Google+ Autisme, wat nu..?: De stukjes en de puzzel...

woensdag 21 september 2011

De stukjes en de puzzel...

Autisten en Neurotypischen onderscheiden zich van elkaar door hun verschil van waarnemen en verwerken.

Autisten nemen vooral de verschillende en afzonderlijke zintuiglijke prikkels waar, terwijll neurotypischen zich concentreren op het geheel van wat als die afzonderlijke prikkels betekenen of opleveren.

De neurotypicus bewondert daarom vooral de totale beleving van een wandeling door het bos, terwijl de autist zich kan verliezen in de schoonheid van een afzonderlijke boom of de kleur van een blad...

Autisten zien de stukjes, maar niet de (voor neurotypischen vanzelfsprekende) puzzel.
Zij zien dat de puzzelstukjes ook op een andere manier in elkaar passen dan volgens het (voor neurotypischen vanzelfsprekende) plaatje.

De uitkomst kan daarom voor een neurotypisch mens vaak even onbegrijpelijk als verrassend zijn, maar levert soms ook originele en geniale zienswijzen of oplossingen op voor problemen waar wij neurotypischen, met onze conventionele manier van denken, zien en verwerken, nooit op zouden zijn gekomen...

Om autisten en neurotipischen te helpen om elkaar wederzijds te leren begrijpen, kan het helpen om zich de wereld, het leven, situatie of gebeurtenis voor te stellen als een (dynamisch) geheel van allerlei op verschillende manieren met elkaar samenhangende componenten en factoren.

Neurotypischen zien dan vooral het geheel van de situatie. De complete puzzel en het plaatje dat dit oplevert. Daarbij de puzzelstukjes vrijwel ongemerkt op de plaats leggend waar die volgend het (soms ook nog niet geheel complete) plaatje op de doos zouden moeten liggen en het risico lopend een plaatje of een situatie al op voorhand al zo in te schatten als door (sociale) conventies en conditionering gedicteerd. Op deze manier nauwelijks kansen scheppend op vooruitgang, vernieuwing of creativiteit

De autist ziet vooral de afzonderlijke stukjes. Is daar tevreden mee en kijkt niet of nauwelijks naar het plaatje op de doos.  Alleen als hij daar de noodzaak toe ziet, puzzelt hij zich net zo lang een ongeluk tot de stukjes een geheel vormen. Daarbij niet gehinderd door welke conventie, (voor)oordeel, wetmatigheid of doctrine dan ook...

Juist deze manier van "puzzelen" levert in hoge mate kansen op voor nieuwe oplossingen, innovatie en "wetenschappelijke" vooruitgang.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com