Google+ Autisme, wat nu..?: Strategieën bij de begeleiding van leerlingen met ASS

zondag 8 januari 2012

Strategieën bij de begeleiding van leerlingen met ASS


Relaties met docenten e.a.

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Gezichtsuitdrukkingen en gebaren worden slecht
opgemerkt en begrepen


Weinig idee wat er in anderen omgaat,
bedoelingen worden slecht begrepen. Weinig
wederkerigheid in communicatie

Neemt zelf geen initiatief om problemen voor te
leggen of vragen te stellen

Koppigheid

Faalangst

Geef zo duidelijk mogelijk aan wat er wordt verwacht,in heldere taal die maar voor één uitleg vatbaar is; herhaal zonodig met extra aanwijzingen

Voorzichtigheid bij het opbouwen van een relatie
(emotioneel neutrale reacties hebben de voorkeur).
Wees precies en betrouwbaar bij afspraken

Leer de leerling hoe hij hulp kan vragen, oefen dit
desnoods met vraagzinnetjes

Onderscheid dit van angst

Herken paniek


Relaties met klasgenoten

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Door naïviteit en zaken letterlijk nemen niet
begrijpen van leugentjes en oneerlijkheid

Object voor buitensluiten, negeren, pesten,
treiteren

Problemen bij werken in groepjes 


Bescherm de leerling, probeer te relativeren en
woede of angst te begrenzen

Voorlichting klas, organiseren van buddysysteem
(te zwaar voor een leerling alleen)

Leerkracht/docent wijst een combinatie aan of
staat alleen werken toeInzicht in eigen functioneren

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Onvoldoende inzicht in eigen functioneren


Voorzie in informatie

Biedt gesprek aan

Voorzie in feedback en hulplijstjes

Stimuleer contact met andere leerlingen met
Asperger / ASSSchoolorganisatie

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Onzekerheid en angst bij veranderingen, wisseling leerkracht / docent / vak / lokaalonzekerbeid en angst bij wisseling van lokalen;
invulling pauze


Bij voorkeur dagelijks contact met mentor over
veranderingen.

Regels en afspraken op schrift (visualiseren)

Maak afspraken, zet buddy in, sta toe binnen te blijven of eerder of later van lokaal te wisselen (als de gangen weer leeg zijn)Schoolwerk

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Traagheid door informatieverwerkingsprobleem


Problemen om functies en vaardigheden te combineren (schrijven en luisteren)

Te veel in details blijven steken 

Te perfectionistisch 

Omgaan met specifieke angsten

Omgaan met preoccupaties
Korte overzichtelijke taken, extra tijd, individuele
opstart en beëindiging taak

Voorzie in technische ondersteuning (gebruik
laptop)

Geef hoofdlijnen, overzichten, pre-teaching

Bescherm leerling en stimuleer relativering

Begrip, tolerantie en attentie

Gebruiken, maar ook in goede banen leidenBeoordeling schoolwerk

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Bij beoordeling rekening houden met:
In details blijven steken

Verkeerde associaties gemaakt

De vraag te letterlijk genomen

Foute antwoorden moeten beoordeeld worden met inachtneming specifieke problemen van de
leerlingPrikkels en zintuigen

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Overgevoeligheid voor prikkels


Ondergevoelige zintuigen
Geef leerling een rustige plaats, sta gebruik koptelefoon toe

Stimuleer met multi-sensorische aanpakTaalproblemen

Probleemgebied
Mogelijke strategieën


Stimuleer leeftijdadequaat taalgebruik

Vermijd zonodig hardop lezen / overhoren

Begeleid spreekbeurten zorgvuldigGymnastiek

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Motorische problemen

Zintuiglijke problemen


Angst en onzekerheid
Geef vaste taak bij voorbereiding

Maak afspraken over een plaats om even bij te
komen

Ontsla de leerling desnoods van de verplichting aan    alle oefeningen mee te doenHuiswerk 

Probleemgebied
Mogelijke strategieën
Noteren huiswerk


Vergeten op te schrijven

Spullen vergeten


Opstart- en stopproblemen 
Zorg voor vast moment, voorzie in regels
(huiswerkbuddy)

Lijstje met adressen klasgenoten (buddy)

Lijstjes, reminders en evt. extra set boeken, etui, schrijfmateriaal

Maak afspraken en wees beslisUit: Balans, april 2009

Aanbevolen literatuur:Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com