Google+ Autisme, wat nu..?: Autiweg - een weg voor volwassenen met autisme

woensdag 25 januari 2012

Autiweg - een weg voor volwassenen met autisme

Dit boek vormt als het ware een vervolg op een diagnose in het autismespectrum. Voor degene die als oudere kennis maakt met autisme, is het veel om ineens te overzien. In Autiweg wordt de samenhang duidelijk gemaakt. Veel voorbeelden geven een aanknopingspunt aan de eigen situatie. Met overzicht en inzicht is leven eenvoudiger.

Zowel mensen met autisme als hun omgeving, kunnen hieruit lezen hoe een weg - naar acceptatie van de mens en zijn autisme - er uit kan zien. Het voorwoord van Dr. C.C. Kan, psychiater, verwijst hiernaar.

De auteur, als autist een ervaringsdeskundige, beschrijft hoe het is om autist te zijn, de kenmerken die je tot autist maken, en geeft tips over hoe het best met volwassen autisten om te gaan. De voorzijde van deze gids duidt op een geheel van richtlijnen, gelijk aan verkeersregels. Het geeft een (uit)weg aan...

Het zelfhulpboek richt zich op ervaringsdeskundige autisten en diegenen die met hen omgaan.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com