Google+ Autisme, wat nu..?: Uitzonderlijke vaardigheden

zaterdag 24 september 2011

Uitzonderlijke vaardigheden


Participate! 2011

Mensen met autisme kunnen op verschillende gebieden uitzonderlijke vaardigheden vertonen. Zo kunnen ze uitblinken in taken waarbij visuele vaardigheid en herkenning een rol spelen (zoals puzzels leggen, vormen zoals bijvoorbeeld driehoeken terugvinden in een complexe figuur, een deeltje van een beeld in een groot beeld terugvinden, enz.). Ze kunnen talent hebben voor tekenen of muziek, een uitzonderlijk geheugen vertonen, een uitzonderlijk niet-verbaal redeneervermogen hebben of talent voor visueel-ruimtelijke waarneming (reproductie van een model, de weg terugvinden).

Mensen met autisme denken meer visueel dan verbaal en meer logisch dan irrationeel. Ze hebben liever met concrete dan met abstracte dingen te maken. Ze kunnen uitblinken in wiskunde, fysica, mechanica, architectuur, wetenschap of technologie. Ze proberen het onderwerp dat hen boeit door en door te begrijpen.

Ze kunnen gegevens exact en in detail onthouden omdat ze een uitzonderlijk visueel geheugen hebben. Ze kunnen zich langdurig op bepaalde taken of bepaalde onderwerpen concentreren, ze kunnen met complexe gegevens omgaan en ze besteden veel meer tijd aan details dan de meeste andere mensen.


"We hadden er geen idee van. 't Is via de school dat we te weten kwamen dat hij de melodie van Mary Poppins op de piano kon spelen. We hebben hem meteen een synthesizer gekocht." De grootouders van Cédric

Deze talenten zijn vaak al heel vroeg aanwezig. Sommige kinderen met autisme kunnen al vóór de normale leeftijd lezen of rekenen. Sommigen hebben een speciale interesse voor computers, de tv of dvd en kunnen de apparatuur al heel jong alleen bedienen.

Deze talenten zijn echter geïsoleerde vaardigheden en bovendien zijn ze niet altijd functioneel. Zo kunnen sommige mensen met autisme op een spectaculaire manier uit het hoofd zeer complexe beredeneringen maken of data of namen van plaatsen of personen onthouden, terwijl deze vaardigheden geen enkel nut hebben in hun dagelijks leven of hen helpen om zich beter aan te passen (een voorbeeld: ondanks zijn uitzonderlijke talenten kan de persoon in kwestie anderen niet met hun naam aanspreken, de bus nemen, zelf voor zijn onderhoud instaan, enz.).

Belangrijk is om het potentieel van uw kind in te schatten, zijn zwakke en sterke punten te leren kennen, zijn interesses te ontdekken en die zo goed mogelijk in zijn dagelijks leven te integreren (bij zijn opvoeding, in zijn werk, zijn vrije tijd enz.).

Meer algemeen zou de samenleving haar kijk op mensen met autisme moeten bijstellen. Ze zijn vaak het slachtoffer van cliché's en vooroordelen (in de stijl van 'ze leven in hun eigen wereld', 'ze zijn asociaal', ze praten niet', 'ze gaan niet naar school', 'je kan ze niets aanleren', enz.). Terwijl ze juist graag willen communiceren, maar niet weten hoe en ook zeer teder kunnen zijn en contact willen met anderen maar de juiste gebaren niet kennen of begrijpen, gewoon ondrewijs volgen, enz. Mensen met autisme kunnen positief evoluren voor zover hun leerdoelen aangepast zijn aan hun noden en hun mogelijkheden.

Het is van belang dat we verschillen erkennen en respecteren. Eerst en vooral moet iedereen die verschillen leren kennen. Niet alleen door er boeken over te lezen, maar ook door persoonlijk contact te hebben met kinderen met autisme en hun gezin. U kent zonder twijfel het citaat van de Saint-Exupéry: 'ta différence m'enrichit' (je anders-zijn maakt me rijker).

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com