Google+ Autisme, wat nu..?: juli 2013

maandag 29 juli 2013

Interviewverzoek van tijdschrift Libelle

Freelance journaliste Laura wil voor het tijdschrift Libelle aandacht besteden aan het verhaal van een vrouw die er recent achter is gekomen dat ze autistisch is. Zij mailde ons met de vraag of het mogelijk was om onderstaande oproep te plaatsen op Autisme, wat nu..?

Natuurlijk werken we hier graag aan mee. Hieronder dus de oproep van Laura:


"Voor het tijdschrift Libelle wil ik binnenkort het verhaal publiceren van een vrouw die pas als volwassene ontdekt heeft dat ze autistisch is. Wat houdt deze diagnose in, hoe ga je ermee om, hoe reageert je omgeving op je? Voor deze en andere vragen zou ik je graag willen spreken, om meer bekendheid en begrip te creëren bij lezers.

Het gaat om een middelgroot interview. De tekst krijg je voor publicatie te lezen, om eventuele onjuistheden te vermijden. Daarnaast worden er een paar mooie foto's van je gemaakt. Hiervoor komt de fotografe bij je thuis, en de foto's krijg je na afloop als bedankje toegestuurd. 

Voel je er wat voor om je persoonlijke verhaal te delen, en ben je tussen de 30 en 55 jaar, mail dan een korte omschrijving van jezelf (eventueel met een digitale foto voor de fotografe) naar: laura.vandermeer@sanoma.com, dan neem ik snel contact met je op".


Goh onbegrepen gedrag, bron van creativiteit

verrassende ontmoetingen met mensen met autisme, ontdekkend samenwerken in een team, verbindend, wekkend en sturend leidinggeven

Wat zou er gebeuren als je even stilstaat bij wat je in storend gedrag tegenkomt? Wat, als je die situatie niet als storend, maar als onbegrepen opvat? Je kunt je niet voorstellen wat de ander met zijn handelen hoopt te bereiken. In welke, onbekende wereld bevindt hij zich? Als je er zo tegenaan kijkt, zie je de kloof tussen de ander en jezelf onder ogen. Dit roept de vraag op hoe je die kloof kunt overbruggen. Er zijn momenten waarop je je in een onbegrepen situatie niet laat tegenhouden door irritatie, angst of twijfel, maar 'out of the box' handelt. Dan blijk je te kunnen aansluiten bij de ander met een spontane, intuïtieve handeling, die we ook wel een 'gelukte onverwachte handeling' (g.o.h.) noemen.

In concrete praktijksituaties, die verschenen tijdens het coachen van begeleiders van autisten, hebben we onderzocht welke succesfactoren bij die gelukte onverwachte handelingen een rol spelen. Via inlevend waarnemen, ontwerpend verkennen of reflecterend benoemen kan men zich de bij deze succesfactoren behorende vaardigheden eigen maken. Deze drie technieken hebben we uitgewerkt in werkbladen.

Het bleek van belang dat de begeleider de verworven inzichten ook met zijn collega's kan delen. We hebben de werkwijze van de teamvergadering aangepast en eveneens in werkbladen uitgewerkt. We laten zien hoe de teambespreking een plek, een werkplaats kan worden om samen op avontuur te gaan rond het onbegrepene. Hiermee creëer je een lerende organisatie.

Op leidinggevend niveau verkennen we hoe ook een directeur of manager zijn verbindende, wekkende en sturende vaardigheden kan vergroten en verdiepen door het onbegrepene op te zoeken.zaterdag 27 juli 2013

Google investeert in bloedtest voor autisme

Internetgigant Google leidt een investeringsronde van meer dan 15 miljoen dollar in een bedrijf dat bloedtests ontwikkelt om autisme vast te stellen bij jonge kinderen.

Onderzoekers aan het Boston Children's Hospital ontdekten een uniek patroon in 245 genen bij mensen met autistische stoornis. Op basis daarvan werd een test ontwikkeld die op basis van een bloedstaal biomarkers opspoort die wijzen die verband houden met autistische stoornissen.

De onderzoekers maken zich sterk dat de test autisme al kan opsporen bij kinderen van 19 maand oud, met een zekerheid van 85 procent. Dat is heel wat eerder dan de gebruikelijke diagnose, die meestal pas na vier jaar gesteld wordt.

Investering
De technologie wordt gecommercialiseerd door SynapDx, een bedrijf uit Massachusetts, en bevindt zich momenteel in de vroege klinische testfase. De kapitaalsinjectie door Google Ventures en enkele andere investeringsfirma's, voor in totaal 15,4 miljoen dollar (11,7 miljoen euro) kan het onderzoek in een stroomversnelling brengen.

