Google+ Autisme, wat nu..?: Mijn partner heeft autisme

zaterdag 14 januari 2012

Mijn partner heeft autisme

Precieze aantallen zijn niet bekend, maar op grond van gegevens uit het buitenland, wordt er vanuit gegaan dat in Nederland mogelijk 200.000 mensen in één of andere vorm een autistische stoornis hebben. Hoeveel er daarvan een relatie hebben, is niet bekend. Dat het zal gaan om een aanzienlijk aantal, is aannemelijk.

Wat betekent het wanneer je partner een autistische stoornis heeft?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die in vele vormen en gradaties voorkomt. Veelvoorkomende vormen zijn het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Met name bij Asperger is er sprake van normale begaafdheid of zelfs hoogbegaafdheid. En gaat dat vaak gepaard met grote sociale zwakte, teruggetrokkenheid en een ongewoon sterke behoefte aan overzicht en voorspelbaarheid.

Autisme en zogenaamde Autisme Spectrum Stoornissen worden bij kinderen steeds vaker en vroeger ontdekt. Maar de diagnostiek bij volwassenen loopt daar ver bij achter. Het gevolg is dat tienduizenden mensen in Nederland niet weten dat ze autistisch zijn, terwijl ze wel dagelijks tegen de grote problemen aanlopen die autisme met zich mee brengt.

En dat leidt met name in relaties vaak tot dramatische situaties. Autisme dat niet onderkend of herkend wordt, heeft al in vele huwelijken voor grote problemen gezorgd en vaak scheidingen veroorzaakt. Veel partners van autisten hebben het gevoel dat ze overal alleen voor staan: gezin, financiën, opvoeding. En daarnaast ook nog eens de pijn voelen van het eenzaam zijn, omdat hun man of vrouw hen in geen enkel opzicht lijkt aan te voelen. Vaak krijgen ze ook nog het verwijt dat het aan henzelf ligt. Daarom zijn onderzoek en diagnose van groot belang. Ook voor de partner met autisme zelf, omdat die vaak onbewust en soms bewust tegen zijn of jaar eigen grote beperkingen aanloopt.

Autisme is in de meeste gevallen erfelijk en kan niet genezen worden. Maar weten wat er aan de hand is, is voor (echt)paren de enige weg om ermee om te leren gaan.
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com