Google+ Autisme, wat nu..?: IKON op zoek naar verhalen over Kinderrechten

zaterdag 24 augustus 2013

IKON op zoek naar verhalen over Kinderrechten

Op zoek naar verhalen! Please share!

Verslaggeefster Sytske Jellema werkt voor de IKON aan een nieuwe serie jeugddocumentaires van 15 minuten voor Ned 3 (bij Z@PP, doelgroep kinderen 8-14jr) over Kinderrechten onder de titel: 'Mensjesrechten'.

Hierin vertelt zij verhalen van kinderen (tot ca. 14 jaar) wier rechten (zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdag) onder druk staan.

Zo kan het gaan over een kind met autisme dat geen passend onderwijs kan vinden, (recht op onderwijs) of over een kind dat in god gelooft maar atheïstische ouders heeft die daar niets van willen weten (recht op beoefening van godsdienst) of een kind dat in armoede leeft (recht op een goede levensstandaard), een kind waarvan de ouder dreigt te worden uitgezet omdat die illegaal is (recht op verzorging en omgang met beide ouders), een kind waarvan de privacy wordt geschonden doordat moeder steeds het dagboek leest (recht op privacy) etc. 

"Het kan heel klein zijn, hoeft niet dramatisch groot. We zijn geen tribunaal, maar vragen wel aandacht voor de rechten van het kind door de ogen van het kind. We focussen in eerste instantie voornamelijk op Nederland in deze serie, maar verhalen uit het buitenland zijn ook welkom!"

Ken je verhalen waarvan je denkt dat het goed zou zijn als ze verteld worden? En denk je dat het kind in kwestie in staat is om de hoofdpersoon in een documentaire te zijn? Mail dan naar: sytske.jellema@ikon.nl

De opnamen zijn al in september-oktober-november en de uitzendingen in december 2013.

Dit bericht mag gedeeld worden. Bedankt!


1 opmerking:

Het Pestbriefje zei

Pesten is een onrechtmatige daad. Het maakt inbreuk op iemands recht en het veroorzaakt schade. Het is in strijd met hetgeen de wet ons oplegt en het is in strijd met de, in het algemeen verkeer, geldende opvattingen.
De buitengewoon knullige wijze waarop volwassenen met pesterijen omgaan is de oorzaak van zoveel kinderleed.

Ieder kind moet het recht krijgen zich op een natuurlijke wijze te ontwikkelen. Kinderen die rekenen op de aansturing en bescherming door volwassenen moeten hier zonder voorwaarden op kunnen rekenen. Weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen mogen niet (meer) gebruikt worden om een pesterij/conflict op te laten lossen door het slachtoffer, omdat zulke trainingen het kind een kunstje opdringt waar de hersenen nog niet aan toe zijn. Een gepest kind heeft recht op bescherming en mag niet verplicht worden zelf de strijd met de pester aan te gaan. De enorme druk die er van die verwachting uitgaat kan ertoe leiden dat een kind zichzelf of een ander iets vreselijks aandoet. De acht zelfdodingen in anderhalf jaar zijn daar het trieste bewijs van.
Het onrecht dat kinderen hierdoor, wereldwijd, ervaren veroorzaakt een beschadiging die een leven lang kan duren.

De laatste opvatting over pesten is dat de omstanders moeten ingrijpen. Maar ook dat zijn kinderen. Dus als de volwassenen het pestprobleem niet willen oplossen, dan moeten de kinderen dat maar doen.
Pesten kan heel eenvoudig worden opgelost door het recht op bescherming toe te kennen en toe te passen, zowel voor de gepeste als de pester. Maar dan moeten we erkennen dat de huidige methodes niet alleen inefficiënt zijn, maar zelfs psychische schade kunnen veroorzaken.

De wijze waarop pesterijen worden aangepakt maakt inbreuk op de rechten van het kind. Daarom hoop ik dat u hier aandacht aan wilt besteden zonder daar een slachtoffer bij te betrekken.

Rinus Rodenburg

Zoeken in Bol.com