Google+ Autisme, wat nu..?: Autistisch brein vertoont veel korte verbindingen

zaterdag 9 maart 2013

Autistisch brein vertoont veel korte verbindingen

De hersenstructuur van mensen met autisme wordt gekenmerkt door veel korte en weinig lange verbindingen. Dit laten Amerikaanse onderzoekers zien aan de hand van beelden van hersennetwerken.

Wetenschappers van het Boston Children's Hospital bekeken de hersennetwerken van 62 mensen, van wie er 16 autistisch waren, zo schrijft de Volkskrant. Ze deden dit met software die ook andere complexe netwerken in beeld kan brengen, zoals elektriciteitsnetten en vliegtuigroutes.

Snelle opsporing
Volgens de onderzoekers is de netwerkanalyse handig om autisme snel op te sporen. De techniek is goedkoop, want er zijn alleen een EEG-apparaat en een aantal electroden voor nodig.

Verbindingen verbreken
Het is al langer bekend dat autistische hersenen tijdens de ontwikkeling minder verbindingen verbreken om ruimte te maken voor nieuwe, langere verbindingen. Dit ligt in de lijn met de uitkomst van het onderzoek, zeggen de Amerikanen.

Vergelijking met luchtvaart
De onderzoekers vergelijken de hersenen met vliegroutes. Normaal gesproken beschikken hersenen over trans-Atlantische routes, leggen ze uit, maar autistische mensen hoppen vooral van stad naar stad.

Door dit 'cityhoppen' is het omslachtig om de andere kant van de wereld te bereiken. Zo is het voor autistische mensen ook lastig om verschillende hersendelen te verbinden, wat bijvoorbeeld het interpreteren van gezichten bemoeilijkt.

Voordeel voor autisten
De Amerikanen halen ook een voordeel voor autisten uit de vergelijking met de luchtvaart. Zo kun je met cityhoppers relatief bedrijfszeker reizen, omdat er tussen bestemmingen altijd verschillende routes zijn. Dit verklaart waarom autistische mensen vaak veel oog voor detail hebben.

Publicatie
Een publicatie over het onderzoek is verschenen in BMC Medicine.

Bron: Artsennet
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com