Google+ Autisme, wat nu..?: “Autisme & Eigen Kracht” van start in Overijssel

zaterdag 10 maart 2012

“Autisme & Eigen Kracht” van start in Overijssel

Op 8 maart 2012 organiseerde het samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel een kick off bijeenkomst over Autisme & Eigen Kracht (AEK). Ervaringsdeskundigen inspireerden door te vertellen over de betekenis die zij zelf geven aan Eigen Kracht in hun leven. Het visiedocument “visie en activiteiten samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel 2012 en 2013” werd uitgereikt aan de 130 aanwezigen. Onder hen mensen met autisme, ervaringsdeskundigen en professionals.

Zowel mensen met autisme als professionals kwamen tot één conclusie: professionele hulp dient aanvullend te zijn op wat familie en leden van het sociale netwerk aan ondersteuning kunnen bieden. Eigen Kracht conferenties (aanmelden via 06 - 13 65 23 62, of Overijssel@eigen-kracht.nl ) kunnen een waardevol hulpmiddel zijn in dit proces om tot één plan te komen. De komende twee jaar wordt hier meer ervaring mee opgedaan.

Autisme & Eigen Kracht is een project waarmee het samenwerkingsverband autisme Overijssel in 2012 en 2013 aan de slag gaat. Met subsidie van de provincie Overijssel. Eén van de doelen van Autisme & Eigen Kracht is cliënten te ondersteunen bij het versterken van de regie over eigen leven. Diverse convenantpartijen zijn hier al jaren mee aan de slag. Zo werken Ambiq, Vitree, BJzO, MEE Twente en MEE IJsseloevers vanuit de visie dat de regie van hulpverlening en ondersteuning bij de cliënt en zijn netwerk ligt.

Standaard worden Eigen Kracht conferenties ingezet voorafgaand aan / gecombineerd met hulpverleningstraject. Ook Jarabee, Trias en LSG-Rentray werken met de visie “een netwerkplan is leidend voor de hulpverlening”. In 2012 en 2013 gaan ook de overige Overijsselse convenantpartijen verkennen hoe zij Eigen Kracht in hun primaire proces een plek kunnen geven. Ook krijgt Eigen Kracht een plaats binnen de huidige multidisciplinaire autisme consultteams en gaat men aan de slag met de projecten levenscoach, zorg en onderwijs en arbeid en dagbesteding. Overijssel bevindt zich in de luxe situatie dat de Provincie Overijssel het graag mogelijk maakt dat burgers met een hulpvraag hun eigen besluitvormingsproces inrichten om tot de invulling van hulp te komen. De provincie faciliteert dan ook Eigen Kracht conferenties.

Bron: Samenwerkingsverband Autismehulpverlening Overijssel

Download hier het programma
Download hier het visiedocument
Download hier de openingspresentatie
Download hier het persbericht

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com