Google+ Autisme, wat nu..?: Zo kan het ook !

dinsdag 1 mei 2012

Zo kan het ook !

'Zo kan het ook! brengt in beweging' is een programma waarmee Gehandicaptensport Nederland stimuleert dat mensen met een verstandelijke handicap een actievere leefstijl krijgen. Centraal daarbij staat het structureel meer bewegen en sporten. Dat gebeurt vanuit dag- en woonvoorzieningen omdat deze een sleutelrol vervullen bij het bereiken van mensen met een verstandelijke handicap. De komende jaren zal het aantal dag- en woonvoorzieningen dat een actief beleid voert met betrekking tot meer sporten en bewegen flink toenemen.

Het platform Zo kan het ook! geeft betrokkenen de mogelijkheid om samen te werken, elkaar te inspireren en kennis te delen. Zij kunnen knelpunten bespreken en succesverhalen met elkaar delen. Hoe achterhaal je bijvoorbeeld de beweegwensen en -behoeften van mensen met een ernstig meervoudige handicap? Deze en andere vragen worden besproken. Het uitgangspunt hierbij is samenwerken aan een actieve leefstijl van mensen met een verstandelijke handicap.

Zo kan het ook ! - websiteZo kan het ook !
7 succesverhalen over sport en bewegen met een verstandelijke handicap

Zo kan het ook ! Beschrijft 7 succesvolle initiatieven. Deze initiatieven laten zien hoe mensen met een verstandelijke handicap, met name vanuit een dag- of woonvoorziening, hun leven verrijken door middel van sport- en bewegingsactiviteiten. Maar niet alleen vanuit de dag- of woonvoorzieningen komen inspirerende voorbeelden, ook bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijken een cluster van samenwerkende organisaties komen tot innovatieve projecten.

De Adviesgroep van Gehandicaptensport Nederland heeft onderzoeks- en ervaringsgegevens verzameld op het gebied van sporten en bewegen van mensen met verstandelijke beperkingen omdat overgewicht ook in deze doelgroep een probleem vormt.

Zeven 'best practises' zijn beschreven door auteurs met verschillende achtergronden: bewegingsagogen, fysiotherapeuten en anderen die, werkzaam binnen of samen met de zorg, gestructureerde projecten en activiteiten hebben opgezet voor verstandelijk gehandicapten van divers niveau. Van fitheidsonderzoek en sporten op maat binnen de instelling, een sportsoos door vrijwilligers tot het al dan niet geintegreerd sporten en fitnessen in clubverband.

De goed onderbouwde praktijkverslagen zijn kritisch, openhartig en toegankelijk geschreven. Deze uitgave zal, gezien de actualiteit van de problematiek, beleidmakers, begeleiders en familieleden zeker kunnen inspireren.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com