Google+ Autisme, wat nu..?: Schoolgids autisme

vrijdag 20 september 2013

Schoolgids autisme

De Schoolgids autisme is een praktisch boek vol concrete tips om de jaren op de middelbare school voor kinderen met autisme zo goed mogelijk te laten verlopen. Het boek bestaat uit twee delen. Eén voor ouders, en één voor de kinderen zelf. Beide delen behandelen dezelfde onderwerpen vanuit een eigen invalshoek, waaronder

* De juiste school kiezen
* De eerste schooldag: bereid je goed voor
* Omgaan met anderen: mentor, docenten, medeleerlingen
* Plagen en pesten
* Twitter en Facebook: voor- en nadelen
* Huiswerk: plannen en organiseren
* Anders dan anders: feestjes, uitstapjes, toneelopvoering
* Het leven na school: plannen voor de toekomst

De Schoolgids autisme biedt concrete suggesties om de middelbare-schooltijd voor deze kinderen zo prettig mogelijk te maken. Het is bedoeld voor ouders van kinderen met autisme en voor de kinderen zelf, én voor begeleiders en docenten.

GINETTE WIEKEN is docente Engels en begeleider van leerlingen met autisme op een reguliere middelbare school. Ze is moeder van een zoon en een dochter met autisme.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com