geïnterpreteerd).
 • Is er iets mis met de diagnostische criteria uit de DSM?
 • Heeft het kind (d.m.v. psycho-educatie en enorme inzet en begrip van zijn/haar omgeving) zich leren aanpassen of beter met zijn/haar handicap leren omgaan? (En zo ja, is iemand zonder benen die een rolstoel heeft leren gebruiken dan ook over zijn beenloosheid heen gegroeid..?).
 • Heeft de omgeving beter met de handicap of stoornis van het kind leren omgaan? (En zo ja, heeft iemand zonder benen, die in huis een traplift heeft, dan opeens geen handicap meer..?).

(Veel) meer onderzoek is nodig, zeggen de onderzoekers zelf. Dat weerhoudt onze (inter)nationale media er echter niet van om (impliciet) te koppen dat genezing van autisme mogelijk zou zijn..!

Niet zonder enige sarcastische ironie wil ik onze media dan ook bedanken voor deze (mislukte) poging om autisme op een positieve manier in beeld te brengen en voor de manier waarop ze de beeldvorming rond autisme weer tien jaar terug heeft gezet..!!!

Bericht Nu.nl
Bericht Science Daily
dinsdag 15 januari 2013

Geen vervolgstudie naar autisme in Eindhoven

NIJMEGEN - Er komt geen vervolg op het onderzoek naar autisme in de regio Eindhoven. Het ministerie van VWS vindt dat de onderzoekskosten van acht ton beter besteed kunnen worden.

De Nijmeegse hoogleraar professor Rutger Jan van der Gaag noemt dat 'buitengewoon jammer'. De universiteit van Cambridge nam in 2007 initiatief voor een eerste onderzoek. Publicaties over autisme in het Eindhovens Dagblad waren daarvoor de aanleiding. Vier jaar later maakte de Engelse universiteit de resultaten bekend. In Eindhoven en directe omgeving bleken twee tot drie keer meer jongeren met autisme te zijn dan in de controlegebieden Haarlem en Utrecht.

Cambridge wil daar graag een vervolgonderzoek op zetten. De vraag is waarom het er in Eindhoven zoveel meer zijn. Daarvoor had de Engelse universiteit contact met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het ministerie heeft het ingediende studievoorstel echter afgewezen.

Professor Van der Gaag heeft daar begrip voor, maar geeft de hoop niet meteen op. "Want dat het in Eindhoven anders is, is bijzonder intrigerend."

Bron: bndestem.nl
maandag 14 januari 2013

Leven Met Uw Autistische Kind

Een Gids Voor Ouders En Begeleiders

Kinderen met autisme ervaren veel problemen. Naast leerproblemen hebben zij vaak problemen met sociale interactie, met communicatie en verbeelding. Hun gedrag bestaat veelal uit beperkte, zich herhalende patronen. De wereld is voor hen bevreemdend, soms zelfs beangstigend. Ondanks deze handicaps kunnen kinderen met deze stoornis wel degelijk geholpen worden om beter met het leven van alledag om te gaan als de aard van hun problemen begrijpelijker is.

Leven met uw autistische kind van Lorna Wing is een zeer toegankelijk boek voor ouders én professionals. Wing, die reeds dertig jaar onderzoek doet naar autisme en zelf moeder is van een autistisch kind, legt in dit boek uit hoe autistische kinderen de wereld ervaren, hoe hun gedrag en weerzin tegen veranderingen is te begrijpen, waarom zij een georganiseerde en gestructureerde omgeving nodig hebben, en hoe zij veranderen als zij ouder worden.

Naast uitgebreide informatie over de stoornis biedt dit boek vele praktische adviezen. De laatste ontwikkelingen in het veld zijn opgenomen om dit boek zo adequaat en zo volledig mogelijk te maken. Het boek is daardoor niet alleen interessant voor ouders, maar ook voor psychologen, artsen, therapeuten en maatschappelijk werkers.

Een geheel herziene versie van 'In zichzelf gekeerd'* van dezelfde schrijfster.zondag 13 januari 2013

Premier Ruttte reageert op waarschuwing NVA (met commentaar)

In antwoord op de brief die de Nederlandse Vereniging voor Autisme onlangs naar premier Mark Rutte stuurde, naar aanleiding van herhaald misplaatst gebruik van de term "autistisch" heeft deze per brief laten weten dat het "geenszins zijn bedoeling is om met zijn woordkeuze mensen met autisme te beledigen of anderszins in een onjuist daglicht te plaatsen".

Klik hier voor de brief van de premier.

De NVA zal extra scherp blijven letten op onjuiste, voorbarige of wetenschappelijk niet onderbouwde verwijzingen naar de stoornis autisme, in welke contekst en door wie dan ook.

Voorbeeldbrief aan de media
De NVA heeft een standaardbrief gemaakt die u kunt sturen naar media die de term autisme volgens u verkeerd gebruiken. De blauwe tekstdelen kunt u zelf invullen en toespitsen op het betreffende bericht. U kunt deze voorbeeldbrief hier downloaden.Commentaar en oproep Autisme, wat nu..?:
In zijn brief zegt de minister-president dat het "geenszins zijn bedoeling is om mensen met autisme te beledigen of in een onjuist daglicht te plaatsen".

Dat is natuurlijk heel mooi van hem, maar hij biedt daarmee nog altijd GEEN excuses aan voor het feit dat hij deze uitspraken heeft gedaan!  

Het zou hetzelfde zijn als ik iemand een bloedneus zou slaan en dan bij wijze van "excuus" liet weten dat het niet mijn bedoeling was geweest dat hij de bijbehorende pijn zou voelen...

