Google+ Autisme, wat nu..?: Geen speciaal onderwijs nodig bij ASS of ADHD

dinsdag 21 januari 2014

Geen speciaal onderwijs nodig bij ASS of ADHD

Kinderen met leer- en gedragsproblemen zijn niet per definitie beter af op een school voor speciaal onderwijs. Op reguliere scholen boeken zij vaak evenveel vooruitgang in hun gedrag en leerprestaties. 

Dat is in ieder geval de conclusie van Regina Stoutjesdijk van de Universiteit Leiden in haar proefschrift. Tot dusver werd vaak gedacht dat kinderen met ADHD of autisme in de regel beter af zijn met de extra begeleiding die ze op het speciaal onderwijs kunnen krijgen. Stoutjesdijk vergeleek de prestaties van kinderen met ASS, ADHD en andere problematiek in het speciaal onderwijs met andere (reguliere) scholen. Op basis van de uitkomsten denkt zij dat meer kinderen dan tot nu toe zich (evt. met leerlinggebonden ondersteuning) ook in gewone klassen goed kunnen ontwikkelen. 

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat vooral de thuis-/gezinssituatie en de ouder-/kindrelatie veel invloed heeft op gedragsproblematiek van kinderen in de klas. Daarbij kunnen bepaalde vormen van probleemgedrag ook nog eens zéér belastend zijn voor de thuissituatie.

De uitkomsten lijken dan ook niet alleen te pleiten voor ondersteuning van het kind in de schoolsituatie, maar in veel situaties ook voor ondersteuning van het gezin en in de thuissituatie.

Samenvatting van het proefschrift (pdf)

Bron: Universiteit Leiden
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com