Google+ Autisme, wat nu..?: Neurotypische Persoonlijkheidsstoornis

woensdag 5 oktober 2011

Neurotypische Persoonlijkheidsstoornis


DSM-XX code 301.27: Neurotypische Persoonlijkheidsstoornis

Beschrijving:
Een zeer besmettelijke en endemische persoonlijkheidsstoornis die het overgrote deel van de moderne menselijke bevolking aantast. In de volksmond: "de kudde mentaliteit". De kenmerkende symptomen worden reeds op adolescente leeftijd waargenomen (ongeveer 12-14 jaar oud). Aan de stoornis lijdende individuen kunnen (indien niet behandeld) voor de rest van hun leven last hebben van de aandoening, waarbij de aandoening op alle leefgebieden ingrijpt. Symptomen worden vooral gevoed door externe prikkels zoals: televisie, reclame, tijdschriften, alsmede sociale druk en conventie.


Diagnostische criteria en symptomen:

* Volgt Blindelings sociale conventies, zonder te overwegen of deze goed of nuttig zijn voor zijn of haar bestaan. Dit is de meest bepalende factor voor het stellen van de diagnose.

* Kan niet langer dan ogneveer een uur alleen zijn zonder depressief te worden of zich te vervelen. Communiceert daarom vrijwel constant met medemensen. Deze behoefte heeft geleid tot de uitvinding van diverse verschijnselen, zoals mobiele telefoons.

* Sterke compulsie tot het behoren bij een groep (met veelal imaginaire kenmerken) en/of bijwonen van sociale bijeenkomsten om de noodzaak van het behoren tot die groep te versterken. De tijd tussen de bijeenkomsten verschilt per individu, variërend van minder dan een uur tot maximaal een week. Hoewel is aangetoond dat er ook aan andere vormen van bijeenkomsten wordt deelgenomen, is de meest voorkomende vorm van deze bijeenkomsten het zogenaamde "feest" (openbaar of besloten).

* Indien de persoon (om welke reden dan ook) door zijn / haar mede groepsleden wordt gemeden of zelfs verstoten (bijvoorbeeld door afwijkend gedrag, of omdat hij/zij niet op de juiste manier gekleed gaat), kunnen deze personen aan perifere aandoeningen gaan lijden, waaronder, maar niet beperkt tot: agressie, ernstige depressie (tot suïcidaal gedrag aan toe), algemene prikkelbaarheid en / of middelengebruik.

* Is zéér gevoelig voor onnodige gesprekken (zgn. "praatjes"). Deze gesprekken kunnen zich plotseling, onaangekondigd, op willekeurige plaatsen en met willekeurige personen voordoen.

* Lijdt aan een variërend niveau van schijnheiligheid of hypocrisie; een bijkomende aandoening die maakt dat het individu: zich onecht voordoet; nep lacht;  liegt en / of d.m.v. zichzelf iets voor te houden of anderen te bedriegen, hogerop probeert te komen op zijn of haar denkbeeldige "sociale ladder".

* Deze genoemde "sociale ladder" betreft een evenzo met de aandoening verband houdende waanvoorstelling inhoudende dat sommige mensen macht over anderen kunnen hebben op basis van de hoeveelheid geld, kleding, uiterlijk, huidskleur, auto, soort werk of andere kenmerken of factoren.

* Windt zich in soms ernstige mate op over triviale dingen, zoals voetbal, politiek, religieuze bijeenkomsten of de aanblik van een ander neurotypisch individu die zij als "charismatische" beschouwen, zoals een zanger, fotomodel of acteur

* Heeft een vrijwel constant en onbedwingbaar verlangen om zijn of haar behoeften te vervullen en zichzelf genot te verschaffen op allerlei gebieden, zoals toerisme, diverse en/of wisselende seksuele partners, zwaar drinken en andere zelf-destructieve activiteiten.

* Laag of gemiddeld IQ. Ondanks dat, hebben deze mensen het idee dat alles wat ze doen, bedenken of maken belangrijk, geniaal en/of fantastisch is.

* Sommige studies tonen aan dat de bovenstaande criteria in hoge mate gekoppeld zijn aan een andere aandoening genaamd "Ego", die bij de meeste van de getroffen patiënten in variabele, maar aanzienlijke mate aanwezig is.

* Lijdt in alle gevallen aan het ernstige waanidee dat alle bovenstaande en zorgelijke symptomen 'normaal' zijn en dat ieder ander persoon bij wie deze niet aanwezig zijn, geestelijk ziek of onstabiel is of lijdt aan een psychiatrische of psychologische stoornis en daarom zo snel mogelijk medicatie toegediend moet krijgen en/of therapeutisch behandeld moet worden.


Prevalentie:
Studies en waarnemingen tonen aan dat inmiddels bijna 98% van de moderne westerse bevolking lijdt aan deze traumatische stoornis, waarbij deze het meest lijkt voor te komen in geïndustrialiseerde landen en geglobaliseerde gebieden.

Behandeling:
De enige bekend remedie voor deze aandoening is separatie en eenzame opsluiting voor een periode van minimaal vijf jaar, zodat de zelf-destructieve "sociale band" vernietigd kan worden. Pas daarna kan de patiënt opnieuw een gezond zelfbewustzijn ontwikkelen en daarmee waarde gaan hechten aan zijn of haar eigen mening.

Differentiële Diagnose: 
Drugs- en/of alcoholproblematiek met hoge mate van intoxicatie.

1 opmerking:

Anoniem zei

Euh Was daar niet een toepasselijk Alfred J. Kwak liedje over van Dhr. Herman van Veen.

Zoeken in Bol.com