Google+ Autisme, wat nu..?: Autisme in de sport

donderdag 19 september 2013

Autisme in de sport

Sporters met autisme
Voor veel personen met autisme is het lastig om een geschikte sport en vereniging te vinden die past bij hun behoeften. Veel van deze personen vinden het in eerste instantie lastig om te bedenken wat zij leuk vinden om te doen. Zij moeten het eigenlijk ervaren en zien wat er gebeurt, voordat zij een keuze kunnen maken.

Autisme is niet zichtbaar aan het uiterlijk van een persoon. Juist voor deze personen met een normale of zelfs hoge intelligentie is het lastig om een goede aansluiting te vinden bij het bestaande sportaanbod. Zij voelen zich vaak niet thuis in een G-team en kunnen zich zonder ondersteuning ook niet goed handhaven in een regulier team.

Werken met sporters met autisme
Het wordt daarom steeds belangrijker om als begeleider rekening te houden met deze personen. Een begeleider moet leren om gedragingen die voortkomen uit autisme te herkennen en begrijpen. Hij moet in staat zijn om zijn communicatie aan te passen aan de sporter met een autistisch-spectrumstoornis. Hij moet leren om structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en zichzelf (zijn eigen gedrag) binnen een training of wedstrijd.

Kortom, een begeleider van sporters met een autistisch-spectrumstoornis moet leren om een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Sporters met autisme moeten zich er thuis voelen!

Bijscholing ‘Autisme in de sport’
De ASK heeft in samenwerking met de sportbonden de bijscholing ‘Autisme in de sport’ ontwikkeld. In de bijscholing krijgt de cursist inzicht in de situaties die zich kunnen voordoen bij sporters met een autistisch-spectrumstoornis. Trainers, coaches en begeleiders uit alle sporten hebben de mogelijkheid deel te nemen aan deze sportoverstijgende bijscholing.

De deelnemers aan de bijscholing ontvangen na afloop een bewijs van deelname. Een bond bepaalt zelf of deze bijscholing licentiepunten oplevert.

Meer informatie
Alvast meer lezen over dit thema? Bekijk de reader die is ontwikkeld voor begeleiders van sporters met een autistisch-spectrumstoornis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Bouwmeester. Dat kan via e-mail of telefonisch: +31 (0)6- 53 42 04 73.

Zie verder: NOC / NSF Autisme in de sport
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com