De technologie moet in de eerste plaats bijdragen tot een accurate diagnose voor de ouders van kinderen met autisme, maar kan op termijn mogelijk ook leiden tot behandeling via gentherapie.

De investering wijst op een toenemende interesse van Google in de gezondheidszorg, en dat is niet verwonderlijk, zegt Andrew Conrad van Google X, het onderzoekslab van de internetgigant. "De beste diagnostische tests van onze tijd zullen ontwikkeld worden op het kruispunt van de genomica en hypermoderne informatica".

Het bedrijf zoekt nu naar ziekenhuizen om meer klinische tests uit te voeren. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe test op de markt zal komen.

Bron: trouw.nl
vrijdag 26 juli 2013

Seksualiteitstraining voor autistische jongeren op Curaçao

Autistische tieners hebben geestelijk misschien een probleem, maar lichamelijk ontwikkelen ze zich op precies dezelfde manier als jongeren zonder een beperking. Stichting Opvoedingsondersteuning aan Kinderen met een Handicap (SOKH) geeft ze daarom speciale seksualiteitstrainingen en doorbreekt hiermee een groot taboe.

Pedagoog Saida Sulvaran: “Een tijdje geleden hadden we hier een jongen die constant aan zijn geslachtsdelen zat en zich overal uitkleedde. Zo iemand moet leren wat ‘hoort’. Wij als professionals kunnen ze daarbij helpen.” Sulvaran werkt al 26 jaar met gehandicapten en is al vijf jaar specialist voor mensen met autisme- en aanverwante stoornissen. “Jongeren met autisme zijn erg op zichzelf gericht en hebben problemen met sociaal gedrag. Wat er dan ook nog eens met hun lichaam gebeurt in de puberteit begrijpen ze vaak totaal niet. Dat kan heel beangstigend zijn voor de jongere en misschien ook voor zijn omgeving.”

Vrouwen kijken
Na de zomervakantie start Saida Sulvaran met voorlichtingslessen voor de zeventien jongens van de 'tuingroep'. Dat is een speciale dagopvang groep van SOKH die jonge volwassenen tussen de 20 en 35 jaar leert tuinieren. Een van die jongens is de zwaar-autistische Angelo (21). Het is een Curaçaose jongen die niet kan praten maar communiceert met zijn gezichtsuitdrukkingen. “Angelo is gek op vrouwen”, vertelt zijn moeder Fatima. “Soms bekijkt hij de vriendinnen van zijn zussen van boven tot onder maar dat dit onbeleefd is snapt hij niet.”

Met thema’s als ‘leer je lichaam kennen’, ‘hou van jezelf’ en ‘hou van je lichaam’ probeert Saida de jongeren omgangsvormen rond seksualiteit bij te brengen en ze weerbaarder te maken. Elke jongen volgt een individueel programma. “Sommige jongens weten al iets meer over seks dan anderen, maar waar de baby’s vandaan komen gaan we niet uitleggen. Dat is echt te lastig”, vertelt de hulpverleenster. ”De jongens kunnen wel leren masturberen. Dat doen we aan de hand van een speciale opwindpop.”
De eerste natte droom van Angelo was volgens zijn moeder een drama voor hem. “Hij zat doodsbang in een hoek van zijn kamer en dacht dat hij in zijn bed had geplast. Bij ons thuis zijn we heel open en ik zie seks niet als iets verkeerds. Daarom heb ik hem zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat er aan de hand was. Maar lastig vond ik het wel.”

Geen tekenlesje
De ouders van Angelo zijn volgens Saida een grote uitzondering. Op de voorlichtingsavond over seksualiteit bij autistische jongeren die de pedagoog ter voorbereiding op de seksualiteitstrainingen gaf, waren slechts vijf van de 17 ouderparen aanwezig. “Voor ouders is het moeilijk om met hun kinderen over seks te praten, laat staan als je kind ook nog gehandicapt is. Het taboe is enorm. Daarom hebben we voor de seksualiteitstrainingen nadrukkelijk de toestemming van de ouders nodig. Het gaat namelijk niet om een tekenklasje.”

Angelo's moeder is in ieder geval enthousiast: “Ik ben heel benieuwd naar de trainingen en naar wat mijn zoon ervan kan leren. Een echte relatie zal hij hoogstwaarschijnlijk nooit krijgen, maar als hij zich iets meer bewust wordt van zijn seksualiteit en hoe er mee om te gaan zijn we al een heel eind.“

Bron: Wereldomroep
woensdag 24 juli 2013

Hoe moet je omgaan met een autistische baas?

