Google+ Autisme, wat nu..?: Autisten zijn niet altijd Wajongeren

zondag 11 september 2011

Autisten zijn niet altijd Wajongeren

Door: Josca Westerhof
Gepubliceerd: woensdag 7 april 2010 08:41

Goed nieuws: het aantal jongeren in de bijstand kan flink omlaag. ‘Autistische jongeren worden onterecht arbeidsongeschikt verklaard.’

Een enorme kostenpost voor het abinet is de Wajong, een uitkering voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren. De uitgaven voor de uitkering zijn de laatste jaren blijven stijgen. Ging het in 2003 nog om 1,3 miljard euro, in 2008 is dat opgelopen tot bijna 1,9 miljard.

Nu het kabinet enorm moet bezuinigen, moet de stijging een halt worden toegeroepen. Dit jaar al is een nieuwe wet aangenomen die zoveel mogelijk Wajongeren weer aan het werk moet krijgen. Ook bestaat nu het idee om de jongeren niet het volledige minimumloon te geven, maar 70 procent ervan. Maar het beste plan komt wellicht van Peter Tellegen, docent toegepaste psychologie aan de Universiteit van Groningen.

Een belangrijke oorzaak van de toename van Wajongeren vormen autisten. Vorig jaar namen deze bijna een kwart van de stijging voor hun rekening. Dat terwijl veel autistische jongeren niet thuishoren in de bijstand. ‘Ze worden onterecht arbeidsongeschikt verklaard’, zegt Tellegen. ‘Jongeren die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs of een uitkering worden onderworpen aan een intelligentietest. En de test die hier standaard voor wordt gebruikt is ongeschikt voor autisten.’

Deze test heet de WISC-test. ‘De test is geschikt voor een grote groep, maar niet voor kinderen die niet goed kunnen communiceren. Dit omdat het een verbale test is. Autisten hebben moeite met communiceren, dus bij gebruik van de test worden ze enorm onderschat’, zegt Tellegen.

Dat heeft ernstige gevolgen. ‘Autistische jongeren worden op basis van de test naar verkeerd onderwijs gestuurd en krijgen les onder hun niveau. Daardoor worden deze jongeren enorm beperkt. Met als resultaat dat velen van hen later niet kunnen werken en in de Wajong terechtkomen. En er is niemand die hier iets aan doet’, aldus de deskundige.

Ingesleten Volgens Jolanda Clement, moeder van een autistische jongen, is bij scholen niet bekend dat de test niet geschikt is voor autisten. Haar zoon werd op basis van de WISC-test naar speciaal onderwijs gestuurd. ‘Mijn zoon is niet dom’, zegt Clement. ‘Ik heb aangedrongen op een andere, nieuwe intelligentietest.’ Dat wilde de school niet. ‘Wij gebruiken standaard de WISC-test en hebben daar nooit problemen mee’, was het antwoord.

Tellegen zegt dat het gebruik van de test is ingesleten. ‘Men doet geen moeite te kijken of een andere test voor bepaalde jongeren niet geschikter is. Er wordt hier veel te zorgeloos mee omgegaan.’ Een test die volgens Tellegen wel geschikt is voor autistische jongeren, is de SON-test. Deze test is oorspronkelijk ontwikkeld voor dove kinderen, ofwel niet talig.

‘Als je autisten een rustige werkomgeving biedt, kunnen ze prima aan het werk. In administratief werk bijvoorbeeld zijn ze goed’, zegt Marjanne de Groot, woordvoerster van uitkeringsinstantie UWV. Zolang autisten niet in een vroegtijdig stadium al onterecht worden doorverwezen naar de Wajong, kunnen ze gewoon aan de slag, en kan het aantal Wajongeren flink worden beperkt.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com