Google+ Autisme, wat nu..?: Financiële regelingen en voorzieningen bij Autisme

woensdag 26 oktober 2011

Financiële regelingen en voorzieningen bij Autisme

Mensen met autisme kunnen gebruik maken van een aantal financiële regelingen. De drie meest gebruikte regelingen zijn het Persoongebonden Budget, de WAJONG en de TOG. Hieronder volgt een toelichting op de procedure voor deze regelingen.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Het Persoonsgebonden budget, PGB is een geldbedrag waarmee de aanvrager zelf hulp en begeleiding kan inkopen. Het PGB betreft zorg die is geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Bij kinderen met autisme gaat het vooral om activerende en/of ondersteunende begeleiding Met een PGB kan men zelf de hulpverleners en begeleiders kiezen. Een andere mogelijkheid is om een instantie in te huren die de zorg regelt. Om voor een PGB in aanmerking te komen, moet er een indicatie voor AWBZ-zorg zijn. Voor jongeren tot 18 jaar kan dit worden aangevraagd bij het Bureau Jeugdzorg. Wie ouder is, kan daarvoor terecht bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Meer informatie over het PGB vindt u op:www.pgb.nl

WAJONG
De afkorting WAJONG staat voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Deze wet is opgesteld om gehandicapte jongeren en studerenden van een minimumuitkering te voorzien. De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is bedoeld voor:
  • Jonggehandicapten die al arbeidsongeschikt zijn wanneer zij 17 jaar worden 
  • Studerenden zonder arbeidsverleden die al ouder dan 17 jaar zijn, maar die tijdens de studie arbeidsongeschikt worden.
Omdat autisme een ontwikkelingsstoornis is, die al voor het 17e levensjaar aanwezig is, komen mensen met autisme ook in aanmerking voor deze uitkering. Uitvoering van de WAJONG is in handen van UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Om een WAJONG uitkering bij het UWV aan te vragen, is een keuring door een arts van het UWV noodzakelijk. Meer informatie vindt u op: www.uwv.nl/wajong/

TOG
Veel ouders van kinderen met autisme krijgen een vergoeding vanuit de TOG regeling. Omdat autisme een blijvende handicap is, valt dit onder deze regeling. Echter, elk kind wordt individueel beoordeeld, om te bekijken of er ook echt recht is op een vergoeding uit TOG. Het is daarom mogelijk dat een kind met autisme toch niet aan de voorwaarden voldoet, en er geen vergoeding wordt verstrekt, bijvoorbeeld omdat:
  • Het kind jonger dan 3 jaar is of ouder dan 17
  • Het kind niet 4 nachten of meer thuis verblijft
  • Er een pleeggeldvergoeding of andere vergoeding die op TOG lijkt wordt verstrekt (NIET het PGB, dit staat er los van)
  • Medische gegevens te ´gunstig´ zijn. 
De SVB en Client First beoordelen/ of het kind vergeleken met leeftijdgenoten echt meer zorg nodig heeft. Dit kan per individueel kind verschillen, en kan ook in de loop der jaren veranderen. Alleen de diagnose autisme is niet voldoende. Wanneer u het niet eens bent met het oordeel van Client First / SVB kunt u bij het SVB kantoor in uw regio een klacht indienen. Zij hebben informatie over hoe een klacht kan worden ingediend. Meer informatie vindt u op: www.svb.nl


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bedankt voor dit overzicht! Het is wel heel belangrijk om te weten dat veel hiervan (misschien wel alles) wegbezuinigd zal gaan worden, of in ieder geval veel hoogdrempeliger zal gaan worden in de komende jaren.

Herman zei

Een zéér terechte opmerking!
Echter, zolang van toepassing en er gebruik van gemaakt kan worden, doen..!
Het is inderdaad maar afwachten of er iets voor in de plaats gaat komen...

Zoeken in Bol.com