Probeer een autistische baas in zijn eigen taal aan te spreken, zegt Toine Rongen, auteur van het boek Help! Mijn baas is gestoord. "Kruip in zijn huid, maak contact met hem door zijn gedrag en manier van denken te 'spiegelen'. Overtuig hem met getallen, uren en grafieken. Verdiep je in hem, wellicht dat je hem dan begrijpt."

Autisten communiceren anders, pas je daarop aan, zegt Rongen. "Kom beslagen ten ijs, zorg dat je namens een groep spreekt en niet in je eentje. Verneder hem niet, neem hem serieus." Volgens Rongen is het te makkelijk om te zeggen: 'ik heb een autistische baas, hij is gestoord, ik geef het op'.

KARAKTER
Het zou goed zijn als de baas tegen werknemers open is over zijn karakter, zegt Rongen. "Dat hij zegt: ‘ik ben moeilijk in de omgang, ik zit bovenop je, ik wil al je whereabouts, ik ben van de kaart als je je niet aan afspraken houdt’. Dat zou goodwill creëren."

Het is maar de vraag of deze baas daadwerkelijk autistisch is, zegt Marjolijn Busman, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. "Uit de brief is dat niet goed af te leiden. Misschien is het de interpretatie van deze werknemer", zegt ze. "Zeker is dat de baas een groot probleem heeft met delegeren."

ZO GESTRUCTUREERD EN INZICHTELIJK MOGELIJK
Ze adviseert de werknemer om alles zo gestructureerd en inzichtelijk mogelijk te maken voor de baas. En zorg voor een vast aanspreekpunt op de werkvloer. Probeer onverwachte situaties te vermijden en bereid hem voor op veranderingen. En, zegt Busman, maak afspraken en boodschappen visueel met behulp van schema’s, pictogrammen of een planbord.

Bron: nrc.nl/carriere/


maandag 22 juli 2013

Daten voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of autisme


Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk een partner te vinden. Het relatiebureau van MEE ondersteunt hen bij en gedurende de zoektocht.

Op de website MEE Dating kunnen mensen met een lichte beperking sinds kort op zoek naar de ware liefde.

Het gaat om een initiatief van MEE Drenthe, een organisatie die mensen met verschillende handicaps ondersteunt.

De werkwijze is uniek. Medewerkers gaan de eerste twee keer als begeleider mee op date en houden voor het eerste contact uitgebreide intake gesprekken met beide partijen..

De website is gericht op meerderjarige deelnemers, wonend in Friesland, Groningen, Drenthe of Overijssel.
Herkeuring Wajongers niet zonder eerlijk perspectief op passend werk

Staatssecretaris Klijnsma gaat de Participatiewet bijstellen. Aanleiding voor de bijstelling is het Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord garandeert 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (vrijwillig quotum). Over de bijstelling heeft Klijnsma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief bevat helaas nauwelijks nieuws. Zo blijft nog steeds onduidelijk hoe en wanneer Wajongers herkeurd worden en welke gevolgen dit zal hebben voor hun inkomen.

De CG-Raad en Platform VG vinden dat er duidelijkheid moet komen voor de Wajongers die herkeurd worden. Als zij achteruit gaan in inkomen moet er een eerlijk en haalbaar perspectief zijn op passend werk om het inkomen aan te kunnen vullen.

80.000 werkeloze Wajongers
Het gaat naar verwachting om 140.000 Wajongers met arbeidsvermogen, die van de Wajong naar de Participatiewet zullen gaan. Hiervan hebben er ca. 60.000 een baan. Er zijn dus ca. 80.000 werkloze wajongers die straks ook in aanmerking moeten komen voor de gegarandeerde arbeidsplaatsen waarover in de brief van Klijnsma en het Sociaal Akkoord wordt gesproken.

Uitwerking
Staatssecretaris Klijnsma roept de sociale partners en de VNG op om binnen de Werkkamer snel verder aan de slag te gaan met de uitwerking van het Sociaal Akkoord. Klijnsma wil die uitwerking verwerken in de uitvoeringsplannen voor de Participatiewet. In het najaar stuurt Klijnsma de Participatiewet naar de Tweede Kamer sturen.

Meer informatie
Meer over de Participatiewet in Wij werken aan - Werk

Bron: cg-raad.nl
NVA AUTISMECONGRES: 4 EN 5 OKTOBER IN UTRECHT

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseert op 4 en 5 oktober het NVA Autismecongres. Dit tweedaagse congres zal plaatsvinden in het Beatrix Theater in Utrecht en is zowel toegankelijk voor particulieren als organisaties.

