Google+ Autisme, wat nu..?: Gespecialiseerde autismebehandeling krijgt nieuwe impuls

dinsdag 27 september 2011

Gespecialiseerde autismebehandeling krijgt nieuwe impuls


DOORWERTH - Er is een toenemende vraag naar gespecialiseerde autismehulpverlening in alle regio's in Nederland. Wachttijden zijn vaak onaanvaardbaar lang en cliënten moeten soms voor een behandeling ver reizen.

Binnenkort tekenen De Jutters, centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden, Lucertis, Kinder & Jeugdpsychiatrie en het Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme een overeenkomst waarmee een bijzondere samenwerking op het gebied van autismehulpverlening officieel bekrachtigd wordt. Deze drie GGz-instellingen bundelen hun ervaring met als doel cliënten met veelal complexe autismeproblematiek een aanbod te bieden dichtbij hun eigen woonomgeving.

Het is bekend dat mensen met autisme het meest afhankelijk zijn van zorg of ondersteuning op momenten in hun leven dat er belangrijke veranderingen zijn. Levensloopbegeleiding is dan ook een sleutelwoord in de samenwerking. Autisme is een stoornis die niet overgaat. Dit betekent dat er een passend aanbod moet zijn op die momenten dat dat nodig is. De intensiteit van het aanbod kan variëren en hangt sterk af van de individuele vraag van de cliënt en zijn omgeving op een bepaald moment.

Cliënt en zijn directe omgeving (ouders, gezin, partner, school, werk et cetera) worden door een gespecialiseerd aanbod zo toegerust dat zij tijdig kunnen anticiperen op verandermomenten. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren, zich verder kan ontplooien en een passende plek in kan nemen in de samenleving. Zorg wordt op die manier efficiënt, effectief én betaalbaar.

Onderzoek en innovatie nemen een belangrijke plaats in binnen de samenwerking. Er wordt sterk ingezet op de verdere ontwikkeling van nieuwe en onderzoek naar de effecten van bestaande behandelmethoden. Een van de speerpunten op het gebied van innovatie is de verdere ontwikkeling en uitbouw van de mogelijkheden op het gebied van E-health en E-coaching. Ook op het gebied van diagnostiek gaan partijen hun krachten bundelen.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com