Google+ Autisme, wat nu..?: Andere organisatie in autistisch brein

zondag 29 april 2012

Andere organisatie in autistisch brein

Het hersengebruik van autistische mensen verschilt van dat van andere mensen. Ruim 15 jaar onderzoek aan de University of Montreal toont dit verschil aan en verklaart de bijzondere vaardigheden van autisten zoals het tot in detail onthouden en beschrijven van voorwerpen.

Het onderzoek laat zien dat het autistische brein anders is georganiseerd. Het gebied achterin de hersenen dat visuele informatie verwerkt, is sterk ontwikkeld.

Andere gedeeltes van de hersenen zijn minder actief. Zo hebben autisten vaak een mindere hersencapaciteit voor taken als plannen maken en beslissingen nemen. Ook het interpreteren van bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen is vaak lastig.

Beter begrip
Volgens de onderzoekers leiden de resultaten van het onderzoek tot een beter begrip van de aandoening. Laurent Mottron geeft aan dat er vaak wordt gedacht dat er bij autisme sprake is van een ongeorganiseerd brein. "Dit onderzoek laat juist zien dat er sprake is van een andere organisatie van de hersenen."

Autisme is dus niet simpelweg een stoornis, maar kan ook worden geassocieerd met specifieke vaardigheden. Juist doordat we bekend zijn met de sterke en zwakke punten van autisme, kunnen we de behoeftes van patiënten beter begrijpen. "En nog veel belangrijker hun potentie vergroten..."

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Human Brain Mapping.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com