Tijdens het NVA Autismecongres verzorgen diverse deskundigen een lezing. Bijvoorbeeld Kobe Vanroy van Autisme Centraal België. Deze specialist zal vertellen over autisme, pesten en communicatie-uitingen. Ook wordt op het congres onder andere aandacht besteed aan autisme bij ouderen, participatie en talenten en is er een doorlopende informatiemarkt. Het programma is op beide dagen hetzelfde.

Vooraf aanmelden is vereist. Aan deelname zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op: www.autisme.nl


10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme

AutismeClassic 
Volledig herziene editie!

Er komt gelukkig steeds meer kennis en informatie beschikbaar over autisme spectrumstoornissen bij kinderen. Maar het blijft moeilijk om je echt een voorstelling te maken van hun belevingswereld en de problemen waarmee ze in onze samenleving dagelijks worden geconfronteerd.

In 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme wordt op betrokken wijze en met de nodige humor verteld hoe het leven van kinderen met autisme eruitziet en hoe je hun omgeving aanzienlijk kunt vergemakkelijken én verrijken. Ellen Notbohm, moeder van een kind met autisme, vertelt in tien hoofdstukken de essentiële dingen die een kind met autisme zelf meestal niet goed kan vertellen of uitleggen, maar waardoor de mensen om het kind heen beter in staat zullen zijn hen te helpen en te steunen in een wereld die voor hen vaak heel ingewikkeld is.

In deze herziene en aangevulde editie licht de auteur niet alleen deze meest essentiele dingen over autisme toe, maar blikt ze ook terug op de tienerjaren van haar eigen zoon en de stappen die hij heeft genomen; op zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo.

De 10 dingen

  1. Ik ben een kind; ik heb autisme maar ben niet in de eerste plaats autistisch
  2. Mijn zintuigen zijn in de war
  3. Begrijp het verschil tussen niet willen (ik kies ervoor iets niet te doen) en niet kunnen (ik kan het niet doen)
  4. Ik denk concreet. Dat betekent dat ik heel letterlijk neem, wat er gezegd wordt
  5. Let op alle manieren waarop ik probeer te communiceren
  6. Stel je dit eens voor! Ik ben visueel georiënteerd
  7. Richt je op wat ik kan en bouw daarop voort, in plaats van op wat ik niet kan
  8. Help me met mensen om te gaan
  9. Probeer erachter te komen wat mijn woedeaanvallen veroorzaakt
  10. Hou onvoorwaardelijk van me.vrijdag 19 juli 2013

Paardentherapie bij autisme op Curaçao

Op Curaçao zijn ongeveer tweehonderd kinderen met autisme. Naast de reguliere behandelwijzen die de verschillende zorginstellingen op het eiland bieden, bestaat er ook een unieke behandelvorm: paardentherapie.

Bij het Savaanhuis komen wekelijks vijftig autistische jongeren om deze behandeling te volgen. “Als een kind druk gedrag vertoont dan wordt het paard ook onrustig. Het paard weerspiegelt het gedrag van het kind”, vertelt hippotherapeut Fahruni Thijssen.
“Hierdoor merkt het kind direct de consequenties van zijn gedrag. Hij kan zijn gedrag aanpassen omdat het een ander gedrag van het paard wil zien.”

Thijssen is sinds 2008 als hippotherapeut aan het Savaanhuis verbonden. De autistische jongeren die ze behandelt hebben meestal moeite met sociaal gedrag en interactie. Dit komt vaak omdat ze de sociale gedragscode’s simpelweg niet begrijpen. Met paarden ontstaat er over het algemeen wel een mate van communicatie, omdat de dieren erg duidelijk zijn in hun signalen naar de mens toe.

Vooruitgang
Daniel (18) is autistisch, onvoorspelbaar en blijft soms in een handeling hangen. Hij komt vijf keer per week naar het Savaanhuis. Op donderdag krijgt hij daar paardentherapie. Door het borstelen en rijden van patronen wordt geprobeerd meer structuur te brengen in Daniels gedrag.

Hij vindt het moeilijk om zelf uit te leggen wat de therapie precies voor werking op hem heeft maar zijn persoonlijke begeleider Gerda Comenencia ziet vooruitgang. Volgens haar heeft Daniel geleerd om zijn reacties beter te beheersen.

“Daniel volgt nu iets meer dan een jaar paardentherapie bij het Savaanhuis. Normaal gesproken heeft hij last van ongecontroleerde bewegingen maar daar heeft hij totaal geen last meer van zodra hij op een paard zit. Op het moment dat hij begint met het schoonmaken van het paard wordt hij rustig.”

