Google+ Autisme, wat nu..?: Seks en Relatie @autisme.kom

vrijdag 6 januari 2012

Seks en Relatie @autisme.kom

Seks@autisme.kom komt tegemoet aan de grote nood aan seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Een werkgroep van autismedeskundigen, onder leiding van Dr. Hans Hellemans, paste een werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking (seks@relaties.kom) aan voor het gebruik bij jongeren en volwassenen met autisme.

Onderzoek aan de universiteiten van Gent en Antwerpen toonde een positief effect van het vormingsprogramma: jongeren en volwassenen met autisme die het werkboek hadden doorgenomen, praatten makkelijker over seks en heel wat (autistische) misverstanden en hiaten verdwenen.

Dit werkboek biedt inspiratie om een voor mensen met autisme ingewikkeld en abstract thema op een concrete en heldere wijze bespreekbaar te maken.Het uitgebreide ondersteunende visuele materiaal (fotos, tekeningen en werkbladen op de bijhorende cd-rom) bevordert de communicatie over seksualiteit.

Themas die aan bod komen zijn lichaam, lichamelijke veranderingen, seksuele gevoelens, masturbatie, voortplanting, vrijen, zwangerschap, geboorte, voorbehoedmiddelen, seksueel overdraagbare aandoeningen.

Hans Hellemans werkt als kinder- en jeugdpsychiater in het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen/Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (UCKJA/ZNA).
Peter Vermeulen is pedagoog en als autismedeskundige werkzaam bij Autisme Centraal. Hij publiceerde o.a. Dit is de titel. Over autistisch denken en Ik ben speciaal 2. Werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme.
Greet Conix is sociaal agoog en co rdinator van VMG.
Lies De Lameillieure is pedagoog en educatief medewerker bij Autisme Centraal.
Na seks@autisme.kom over seksualiteit, is Relaties@autisme.kom het tweede deel van het programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en jongvolwassenen met autisme.

Een werkgroep van autismedeskundigen inventariseerde de voornaamste vragen van jongeren met autisme over relaties. Het boek dat daaruit volgde, biedt inspiratie om het thema op een bevattelijke en concrete wijze bespreekbaar te maken. Met respect voor de autistische stijl van informatieverwerking worden de vaak ongeschreven wetten en verborgen sociale regels van relaties verhelderd.

Dit werkboek bevat de concrete handleiding voor de basismodule "Relaties" en behandelt nog vijf andere thema"s. Concrete handleidingen en werkbladen zijn apart te bestellen en te downloaden.

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com