Google+ Autisme, wat nu..?: Geef me de 5 (Colette de Bruin)

maandag 17 oktober 2011

Geef me de 5 (Colette de Bruin)

Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme (een boek, 192 pag met daarbij een CD-rom). De auteur van dit boek, Colette de Bruin-Wanrooy, is werkzaam als ambulant begeleider in gezinnen waar sprake is van kinderen met autisme die al dan niet een verstandelijke handicap hebben. Zij is moeder van 5 autistische pleegkinderen en opgevoed door een vader met het Syndroom van Asperger.

In het boek "Geef me de 5" heeft zij een praktische werkwijze beschreven die ze in de praktijk heeft ontwikkeld. In het boek wordt de hulpvraag van het kind met autisme in beeld gebracht waarvan de kern is "Geef me de 5". Door hierin duidelijk en voorspelbaar te zijn, worden de problemen hanteerbaar voor ouders en begeleiders. Dit boek is dan ook geschreven naar de ouders en hun kinderen toe. Evenzo zullen begeleiders, leerkrachten, hulpverleners, of een ieder die in aanraking komt met mensen met autisme, deze praktische bruikbaarheid zeer op prijs stellen.

Een kind met autisme begeleiden en opvoeden, HOE doe je dat dan?
Daar gaat nu juist dit boek over. Het is geschreven vanuit de behoefte die het kind met autisme heeft. Het kind vraagt als het ware van ons: "Geef me de 5". Ofwel, WAT is mijn taak, HOE voer ik hem uit, WANNEER moet ik het doen, WAAR vindt het plaats en WIE is erbij betrokken. Al lezende leert men deze wijze van handelen te hanteren, doordat er uitleg wordt gegeven over wat de gevolgen van de stoornis voor het kind kunnen zijn. Daardoor ontstaat er langzaam bij de lezer het inzicht. Dit noemt de schrijfster: "de auti-bril opzetten". Door deze auti-bril op te zetten kun je eigenlijk pas zien HOE het kind denkt zodat je, als begeleider, daarbij op een passende wijze kunt aansluiten. De schrijfster neemt de lezer mee in haar praktijkervaringen die natuurlijk naar de eigen situaties vertaald kunnen worden.

Naast dit zogenaamde verduidelijken van TAKEN wordt ook het verschil uitgelegd tussen de natuurlijke communicatie en de auti-communicatie. Het verduidelijken van TAKEN en het toepassen van de auti-communicatie zijn de twee vaardigheden die van essentieel belang zijn in de opvoeding van een kind met autisme. Zij zullen dan ook door de begeleiders moeten worden aangeleerd. Dit aanleren en de wijze waarop, staat eveneens in dit boek beschreven.

De schrijfster hoopt met dit boek een bijdrage te leveren aan de opvoeding van kinderen met autisme. Door het toepassen van de vele praktische tips, die dit boek biedt, zullen kinderen met autisme meer in staat zijn zich te ontwikkelen en daardoor zelfstandiger te worden. Ouders zullen dan ervaren dat ze in plaats van toenemende spanning met hun kind meer kunnen genieten van hun kind.Op de CD-rom "Geef me de 5" staat o.a. videofragmenten van beschreven situaties zoals;

- gedragskenmerken van de stoornis
- gebruikmaken van visualiseren van taken
- omgaan met de auti-communicatie

Een aantal werkbladen in kleur.
De meest voorkomende pictogrammen uit het boek.
Toegang tot een online lezersforum.

Dit boek is ook zeer geschikt voor Video Home Training en bevat een aangepast basiscommunicatieschema voor autisme.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com