Breed spectrum
Het Savaanhuis is onderdeel van de Stichting Opvoedingsondersteuning aan Kinderen met een Handicap (SOKH), een organisatie die alles doet op het gebied van kinderen met een ontwikkelings, sociale of emotionele handicap.

De stichting werd in 2000 opgericht door Inge Boutier die lange tijd directrice was van de toenmalige Stichting Zorg voor Geestelijk Gehandicapten (de huidige SGR Groep). Op dit moment heeft SOKH ongeveer twintig werknemers in dienst op drie verschillende locaties op het eiland.

“Ik heb lang gewerkt als speltherapeute, maar wilde graag aan de slag in een wat breder spectrum”, vertelt Boutier. “Binnen de SOKH onderzoeken wij nieuw aangemelde kinderen en stellen vervolgens een behandelingsplan op.”

Op basis van dit behandelplan wordt een kind geplaatst bij het Therapie en Expertisecentrum dat vooral gericht is op speltraining en muziektherapie, het Medisch Orthopedisch Zorgcentrum dat zich richt op jonge kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen en het Savaanhuis dat naast de paardentherapie ook gestructureerde ochtend- en middagactiviteiten biedt aan kinderen met autisme en aanverwante stoornissen.

Meer mogelijk
In de toekomst hoopt Boutier op deze laatste locatie een geitenboerderij te realiseren waar autistische jongeren zelf geitenkaas kunnen maken. “Er is op het gebied van gehandicaptenzorg veel meer mogelijk dan soms gedacht wordt. De paardentherapie is daar een voorbeeld van en hopelijk kunnen we dit in de toekomst op nog meer manieren laten zien.”

maandag 15 juli 2013

Storm in mijn hoofd

Gedichten over ADHD en Autismevrijdag 12 juli 2013

IN DE SCHIJNWERPERS..:

Afwisselend richten wij op Autisme / AD(H)D Blogs onze Schijnwerpers op een bijzondere gebeurtenis of Blog(s) over AD(H)D of Autisme. De gebeurtenis of Blog en/of de Blogger of Blogster krijgt dan speciale aandacht in de vorm van een interview, achtergrondinformatie e.d.

Op dit moment staat bij ons in de Schijnwerpers:

TICSnieuws

Hallo, ik ben Annet Heijerman. Ik ben psycholoog en tekstschrijver en schrijf o.a. over ADHD, autisme, dwang en tics. Vooral over dat laatste onderwerp is heel weinig informatie beschikbaar, terwijl ouders zich snel zorgen maken als hun kind tics heeft.

Omdat tics vaak samengaan met andere gedragsproblemen, wordt vaak onterecht gedacht dat het een kenmerk is van bijvoorbeeld ADHD of autisme. Hierdoor wordt een kind niet altijd goed begrepen en op de juiste manier begeleid. Om die redenen schreef ik het boek 'Tics. Handboek voor ouders en leerkrachten' en hou ik het blog www.ticsnieuws.blogspot.nl bij met weetjes en begeleidingstips.

Mijn motto: 'Ieder kind heeft zijn eigen mix van eigenaardigheden, waar niet altijd een officiële diagnose bij past, maar die wel bepalend is voor een goede begeleiding. Het is de kunst om die mix te ontrafelen.'

Autisme / AD(H)D Blogs


maandag 8 juli 2013

Autisme en Eetproblemen

Eten is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. We doen het verschillende keren per dag zonder erbij na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van. Voor sommige mensen met autisme ligt dat helemaal anders. Eten blijkt voor hen vaak een ware opdracht, een parcours bezaaid met struikelblokken en andere hindernissen die ze moeten overwinnen. 

Autisme en eetproblemen bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een kader aangereikt dat inzicht probeert te bieden in hoe eetproblemen ontstaan bij mensen met autisme en waarom deze problemen zo hardnekkig zijn. De focus ligt daarbij vooral op mensen met autisme die te weinig of nauwelijks gevarieerd eten. In het tweede deel van het boek worden tal van handvatten aangereikt om mensen met autisme te ondersteunen in het leren eten.Hulp van familie om hoge zorgkosten

Door de uitdijende zorgkosten moeten patiënten vaker een beroep doen op de omgeving, in plaats van professionele hulpverleners in te schakelen. Annelien Ziengs (28) heeft Asperger en vroeg naasten om hulp.

Op haar 15e werd Ziengs verteld dat ze het autismesyndroom Asperger heeft. Daarop volgde het advies de havo en vervolgopleidingen te vergeten, vertelt ze nog altijd verontwaardigd. „Mensen met autisme hebben ‘t al moeilijk zat, werd gezegd door deskundigen. Ik moest niet denken dat ik veel zou bereiken.”

