Google+ Autisme, wat nu..?

maandag 12 september 2011


Mensen met autisme lossen problemen sneller op


Mensen met autisme zijn beter in staat om problemen op te lossen. Moeilijke vraagstukken lossen ze tot 40% sneller op. Dit blijkt uit onderzoek in het tijdschrift Human Brain Mapping.
Het onderzoek vroeg deelnemers om de Raven Standard Progressive Matrices test te maken. Vijftien van de drieëndertig deelnemers hadden autisme. Deze vijftien autisten waren veel sneller in het maken van de test.
Tijdens de test werden hersengolven gemeten en uit de metingen bleek dat mensen met autisme zeer efficiënt te werk gaan. Daarnaast bleek de waarneming ook beter dan niet-autisten.
De onderzoekers zijn van mening dat kinderen met autisme continu moeten worden gestimuleerd, omdat dit het beste uit de kinderen kan halen.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com