Google+ Autisme, wat nu..?: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen

dinsdag 7 februari 2012

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen

Pervasieve ontwikkelingstoornissen, ook wel autismespectrumstoornissen genoemd, zijn stoornissen die vele domeinen van het leven doordringen. Niet alleen het sociale contact, maar ook de taal, de motoriek en het cognitief functioneren zijn vaak aangedaan. Doordat bij PDD (Pervasive Developmental Disorders) sprake is van een levenslange handicap, zijn de uitingsvormen en de implicaties van de aandoening in elke levensfase anders.

Een kleuter, een basisschoolkind, een adolescent of een volwassene met autisme zijn in veel opzichten verschillend. Elke levensfase vergt speciale aanpassingen en vaardigheden van patiënten, ouders, docenten, begeleiders, artsen, psychologen en orthopedagogen. Dit boek wil deze mensen inspireren om vanuit een breed perspectief naar mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis te kijken.

Ruim vijftig auteurs die werkzaam zijn in de zorg en het onderwijs voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, hebben een bijdrage geleverd aan dit wetenschappelijke boek onder redactie van twee Rotterdamse (kinder)psychiaters. Mensen die lijden aan deze aangeboren persoonlijkheidsstoornis zijn moeilijk onder een noemer te vangen. Een subgroep zijn de mensen met PDD.

Interessant aan dit boek zijn de goede overzichten die worden gegeven van de typische problemen en verschijningsvormen die optreden bij kleuters, basisschoolkinderen, adolescenten en volwassenen die belast zijn met deze problematiek. Zij ervaren vaak op verschillende wijze problemen in hun contacten met hun sociale omgeving omdat hun emotionele ontwikkeling - al dan niet in combinatie met taalachterstand - beperkingen oproept.

Het vergt voor de ouders, leerkrachten en later de partners vaak veel geduld en begrip om op een succesvolle manier met deze mensen om te gaan. De diverse auteurs geven dan ook veel tips. Een uitgebreide bibliografie completeert de diverse artikelen, aanvankelijk bijdragen aan een symposium die nu zijn uitgewerkt. Bestemd voor professionals in zorg en hulpverlening.


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com