Google+ Autisme, wat nu..?: Viki's View

maandag 4 maart 2013

Viki's View

Stel dat het waar is ...

Dit is boek gaat over een nieuwe visie op psychische problemen.

Het vertelt het verhaal van het jonge meisje Viki en van een vernieuwende wijze om te werken met mensen met autisme: 'Viki's View'. Het boek pleit voor een nieuwe behandelvorm gebaseerd op hersentraining. Het is geschreven om dit te kunnen delen met ouders, clienten, hulpverleners en wetenschappelijk onderzoekers. Als nieuwe ideeën gedeeld worden en er een dialoog op gang gebracht wordt, kan er ontwikkeling plaatsvinden. Maar een idee alleen stelt niet veel voor. Juist een gedeelde visie kan het begin zijn van een veranderingsproces.

Stel dat het waar is en dat de onbevangenheid en moed van een klein meisje het begin is van een sneeuwbaleffect. Stel dat we een samenwerking teweeg kunnen brengen die de kloof tussen praktijk en wetenschap overbrugt. Kunt u zich voorstellen wat we dan kunnen betekenen voor al die mensen die lijden aan een psychische aandoening?

Paula Bartholomeus is orthopedagoog-NVO. Ze heeft ruime ervaring met de diagnostiek en begeleiding van kinderen, jeugdigen en volwassenen met complexe leer- en ontwikkelingsproblematiek.
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com