Google+ Autisme, wat nu..?: Lego en Autisme...

woensdag 14 september 2011

Lego en Autisme...

Bouwen met Lego is goed voor autisten. Ze leren door het speelgoed beter om te gaan met nieuwe situaties.


15% korting op LEGO


Good old Lego is niet alleen een goede oefening voor toekomstige ingenieurs, architecten en Bob de bouwers, maar ook voor autisten. Dat is de conclusie uit een recent onderzoek.

Het bouwen met de Legosteentjes zorgt ervoor dat de creativiteit van de autisten geprikkeld wordt, iets dat tot nu toe als zeer moeilijk werd ervaren.

Autisten hebben die creativiteit nodig om te zorgen dat ze minder in de stress schieten bij veranderende situaties. Het dagelijks leven is voor mensen zonder autisme al vaak vol veranderingen en autisten zijn hier extra gevoelig voor.

Daarnaast houden kinderen met autisme ervan om dingen te doen die ze gewend zijn om te doen.

Kunnen zij het maken? Nou en of!
Bouwen ze met Lego, dan maken ze vaak één bepaald ding zoals een huis en niets anders dan een huis. Door hen aan te sporen en uit te nodigen om creatiever te bouwen, worden ze langzamerhand geprikkeld buiten hun gewoontes dingen te doen. Hierdoor kunnen ze beter omgaan met situaties die ze niet verwachten. Dit kan iets heel simpels zijn als het terug-groeten wanneer iemand hallo zegt op straat.

De kinderen in het onderzoek werden elke keer aan het begin van de onderzoeksessie gevraagd om iets nieuws te bouwen. Snapten ze dit niet, dan werd er iets voorgedaan. Lukte het hen dan wel, dan werden ze beloond met een klein cadeautje. Daarna kregen de proefpersoontjes houten blokken in plaats van de plastic lego-steentjes om te kijken of ze daarmee ook durfden te bouwen.

Tenslotte kregen ze de Legosteentjes terug om te kijken of de proefpersonen doorgingen met experimenteel bouwen. Ditmaal zonder verdere instructies of beloning. Tijdens een vervolgafspraak met de doktoren bleek dat de autistische proefpersoontjes nog steeds creatief aan het bouwen zijn.

Dit onderzoek moet een aanzet zijn voor onderzoeken in de toekomst waarin speelgoed wordt gebruikt om sociale vaardigheden aan te leren aan mensen met een psychische stoornis of autisme.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com