Ambitieuze toekomstplannen
De welbespraakte Ziengs had namelijk wel degelijk ambitieuze toekomstplannen, vertelt ze in haar woonplaats Zwolle. „Mijn grote droom was tekenen. Ik deed toch havo, en slaagde ook voor het toelatingsexamen van de kunstacademie, en haalde hoge cijfers.”

Makkelijk was het niet. Teveel aan prikkels is het probleem bij Asperger, zegt ze. „Het is soms net of er vuurwerk in mijn hoofd afgaat. Informatie komt heftig binnen en wordt te snel verwerkt.”

In het tweede jaar gaat het mis als Ziengs een langere time-out nodig heeft. Ze woonde inmiddels met hulp van een thuisbegeleidster op kamers. „Gelukkig haalde ik wel MBO-interieurtekenen. Daarna kreeg ik ook ondersteuning van een jobcoach. Sindsdien heb ik kantoorbanen gehad. Bij een werkgever zelfs 2,5 jaar.”

Werkloos
Toch raakte de onlangs getrouwde Ziengs vier maanden geleden werkloos. „Zonder baan heb ik geen dagbesteding. Hierdoor raak ik erg ontregeld. Ik was bang dat ik zou instorten.” Om te voorkomen dat ze meer professionele hulp zou moeten vragen, klopte Ziengs aan bij de stichting de Eigen Kracht Centrale in Overijssel. Regiomanager Anke Siegers legt het principe uit.

„Iedereen met een probleem, van schulden, echtscheiding tot psychische en verslavingsproblemen kan een beroep op ons doen. Onze freelance coördinatoren verzamelen vervolgens als ceremoniemeesters zoveel mogelijk mensen uit de omgeving van iemand.”

Eigen Krachtconferentie
Familieleden, vrienden en soms hulpverleners komen vervolgens bij elkaar in een Eigen Krachtconferentie. „Ze worden uitdrukkelijk niet om hulp gevraagd in eerste instantie, maar gevraagd om mee te denken over de situatie van de hulpvrager, en mee te beslissen op welke wijze die verbeterd kan worden.”

Blom vroeg haar ouders, zus, en vrienden te komen. „Ik vroeg of ze me wilden steunen nu ik geen werk had en bang was om de dag niet door te komen. Het was mooi om te zien hoe iedereen met elkaar oplossingen bedacht. Zij kennen me, alleen wist nog niet iedereen hoe het precies werkte met Asperger.”

Vangnet
Soms helpt alleen al samen de hond uitlaten, of even in de stad kunnen afspreken met iemand, zegt Ziengs, die blij is met haar inmiddels goed geïnformeerde vangnet. Nu hoopt ze snel aan de slag te gaan in grafische vormgeving of misschien zelfs in het begeleiden van studenten met autisme. „Ik weet waar ze tegenaan lopen, en kan goed uitleggen hoe ze het anders kunnen aanpakken.”

spitsnieuws.nl
zondag 7 juli 2013

Meldpunt voor 'geweigerde' autisten

Autistische leerlingen die na de middelbare school verder willen studeren, worden regelmatig geweigerd door de vervolgopleiding van hun keuze. Dat zegt Anita Willemsen, directeur van het Autismepunt. Om uit te zoeken hoe vaak dat precies gebeurt in Nederland, opende maatschappelijk investeerder Start Foundation vrijdag een meldpunt. Nog voor het middaguur waren de eerste meldingen al binnen.

„Scholen zijn huiverig voor de extra aanpassingen die het onderwijs van hen vergt”, aldus Jos Verhoeven, directeur van de Start Foundation. Mbo's, hbo's en universiteiten hebben geen tijd of geld om deze zorgleerlingen extra te begeleiden. „Uit een proefje in de regio Zuidoost-Brabant kwamen sowieso al 12 of 13 gevallen naar voren.Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het juist de bedoeling dat meer leerlingen uit het speciaal onderwijs op een gewone school terechtkunnen.

De aantallen die Verhoeven noemt, zijn niet bekend bij het ministerie van Onderwijs. Dat zegt dat alle scholieren recht hebben op onderwijs, ook als ze een handicap of een chronische aandoening hebben. Scholen moeten deze leerlingen in principe gewoon toelaten. Weigeren mag alleen als de aanpassingen die ze moeten uitvoeren, een „onevenredige belasting” voor de school zouden zijn.

