Google+ Autisme, wat nu..?: Positieve psychologie: een frisse wind...

woensdag 14 september 2011

Positieve psychologie: een frisse wind...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Positieve_psychologie

Er waait een frisse wind door de psychologie. Er wordt binnen het vakgebied (vooral in de VS) de laatste jaren steeds meer onderzoek gedaan naar fenomenen als geluk, welbevinden, empathie, vriendschap, liefde, succes en plezier.

Deze ‘positieve psychologie’ manifesteert zich als aanvulling op de reguliere psychologie. Daar ligt de focus vooral op psychische problemen, zoals angst, depressie, stress, stoornissen en afwijkend gedrag. Positief psychologen daarentegen, doen onderzoek naar omstandigheden waaronder mensen juist floreren en technieken die het welbevinden van mensen kunnen bevorderen.

Positieve psychologie focust zich dus minder op psychische problemen en afwijkingen, maar houdt zich vooral bezig met wat mensen gelukkig maakt. Voor autisten (en de mensen om hen heen) moet dit als muziek in de oren klinken.

Te lang heeft de klassieke psychologie en psychiatrie tegen ons gezegd: "Er is iets mis met jullie, jullie hebben een stoornis..!" "We gaan jullie behandelen, zodat jullie leren om met je stoornis om te gaan en je aan te passen aan wat de wereld om je heen van je verlangt...!"

Gelukkig hoeven we dat niet meer aan te nemen. We zijn namelijk niet "gestoord", maar we zijn "anders". Of zelfs dat niet: op sommige terreinen zijn we namelijk zwakker en op andere sterk. Net zoals iedereen... Gelukkig mogen we van de Positieve Psychologie nu zijn wie we zijn en mogen we van de rest van de samenleving vragen en verwachten dat we worden gewaardeerd voor onze bijzondere eigenschappen en talenten en dat onze kwetsbare kanten worden geaccepteerd en gerespecteerd..!

Tja, vragen en verwachten mogen we natuurlijk. 
Maar of het al zover is dat we dat kunnen gaan ervaren...


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com