Google+ Autisme, wat nu..?: Autisme en Spel

zondag 5 februari 2012

Autisme en Spel

Creatieve en praktische ideeën voor spelactiviteiten In het eerste deel van deze uitgave wordt autisme uitgelegd door de (spel)ontwikkeling van deze kinderen te vergelijken met die van niet-autistische kinderen. Tevens komen aan de orde: het belang van spel, de vroege vormen van spel en spelobservatie.

In het tweede deel worden specifieke en gedetailleerde ideeën geboden voor het plannen van spelactiviteiten: ideeën die direct thuis en op school kunnen worden toegepast. Hoewel de concrete speltips in het bijzonder toepasbaar bij kinderen met een mindere begaafdheid, zijn de strategieën bruikbaar voor alle kinderen met autisme.

Dit boek geeft in heldere bewoordingen inzicht in autisme en de heilzame effecten van spel voor kinderen met deze aandoening. In het eerste deel van het boek wordt de ontwikkeling in spel van kinderen met autisme vergeleken met niet-autistische kinderen. Ook wordt uitgelegd hoe belangrijk spel is.

In het tweede deel worden specifieke ideeen geboden voor het plannen van spelactiviteiten. Ideeen die door iedereen toegepast kunnen worden. Het boek is een inspiratiebron voor deskundigen en ouders die op zoek zijn naar creatieve en praktische ideeen voor spelactiviteiten voor kinderen met autisme.

Het bevat zwart-witfoto's; de indeling is overzichtelijk door de structurering in hoofdstukken en paragrafen met tussenkopjes. Achterin is een bibliografie te vinden. De auteurs hebben beiden ruime ervaring in het werken met kinderen met een autismespectrumstoornis.


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com