Google+ Autisme, wat nu..?: CAMERATOEZICHT DOOR MENSEN MET AUTISME: EEN BELOFTEVOLLE COMBINATIE

donderdag 22 november 2012

CAMERATOEZICHT DOOR MENSEN MET AUTISME: EEN BELOFTEVOLLE COMBINATIE

Mensen met autisme blinken uit in een aantal competenties die vereist zijn voor cameratoezicht. Met training, instructies en werkplekaanpassing zijn de benodigde competenties die ze onvoldoende bezitten waarschijnlijk goed te compenseren.

Door de gedragskenmerken van mensen met autisme, die vaak als handicap worden gezien, juist in te zetten als kernkwaliteiten die aansluiten bij het werk in cameratoezichtcentrales wordt cameratoezicht passend werk bij een reguliere werkgever voor mensen met autisme. Bovendien is het een groeimarkt: wereldwijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van cameratoezicht.

TNO onderzocht in samenwerking met SW Noorderkwartier N.V. en Alpha Security wat de vereiste competenties en taken zijn en in welke mate mensen met autisme daarover beschikken. In deze fase 1 van het onderzoek werd op basis van literatuuronderzoek, interviews en observaties in verschillende toezichtcentrales een algemeen competentieprofiel is opgesteld.

WERKGELEGENHEID
De resultaten laten zien dat, rekening houdend met het feit dat autisme een containerbegrip is, mensen met autisme uitblinken op een aantal vereiste competenties voor cameratoezicht, zoals volgehouden aandacht, integriteit en resultaatgerichtheid. Een aantal benodigde competenties bezitten mensen met autisme echter onvoldoende, zoals samenwerken, gezond wantrouwen en flexibiliteit. Maar deze ontbrekende competenties zijn bij de doelgroep aan te vullen met training, instructies (ook aan collega’s), ondersteuning en werkplekaanpassing. Cameratoezicht wordt daarmee ook voor mensen met een stoornis in het autisme-spectrum een uitdagende baan in een groeiende arbeidsmarkt voor beveiliging en toezicht.

EERVOLLE VERMELDING BIJ VERKIEZINGEN HANDHAVING EN TOEZICHT
Het project Cameratoezicht en Autisme heeft een eervolle vermelding gekregen bij de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012 georganiseerd door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, de Samenwerkende Rijksinspecties, Vide, Stadswerk en het Landelijk Overleg Milieuhandhaving. De eervolle vermelding werd toegekend omdat het volgens de vakjury een bijzonder origineel project is. Mensen met een autistische stoornis kunnen vanwege hun bijzondere talenten worden opgeleid tot camera-operator in het cameratoezicht. De vernieuwing schuilt volgens de jury “vooral in de originaliteit van de combinatie cameratoezicht en autisme. Bovendien brengt het project vanwege de sociaal maatschappelijke kant veel gevoelens van sympathie teweeg.”

Bron: tno.nl

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com