Google+ Autisme, wat nu..?: Doen alsof je Normaal bent

woensdag 22 februari 2012

Doen alsof je Normaal bent

leven met het Asperger-syndroom

Pas toen een van haar dochters de diagnose Asperger-syndroom kreeg -- een milde vorm van autisme -- realiseerde Liane Holliday Willey zich dat zij er ook aan leed. Ze begreep ineens waarom zij anders is dan anderen. Door Asperger is ze een verwarde vreemde in deze wereld, een van die mensen die `nooit precies de weg vinden maar ook nooit echt de weg kwijtraken'.

In detail en met humor beschrijft Holliday Willey hoe zij haar jeugd en studiejaren beleefde als een Alice in Wonderland die zich continu moest aanpassen aan nieuwe ervaringen en steeds bezig was te doorgronden wat er om haar heen gebeurde. Daarnaast geeft zij veel praktische informatie over deze stoornis: Hoe leg je een ander uit wat je hebt? Hoe overleef je school en universiteit? Welke banen kun je aan? Hoe organiseer je je privé-leven? Hoe ga je om met je prikkelstoornis? Waar haal je hulp?

Mensen met het Asperger-syndroom zullen de gedachten en gewaarwordingen van Holliday Willey direct herkennen. Zij is een van hen, en haar verhaal biedt hoop: ondanks het Asperger-syndroom heeft ze een partner, kinderen, vrienden en een succesvolle carrière.
Doen alsof je normaal bent biedt partners, vrienden, familieleden, leraren en therapeuten inzicht in de wereld van mensen die lijden aan het Asperger-syndroom, mensen die vaak moeite hebben uit te leggen hoe zij dingen beleven.

De laatste tijd horen we opvallend veel over het syndroom van Asperger, een bepaalde vorm van het containerbegrip autisme. Dat heeft zijn oorzaak in het verfijning van de diagnostiek met betrekking tot autisme. In het midden van de 20e eeuw werd door de psychiater Asperger een type beschreven dat toen bekend werd onder de naam het syndroom van Asperger.

Nu ons bekend is dat er vele varianten van de stoornis autisme worden onderscheiden, is het van belang om kennis te nemen van de autobiografie van Liane Holliday Willey. Zijzelf lijdt aan Asperger en ze heeft op indrukwekkend wijze beschreven hoe ze met haar sociaal-cognitieve handicap een redelijke graad van sociale aangepastheid verwierf. Indrukwekkend is haar levensbeschrijving, maar ook heel waardevol zijn de in dit boek opgenomen bijlagen. Ze verschaffen de lezer veel bruikbare informatie over hoe om te gaan als het op studie- of beroepskeuze aankomt, hoe het thuisfront georganiseerd moet worden om het kind goed op te kunnen vangen.

Voor steunverleners aan Aspergerautisten geven de bijlagen veel praktische handreikingen. Het boek bevat een verklarende woordenlijst en biedt de lezer een overzicht van verenigingen en instanties die zich begeven op het terrein van ondersteuning en informatie.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com