Google+ Autisme, wat nu..?: Niet begrepen? Niet herkend!

woensdag 2 januari 2013

Niet begrepen? Niet herkend!

Normaal tot hoogbegaafde vrouwen met een autismespectrumstoornis

Hoewel er de laatste jaren steeds meer bekend is geworden over autismespectrumstoornissen bij volwassenen, zijn vrouwen tot nu toe een onderbelichte subgroep gebleven. Uit de schaarse literatuur komt naar voren dat vrouwen minder snel opvallen als afwijkend, hetgeen een risico op onderdiagnose met zich mee kan brengen. In dit artikel wordt een beeld geschetst van normaal tot hoger begaafde vrouwen die op volwassen leeftijd zijn gediagnosticeerd.

Onderzoeksvragen waren:
1) In welke mate herkennen deze vrouwen autismespecifeke trekken bij zichzelf?;
2) Zijn ze eerder met hulpverlening in contact geweest?;
3) Welke diagnoses zijn in het verleden bij hen gesteld?

De dossiers van 44 vrouwen werden geanalyseerd.De vrouwen gaven veel autismespecifeke trekken aan op een zelf-rapportagevragenlijst, met name op het gebied van sociale vaardigheden en aandacht verdelen. De overgrote meerderheid van deze vrouwen heeft eerder contact gehad met de hulpverlening. Bij tweederde werden reeds andere psychiatrische diagnoses gesteld.

Wij pleiten voor meer kennis bij hulpverleners van autismespectrumstoornissen in het algemeen en meer aandacht voor autismespectrumstoornissen bij vrouwen in het bijzonder.

Lees hier het volledige artikel
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com