Google+ Autisme, wat nu..?: Genezend Opvoeden (een antroposofische cursus)

donderdag 9 februari 2012

Genezend Opvoeden (een antroposofische cursus)

De cursus Genezend opvoeden staat aan de wieg van de antroposofische orthopedagogie (heilpedagogie). De voordrachten, gehouden voor een klein publiek van orthopedagogen, medici en leraren, zijn direct en intiem. Steiner spreekt over het mysterie van de mens, dat juist in stoornissen en aangeboren afwijkingen zo duidelijk voelbaar is. Toch gaan de voordrachten vooral over individuele mensen.

Aan de hand van concrete casussen - ook van kinderen die ter plekke aan de cursisten worden getoond - gaat Stiner op diverse stoornissen in. Hij plaatst deze in groter perspectief (reïncarnatie, karma en erfelijkheid), maar geeft daarbij ook tal van praktische behandelingsadviezen.

Centraal staan de vragen: waar komen de stoornissen vandaan; welke ontwikkelingsmogelijkheden bieden ze aan het individu op langere termijn? Aan de hand van concrete gevallen wordt dieper ingegaan op de stoornis en worden gerichte behandelingsadviezen gegeven.

Steiner geeft een handreiking hoe je kunt kijken naar een mens die in het denken minder ontwikkeld is, maar op het gebied van voelen en willen, de andere mens soms ver vooruit is. Zo kunnen we door tekorten te zien ook extra mogelijkheden ontdekken, waardoor ook de gehandicapte zal merken dat hij/zij serieus genomen wordt.

Al is de oorspronkelijke cursus al in 1924 gehouden, hij leeft en geldt nog steeds. Niet alleen interessant voor orthopedagogen, want door de bijzondere invalshoek werpt het een verrassend licht op de zogenaamd "normale" ontwikkeling. Er zijn twee nawoorden van D. Hüsser (kinder/jeugdpsychiater) en dr. H.J. van den Doel (leidt managers op in gehandicaptenzorg).


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com