Google+ Autisme, wat nu..?: Als de wereld er anders uitziet

zondag 4 november 2012

Als de wereld er anders uitziet

omgaan met autisme

Horen dat je kind autisme heeft maakt bij ouders heel wat verwarrende gevoelens los: opluchting dat de problemen van hun kind eindelijk een naam krijgen, maar tegelijk ook verdriet, angst voor de toekomst en boosheid over het onbegrip dat ze als ouder vaak ervaren hebben. Daarbovenop roept zo'n diagnose ook veel nieuwe vragen op: hoe moet het nu verder met ons kind?

Als de wereld er anders uit ziet... is een psycho-educatief pakket gericht naar begeleiders van kortdurende ouderleergroepen voor ouders van normaal begaafde kinderen met autisme. Die ouderleergroepen willen ouders meer inzicht geven in het gedrag en denken van hun kind met autisme en willen hen competenter maken in de omgang met het kind. Het creëren van een autismevriendelijke omgeving die rekening houdt met het bijzondere denken en de andere waarneming van kinderen met een autismespectrumstoornis vormt immers de eerste stap naar een positievere benadering van deze kinderen.

Het psycho-educatief pakket bestaat uit een handleiding voor de ouders met de basisinhouden uit de ouderleergroep en een beknopt draaiboek voor de begeleiders. De titel van het boek verwijst naar de bijzondere manier van denken en waarnemen van deze kinderen. In het pakket wordt ingegaan op enkele vaak voorkomende problemen bij kinderen met autisme en wordt er een overzicht gegeven van de behandelings- en hulpverleningsmogelijkheden in Vlaanderen en Nederland. Hoewel het boek is opgevat als een handleiding voor ouders die aan een ouderleergroep autisme deelnemen, kunnen ook andere ouders en geïnteresseerden het boek lezen om een beter inzicht te verwerven in autisme bij normaal begaafde kinderen en jongeren.

OVER DE AUTEUR
Marc Willems werkt als orthopedagoog op de raadpleging kinder- en jeugdpsychiatrie van het AZ St. Lucas te Brugge. Naast zijn diagnostisch werk heeft hij een ruime ervaring in het werken met ouders, o.m. door het aanbieden van oudertrainingen ADHD en ouderleergroepen autisme.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com