Google+ Autisme, wat nu..?: De Lift maakt informaticatoppers van autisten

vrijdag 7 februari 2014

De Lift maakt informaticatoppers van autisten

DIEST - Waar nu de oude stafblokken van de Citadel staan verrijst binnen zeven jaar het nieuwe ziekenhuis. Het stadsbestuur wil verkrotting vermijden en geeft de gebouwen voor een symbolische euro in bruikleen aan stichting De Lift.
Die stichting organiseert zeer gericht onderwijs voor normaal- of hoogbegaafde kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). ‘Kinderen met ASS vallen overal uit de boot’, zegt initiatiefneemster Katrien Beelen. ‘Ze zijn te autistisch voor het gewone onderwijs maar ook te intelligent voor het buitengewoon onderwijs. Het gevolg is dat veel van die kinderen verzinken in ontmoediging en thuis blijven.’

De hersenen van kinderen met ASS werken zeer systematisch, bijna computergericht. Daar wil De Lift op inspelen. In het lespakket van 24 uur per week zitten 12 uur informatica. De andere vakken zijn ook informaticagericht. Ze krijgen bijvoorbeeld Engels omdat dit de computertaal bij uitstek is.

‘In het gewone onderwijs moeten de leerlingen zich aanpassen aan de doelstellingen’, zegt orthopedagoge Annemie Willekens. ‘In De Lift passen we de doelstellingen aan, aan de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Willekens benadrukt ook het belang van sociale vaardigheden. ‘Die hebben

de leerlingen nodig om op de werkvloer te functioneren.’ Het team van De Lift heeft niet enkel aandacht voor het inhoudelijke kader. De school biedt de leerlingen een prikkelarme omgeving aan, de pauze's worden anders opgedeeld en de verbale informatie wordt ondersteund met visuele ondersteuning. De lessen worden gegeven aan groepen van maximaal vier personen.

Leerlingen kunnen vanaf 12 jaar in De Lift terecht. Als ze de opleiding doorlopen hebben is de kans op tewerkstelling reëel. ‘Het is onaanvaardbaar dat 80% van de mensen met ASS werkloos zijn’, zegt Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk. Dat bedrijf legt de link tussen het bedrijfsleven en mensen met autisme die specifiek zijn opgeleid in informatica. ‘Precies omdat ze zo methodisch te werk gaan is deze doelgroep bijzonder goed als test engineer voor software’, zegt Rombaut.

De grote uitdaging van De Lift wordt het budget. Binnen het huidig kader kan de school niet gesubsidieerd worden. Voortrekker Bert Beelen benadrukt het belang van een goed gekwalificeerd team maar dat heeft een kostprijs. ‘Zonder sponsoring is er ongeveer 1500 euro per maand per kind nodig’, zegt Beelen. ‘We praten wel met partners die zich structureel willen engageren. Voor mensen met beperkte financiële mogelijkheden wordt een steunfonds opgericht.’
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com