In feite geeft de minister-president zichzelf hiermee een vrijbrief om over wie of wat dan ook, om het even wat te mogen blijven zeggen. Achteraf laat hij dan één of andere stagiaire communicatiewetenschappen of politicologie een standaard briefje versturen en hij is er weer van af.

Voor mij kunnen dit soort (publieke) uitspraken op geen enkele manier door de beugel. Zeker niet voor iemand met een dergelijke (voorbeeld) functie en (inter)nationale invloed. 

Ik roep minister-president Mark Rutte dan ook op om voor deze publieke en persoonlijke misser, ook publieke en persoonlijke excuses te maken aan de grote groep mensen die hij hiermee heeft gekwetst. En ik roep de Nederlandse Vereniging Autisme op om vooral GEEN genoegen te nemen met dit nietsbetekenende kladje en van de minister-president een PUBLIEK en PERSOONLIJK excuus te verlangen! 


woensdag 9 januari 2013

Expertisecentrum Begeleid Leren

Succesvol studeren met steun voor jongeren en volwassenen met een psychiatrische aandoening

Het Expertisecentrum Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische aandoening.

Het Expertisecentrum Begeleid Leren is een gezamenlijk initiatief van het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen en de Stichting Rehabilitatie ’92 te Utrecht

Wat doet het Expertisecentrum Begeleid Leren (EBL)?
Op basis van de ervaringen en de ontwikkelde kennis en deskundigheid met Begeleid Leren activiteiten in zowel het middelbaar- als hoger beroepsonderwijs als in GGz-instellingen biedt het EBL:
 • Oriëntatie op de uitgangspunten en praktijk van Begeleid Leren als rehabilitatie-/reïntegratie-/ondersteuningsprogramma.
 • Training en ondersteuning voor studenten/cliënten, voor werkers en voor management.
 • Training en ondersteuning bij het initiëren, opzetten en uitvoeren van Begeleid Leren-programma’s.
 • Advies en consultatie bij het implementeren van het Begeleid Leren-programma.
 • Doorlopende helpdeskfunctie voor het oplossen van ontstane problemen bij (nieuwe) Begeleid Leren-programma’s.
Website Expertisecentrum Begeleid Leren: www.begeleidleren.nl

dinsdag 8 januari 2013

Studie apps voor leerlingen met plan- en organisatieproblemen

Auteur: Kaj Rietberg

Voor leerlingen met autisme en ADHD is plannen vaak lastig, daarom is een goede agenda belangrijk. Maar alleen met een agenda kom je er niet, je moet ook leren plannen. Een app kan uitkomst bieden.

Op het Autisme Plein van het Leo Kannerhuis worden een aantal studie apps met elkaar vergeleken met betrekking tot prijs en mogelijkheden. Enkele apps worden iets uitvoeriger besproken. Gebruikers van een app kunnen hun ervaringen delen door op het bericht op Autisme Plein te reageren. Het gaat om de volgende apps:
* Ook in het Nederlands

De informatie over de apps dateert van augustus 2012. Bezoek de websites van de apps voor actuele informatie. Eventuele aanvullingen kun je sturen naar de redactie van Kennisnet.


maandag 7 januari 2013

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen Balans, CG-Raad en Platform VG.

Het Steunpunt Passend Onderwijs is onderdeel van 5010, het informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs.Wat is passend onderwijs? Wat is de stand van zaken rond de Wet passend onderwijs? Hoe zitten de samenwerkingsverbanden in elkaar? Heeft uw kind dyslexie, ADHD, een lichamelijke beperking of is het chronisch ziek en zoekt u een geschikte school?

De wijze waarop onderwijs en ondersteuning op school wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben verandert ingrijpend met de invoering van passend onderwijs.

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs vindt u informatie over de Wet passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor uw kind. Ook informeren we u over de laatste ontwikkelingen, tonen we voorbeelden van passend onderwijs in de praktijk en zetten we de belangrijkste documenten op een rij.

Tijdens de openingstijden op werkdagen van 10.00-15.00 uur kunt u bellen of mailen met al uw vragen over passend onderwijs. Zie Steunpunt Passend Onderwijs.
woensdag 2 januari 2013

Niet begrepen? Niet herkend!

Normaal tot hoogbegaafde vrouwen met een autismespectrumstoornis

Hoewel er de laatste jaren steeds meer bekend is geworden over autismespectrumstoornissen bij volwassenen, zijn vrouwen tot nu toe een onderbelichte subgroep gebleven. Uit de schaarse literatuur komt naar voren dat vrouwen minder snel opvallen als afwijkend, hetgeen een risico op onderdiagnose met zich mee kan brengen. In dit artikel wordt een beeld geschetst van normaal tot hoger begaafde vrouwen die op volwassen leeftijd zijn gediagnosticeerd.

Onderzoeksvragen waren:
1) In welke mate herkennen deze vrouwen autismespecifeke trekken bij zichzelf?;
2) Zijn ze eerder met hulpverlening in contact geweest?;
3) Welke diagnoses zijn in het verleden bij hen gesteld?

De dossiers van 44 vrouwen werden geanalyseerd.De vrouwen gaven veel autismespecifeke trekken aan op een zelf-rapportagevragenlijst, met name op het gebied van sociale vaardigheden en aandacht verdelen. De overgrote meerderheid van deze vrouwen heeft eerder contact gehad met de hulpverlening. Bij tweederde werden reeds andere psychiatrische diagnoses gesteld.

Wij pleiten voor meer kennis bij hulpverleners van autismespectrumstoornissen in het algemeen en meer aandacht voor autismespectrumstoornissen bij vrouwen in het bijzonder.

Lees hier het volledige artikel
Zoeken in Bol.com