Volgens Verhoeven worden autisten snel gezien als 'probleemgevallen'. „Officieel mogen ze geen leerlingen weigeren vanwege hun autisme, maar dan zeggen scholen bijvoorbeeld dat ze twijfelen over de 'haalbaarheid' of de algemene capaciteiten van een leerling. Terwijl die soms bovengemiddeld is.”

Met autisten die wel worden toegelaten, wordt soms geen rekening gehouden, stelt Verhoeven. „Dan moeten zij bijvoorbeeld 'gewoon' 40 uur per week stage lopen, terwijl dat voor sommigen veel te zwaar is.”

Bron: telegraaf.nl

Meldpunt auti-weigerscholen
zaterdag 6 juli 2013

Geen verhoogd risico op autisme bij IVF

Kinderen die uit een IVF-behandeling zijn voortgekomen hebben geen grotere kans op autisme dan kinderen die op natuurlijke wijze zijn verwekt. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek in Zweden, zo meldt Healthylives.

Hoofdonderzoeker Sven Sandin van het het King's College London onderzocht met zijn collega's 2,5 miljoen kinderen in Zweden. Het team analyseerde het risico op ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) en mentale achterstand bij kinderen geboren uit IVF- of ICSI-behandelingen. ICSI staat voor intracytoplasmatische spermatozoön injectie. Dit betekent dat één zaadcel in één eicel wordt geïnjecteerd. Bij IVF wordt de eicel met 100.000 zaadcellen samengebracht in een schaaltje en wacht men op spontane bevruchting door één van de zaadcellen.

Kinderen geboren tussen 1982 en 2007 uit een IVF- of ICSI behandeling werden tot 2009 gevolgd. Uit het onderzoek bleek dat ICSI-kinderen wel een licht verhoogd risico op geestelijke achterstand hebben. De oorzaak van dit licht hogere risico is volgens de onderzoekers nog onduidelijk. “De meeste kinderen die door middel van IVF of ICSI worden geboren zijn helemaal gezond. Naar mijn mening is dit een heel geruststellende studie,” zegt teamleider Sven Sandin.

Bron: ©Nationale Zorggids


Herkeuring voor autobestuurders met autisme kan vervallen

Op dit moment worden mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) die voor het eerst een personenrijbewijs aanvragen gekeurd, om zo te beoordelen of ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit gebeurt wanneer iemand op de Eigen Verklaring een gezondheidsprobleem rapporteert, en soms op verzoek voordat iemand aan rijlessen begint. Deze keuring aan het begin moet gehandhaafd blijven.

De huidige herkeuringseis - elke drie jaar een nieuwe evaluatie - kan echter vervallen. Wel moet de mogelijkheid blijven bestaan om iemand opnieuw te keuren als daar goede redenen voor zijn. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een adviesbrief die donderdag (4 juli 2013) is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Bron: Nieuwsbank
Naar het advies
Meldpunt: verontrustend aantal autistische jongeren geweigerd door Brabantse scholen

Auteur: Ron Vorstermans - Omroep Brabant

EINDHOVEN - Autistische jongeren die door Nederlandse vervolgopleidingen worden geweigerd, kunnen vanaf vrijdag hun verhaal doen bij meldpunt 'Auti-weigerscholen'. Initiatiefnemer Start Foundation stelt dat een korte rondgang langs scholen in Zuidoost-Brabant een verontrustend beeld opleverde.

"Uit een proefje in Zuidoost-Brabant kwamen sowieso al twaalf of dertien gevallen naar voren", aldus Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation. Het meldpunt moet inzicht geven in hoeveel autistische leerlingen die na de middelbare school verder willen studeren, bij vervolgopleidingen voor een gesloten deur staan.

Extra aanpassingen
Met de wet op het passend onderwijs in aantocht lijken veel autisten niet op de school van hun keuze terecht te kunnen. Volgens Start Foundation zijn veel scholen huiverig voor de extra aanpassingen die het onderwijs van hen vergt.

Mbo's, hbo's en universiteiten hebben geen tijd of geld om deze zorgleerlingen extra te begeleiden, zo stelt de organisatie. Voor het middaguur waren de eerste meldingen bij het meldpunt al binnen.

Dion de Kiviet
Start Foundation noemt de 19-jarige Dion de Kievit uit Eindhoven een treffend voorbeeld. Hij heeft autisme, maar wil graag verder studeren om 3D-gamedesigner te worden.

Toen duidelijk werd dat hij een autismeachtergrond heeft, werd hij door de opleiding geweigerd. Dat terwijl alle testresultaten wezen op een talentvolle potentiële student, zo stelt de organistie.

