Google+ Autisme, wat nu..?: Weet jij wat autisme is?

zaterdag 1 oktober 2011

Weet jij wat autisme is?

Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar die een vriendje of vriendinnetje hebben met een stoornis uit het autistische spectrum. Door middel van toegankelijke lesstof en veel oefeningen wordt uitgelegd wat autisme is, en hoe het is om autisme te hebben. Op een speelse manier krijgt de jonge lezer begrip voor kinderen met autisme en leert zo rekening met hen te houden. Respect krijgen voor en het leren accepteren van iemand die een beetje 'anders' is, zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen.

Het boek is uitermate geschikt voor klassikaal gebruik, maar kan ook individueel (samen met ouder/verzorger) worden gelezen.
Gratis lesgids:
Op de website van de uitgeverij kan een gratis lesgids worden gedownload waarin lestips en suggesties worden gegeven (pdf). Klik hier!

Het boek "Weet jij wat autisme is?" is zeer geschikt om vele lesuren mee te vullen. Elke les biedt creatieve ideeën over het gebruik van het boek in de klas en andere groepssituaties. Het boek is gericht op de leeftijdsgroep van 8-12 jaar. Sommige lessen zijn vooral geschikt voor de oudere kinderen terwijl andere juist de jongere meer aan zullen spreken. Maar alle lessen kunnen worden aangepast aan leeftijden, vaardigheden en doelstellingen van de leerlingen.

Verscheidene lessen zijn gericht op de karakterontwikkeling van de kinderen. Er wordt hun geleerd aan anderen te denken en hen te behandelen met respect, tolerantie en vriendelijkheid, en/of om onbaatzuchtig te zijn, inlevingsvermogen te tonen en anderen te betrekken bij wat ze doen. 

We hopen dat de door ons aangeboden lessen leerkrachten handreikingen bieden om kinderen meer te leren over hun leeftijdgenoten met autisme. De lessen kunnen zo een onderdeel vormen van een programma voor sociaal emotionele vorming en komen het beste tot hun recht wanneer er naast deze lessen ook aandacht besteed wordt aan andere vormen van ‘anders zijn’, zoals dyslexie, ADHD, lichamelijke handicaps of de verschillen tussen kinderen. De lessen zijn goed inpasbaar in gebruikte methodes voor sociale en emotionele vorming. 

Belangrijke opmerkingen!
Creatieve lessen en lessen waarbij een beroep gedaan wordt op de samenwerkingsvaardigheden bij leerlingen, zijn voor kinderen met autisme veelal moeilijk. Het is belangrijk hier rekening mee te houden wanneer u de lessen aanbiedt aan een groep waarin een leerling met autisme zit. Voor deze leerling is het nodig duidelijk en gestructureerd aan te geven wat er precies bij iedere opdracht van hem of haar verwacht
wordt en welke taak hij of zij heeft.

Daarnaast is het belangrijk goed rekening te houden met de leerlingen zelf: is hij of zij zelf voldoende bekend met zijn of haar autisme? Hoe heeft hij of zij dat verwerkt/geaccepteerd? Is de sfeer in de groep veilig genoeg?

Tevens is het raadzaam, voordat er met dit boek en de lessen wordt gestart, met de ouders van de leerling met autisme te overleggen. Het is belangrijk dat zij weten dat er openheid komt over het autisme van de leerling en dat zij hier toestemming voor geven. Ook de leerling zelf moet van tevoren toestemming geven wanneer er open over zijn of haar autisme gesproken gaat worden tijdens de lessen

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com