Google+ Autisme, wat nu..?: Netwerken rond mensen met autisme

donderdag 14 juni 2012

Netwerken rond mensen met autisme

Met het huidige overheidsbeleid wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers waar het gaat om de begeleiding van mensen met autisme of een andere (psychische of lichamelijke) handicap.

Ouders vervullen vaak een spilfunctie bij de begeleiding van een (al dan niet volwassen) kind met autisme. Maar er komt een moment dat zij dat niet meer kunnen. En dan is het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn, en dat er een vangnet is. Een netwerkcoach kan helpen om inzicht te krijgen in de hulpvragen en meezoeken hoe men het netwerk van buren, hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld lotgenoten kan inschakelen.

In dit artikel van Susan Feith en Marije Vermaas van Vilans en het Expertisecentrum Mantelzorg worden voorbeelden van mantelzorgondersteuning genoemd.

In de brochure "Netwerk rond cliënt versterken. Een handreiking voor vrijwillige thuishulp, vriendendiensten en steunpunten mantelzorg" van Mezzo staat beschreven welke stappen een netwerkcoach samen met de betrokkenen kan zetten.
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com