Meldpunt auti-weigerscholen


woensdag 3 juli 2013

Planeet Asperger

uit het dagelijks leven van een jongere met autisme

In Planeet Asperger volgen we Marc, een pientere jongen die op de middelbare school zit. Hij heeft het syndroom van Asperger waardoor hij de wereld vaak heel anders beleeft dan de mensen in zijn omgeving.

Met veel humor komen in deze stripverhalen onderwerpen aan bod als eerlijkheid, emoties, de puberteit, omgaan met verrassingen en nog veel meer zaken waarmee je als ouder, broer, zus, klasgenoot of leraar van een kind met autisme te maken krijgt of rekening zou kunnen houden. De verhalen geven een inkijkje in de wondere wereld van autisme, waar we zien hoe sommige zaken voor Marc werken en wat zijn gedachtegang is.

Na elk stripverhaal volgt een korte toelichting over de bijzondere gebeurtenissen waar Marc door zijn autisme in verzeild raakt. Deze teksten zijn zeer waardevol bij het geven van uitleg over autisme. Daarnaast bieden ze ook advies en steun aan ouders en familieleden die zich afvragen of ze het allemaal wel goed doen.

Planeet Asperger zit vol met verhalen over situaties die ouders van een kind of jongere met autisme zeker zullen herkennen!maandag 1 juli 2013

Autisme en de grenzen van de bekende wereld

wat we van autisme kunnen leren over de wereld om ons heen

In dit boek is Olga Bogdashina op zoek naar de grenzen van de bekende wereld. Ze doet dit door kenmerken van autisme te beschrijven waar we tot nu toe geen redelijke verklaringen voor kunnen geven. En toch zijn deze kenmerken vaak genoemd door hoogfunctionerende personen met autisme. Ook worden ze genoemd door kunstenaars en door 'alternatieve wetenschappers'. Niet alleen door wetenschappers van nu. Ze zijn ook terug te vinden in werken van oudere generaties. In een interview bij het verschijnen van zijn boek 'Hallucinaties' (2012) zegt Oliver Sacks: "De aandacht voor de psychologie van generaties geleden is alleen maar logisch. In sommige opzichten denk ik dat ze nooit geëvenaard zijn."

In dit scherpzinnige boek onderzoekt Olga Bogdashina oude en nieuwe theorieen van zintuiglijke waarneming en communicatie bij autisme. Aan de hand van beschrijvingen van taalwetenschap, filosofie, neurowetenschappen, psychologie, antropologie en kwantummechanica kijkt ze hoe de zintuigen eenieder een persoonlijke blik op de wereld verschaffen.

Olga Bogdashina stelt vastgestelde opvattingen over wat 'normaal' of wat 'abnormaal' is aan de kaak. Je hebt altijd wel mensen die zeggen dat mensen met autisme niet genoeg voelen. Bogdashina beweert het tegenovergestelde: Ze voelen te veel. Door de 'waaroms' en de 'hoe's' van de zintuigen en de rol van taal in beeld te brengen leert Bogdashina hoe we de vermogens die onze kennis aanscherpen, kunnen ontwikkelen. Het zijn juist mensen met autisme die hier een intermediaire rol kunnen spelen. Dergelijke 'vreemde' krachten schuilen in alle mensen, maar de meeste lijken er niet goed op afgestemd te zijn. De ondertitel van dit boek 'Wat we van autisme kunnen leren over de wereld om ons heen' krijgt hiemee zijn volle betekenis.

Dit boek zal ieder aanspreken met een persoonlijke of professionele belangstelling voor autisme.Autismetelefoon Vlaanderen


In de kijker: AutismetelefoonAangemaakt door: Ruth Raymaekers

Op: 06/05/2013 21:56

Een luisterend oor nodig?
Een vermoeden van autisme bij jezelf, je kind, partner, collega ...?
1001 vragen over hoe je autisme een plek in je leven geeft?

Met al deze vragen kan je terecht bij de Autismetelefoon. Deze wordt bemand door persoonlijk betrokkenen (ouders, partners en personen met autisme) die luisteren naar jouw verhaal en meedenken over vragen en bezorgdheden.

De Autismetelefoon is in mei en juni ook elke zaterdagvoormiddag tussen 9u en 12u30 bereikbaar. Bekijk hier de volledige bereikbaarheid van de Autismetelefoon.

Wanneer een gesprek in levende lijve meer is aangewezen, dan is het ook mogelijk om langs te lopen in het Infohuis Autisme. Ook hier kan je vrijblijvend langskomen voor een babbel met een persoonlijk betrokkene.
Solden (Belgie)

Speciaal voor onze Vlaamse Lezers..!!Solden (Belgie)Zoeken in Bol.com