Google+ Autisme, wat nu..?: Ontdekken van talenten bij mensen met autisme

donderdag 22 september 2011

Ontdekken van talenten bij mensen met autisme


Hoe kunnen mensen met autisme hun talenten zo inzetten dat zij meer kans maken op een maatschappelijke carrière? Annelies Spek schreef een proefschrift over de sterke en zwakke kanten van volwassenen met autisme of de stoornis van Asperger.


Door het inzetten van bepaalde onderzoeksinstrumenten bewees zij dat volwassenen met autisme vaker dan gemiddeld beschikken over het talent om patronen te ontdekken in informatie. Daarbij komt dat velen opvallend goed kunnen analyseren. Zij kunnen zorgvuldig en systematisch werken en hebben een groot technisch inzicht.

Tegenwoordig wordt meer gekeken naar mogelijkheden en talenten van volwassenen met autisme. Lange tijd was er slechts aandacht voor de valkuilen. Mensen met autisme werken vaak langzamer dan gemiddeld en het inschatten van sociale situaties kost hen moeite. Veel werkgevers waren daarom huiverig om mensen met autisme aan te nemen.

Een van de opvallende bevindingen van de onderzoekster is dat volwassenen met autisme en een bovengemiddeld IQ goed zicht hebben op hun kwaliteiten en valkuilen. Samen met de andere talenten geeft dit gegeven aanleiding om als werkgever te kiezen voor iemand met autisme bij een vacature waarbij technisch, analytisch en systematisch denken een vereiste is.

De uitkomsten van het onderzoek pleiten voor de ontwikkeling van programma’s die de talenten van mensen met autisme reeds in de kinderleeftijd goed in kaart brengen. Zulke programma’s dragen bij aan het vergroten van deze talenten en aan het verkrijgen van zelfinzicht. Op die manier kan wellicht de teleurstelling van bijvoorbeeld een verkeerde opleidingskeuze worden voorkomen. Kortom, mensen met autisme kunnen er hun levenlang profijt van hebben.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com