Google+ Autisme, wat nu..?: Bezuinigingen in de zorg...

woensdag 21 september 2011

Bezuinigingen in de zorg...


'Water staat ons aan de lippen'

  Fietsberaad / Flickr/ Creative Commons - by-nd-2.0
Door onze redacteuren Rinke van den Brink en Marilou Kersemaekers  (NOS)
De veranderingen in de langdurige zorg zijn ingrijpend. Zo wordt een deel van wat nu onder de AWBZ valt, overgeheveld naar de gemeenten. Daarnaast gaan zorgverzekeraars de AWBZ uitvoeren voor hun eigen verzekerden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor mensen die door ziekte of een handicap afhankelijk zijn van langdurige zorg en ondersteuning. Bij NOS Net kwamen bezorgde reacties binnen van mensen die getroffen worden door een stapeling van maatregelen.

Wegvallen

Jeroen Burghoorn heeft twee autistische kinderen, van wie één bijzonder onderwijs volgt. "Met de huidige bezuinigingen stijgt het eigen risico. Doordat de kinderen allebei medicijnen gebruiken, worden we niet toegelaten bij andere zorgverzekeraars. We komen net niet aan de zorgtoeslag en met een zorgpremie van 350 euro per maand is dat nu nog net te behappen, maar straks niet meer."
"Daarnaast zal de Wajong wegvallen. De school waar mijn oudste zoon op zit, begeleidt kinderen naar een betaalde baan, mede gesubsidieerd door de Wajong. Wat gebeurt er als dit wegvalt? Op passend onderwijs wordt ook al bezuinigd."
"Dan hebben we ook nog een pgb. Laat ik daar maar niet over beginnen." Burghoorn heeft in juni een herindicatie aangevraagd voor de therapie die zijn zoons volgen. "Eind augustus kregen we een reactie dat de indicatiesteller nog zes weken nodig had om tot een besluit te komen." De therapieën heeft het gezin inmiddels laten stoppen.
"We kunnen geen 70 euro per uur betalen. We vragen ons echt af waar dit land naar toe gaat. Voor mensen met een handicap gaat dit land naar de knoppen."

Chronisch

Jolanda uit Gelderland - een vrouw van 45 met verschillende chronische aandoeningen en handicaps - vertelt dat ook zij de dupe wordt van een reeks maatregelen. Haar man zorgt al 28 jaar voor hun inkomen. "Maar het water staat ons nu onderhand tot aan de lippen."
"De algemene heffingskorting wordt volgend jaar afgebouwd, volgens het Nibud met 20 euro per maand. Daarnaast moet ik voor de zorg die ik vanuit de psychiatrie krijg 200 euro per jaar gaan betalen, gaan mijn man en ik 100 euro per jaar meer betalen door verhoging van het eigen risico en vervalt de vergoeding van zo'n 500 euro die ik kreeg uit de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Bovendien wordt de zorgtoeslag minder."
"Dat moet allemaal betaald worden van dat ene inkomen. En dan hebben we ook nog twee zorgverzekeringen, de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en alle andere (gewone) kosten."

Dagverblijven

Kees Marges uit Rotterdam is vader van een gehandicapte zoon. Hij maakt zich veel zorgen over de pgb-maatregelen en de overheveling van een deel van de AWBZ naar de gemeenten. "Daar zal veel ellende uit voorkomen, omdat die maatregel leidt tot bezuinigingen op gemeentelijk niveau. Daardoor dreigen dagverblijven voor mensen met een handicap die thuis wonen, gesloten te worden."
"Maar op die dagverblijven zitten heel veel zwaar gehandicapten. Die hebben op hun dagverblijf ook gespecialiseerde zorg nodig van begeleidsters die daar voor zijn opgeleid. Net als de cliënten die in de instellingen wonen."
"De gehandicapten die thuis wonen, dreigen niet alleen hun kwalitatief goede zorg te verliezen, maar ook hun pgb omdat ze geen indicatie hebben om in een instelling te wonen, een eis van Staatssecretaris Van Zanten om je pgb te behouden."

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com