Google+ Autisme, wat nu..?: DE DAG DAT IK HOORDE DAT...

zaterdag 18 februari 2012

DE DAG DAT IK HOORDE DAT...

Henriëtte Hubers laat in dit nieuwe boek acht ouders aan het woord, die weten wat het is om de dromen die je voor je kind hebt, bij te moeten stellen. Deze ouders vertellen stuk voor stuk boeiende, maar soms ook schrijnende verhalen over het proces van acceptatie, verdriet, machteloosheid, woede en eenzaamheid.

Maar ook van liefde, onvoorwaardelijkheid, geluk, innerlijke verdieping en groei. Een proces van vallen en opstaan, nooit opgeven en altijd weer mogelijkheden zien voor je kind maar ook voor jezelf, hoe moeilijk dat soms ook is.

In DE DAG DAT IK HOORDE DAT... komen Nederlandse en Vlaamse ouders aan het woord van kinderen met een autisme spectrumstoornis, lichamelijke handicaps, Down-syndroom, CFC-syndroom of niet nader gediagnosticeerde problematiek. Alle ouders hopen op deze manier anderen te kunnen steunen in hun soms jarenlange zoektocht naar erkenning en passende hulp.

Acht verhalen van Nederlandse en Vlaamse ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis, lichamelijke handicaps, Downsyndroom, CFC-syndroom of niet nader gediagnosticeerde problematiek. De openhartige verhalen zijn aangrijpend en ontroerend en geven inzicht in de worsteling met de acceptatie wanneer een kind 'anders' geboren wordt.

Daarnaast laten zij krachtige en liefdevolle ouders zien, die het vaak niet gemakkelijk hebben bij hun rondgang in het medisch circuit en hun zoektocht in de hulpverlening. In enkele gevallen hebben de ouders zelf een school of centrum voor opvang en therapeutische begeleiding opgericht.

Per diagnose zijn veel informatie, tips, adviezen en nuttige adressen opgenomen. De heldere schrijfstijl leest prettig. Bevat foto's in kleur en zwart-wit.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com