Google+ Autisme, wat nu..?: Ontmoeting mensen met autisme - Agenda - Zeeuwseregio.nl

maandag 30 januari 2012

Ontmoeting mensen met autisme - Agenda - Zeeuwseregio.nl

MEE Zeeland start met bijeenkomsten voor mensen met autisme vanaf achttien jaar. MEE brengt hen met elkaar in contact en begeleidt de deelnemers bij het vormgeven van die nieuwe contacten.

Dit komt voort uit een enquête die MEE Zeeland in 2011 heeft gehouden onder Zeeuwen met een autisme spectrum stoornis (ASS) van 18 jaar en ouder. Hieruit kwam naar voren dat er bij hen belangstelling is voor activiteiten zoals samen eten, wandelen, gamen, bioscoopbezoek enzovoorts. Ook gaven diverse respondenten aan dat er interesse is om thema-avonden rondom vriendschappen en communicatie te organiseren.

Tijdens een bijeenkomst bij MEE Zeeland worden de resultaten van deze peiling gepresenteerd en is er gelegenheid om door te praten over de manier waarop nieuwe initiatieven georganiseerd kunnen worden in de eigen regio. Het is de bedoeling om daar eventueel al gezamenlijk plannen voor te maken.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 9 februari aanstaande van 19.30 tot 21.30 uur in het kantoor van MEE Zeeland, Axelsestraat 202 te Terneuzen. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via e-mail aan g.vanderlinde@meezeeland.nl of bellen naar 0115 67 53 00.


Telefoon: 0115 67 53 00
E-mail: g.vanderlinde@meezeeland.nl
Website: www.meezeeland.nl

Ontmoeting mensen met autisme - Agenda - Zeeuwseregio.nl

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com