Google+ Autisme, wat nu..?: Herkeuring Wajongers niet zonder eerlijk perspectief op passend werk

maandag 22 juli 2013

Herkeuring Wajongers niet zonder eerlijk perspectief op passend werk

Staatssecretaris Klijnsma gaat de Participatiewet bijstellen. Aanleiding voor de bijstelling is het Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord garandeert 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (vrijwillig quotum). Over de bijstelling heeft Klijnsma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief bevat helaas nauwelijks nieuws. Zo blijft nog steeds onduidelijk hoe en wanneer Wajongers herkeurd worden en welke gevolgen dit zal hebben voor hun inkomen.

De CG-Raad en Platform VG vinden dat er duidelijkheid moet komen voor de Wajongers die herkeurd worden. Als zij achteruit gaan in inkomen moet er een eerlijk en haalbaar perspectief zijn op passend werk om het inkomen aan te kunnen vullen.

80.000 werkeloze Wajongers
Het gaat naar verwachting om 140.000 Wajongers met arbeidsvermogen, die van de Wajong naar de Participatiewet zullen gaan. Hiervan hebben er ca. 60.000 een baan. Er zijn dus ca. 80.000 werkloze wajongers die straks ook in aanmerking moeten komen voor de gegarandeerde arbeidsplaatsen waarover in de brief van Klijnsma en het Sociaal Akkoord wordt gesproken.

Uitwerking
Staatssecretaris Klijnsma roept de sociale partners en de VNG op om binnen de Werkkamer snel verder aan de slag te gaan met de uitwerking van het Sociaal Akkoord. Klijnsma wil die uitwerking verwerken in de uitvoeringsplannen voor de Participatiewet. In het najaar stuurt Klijnsma de Participatiewet naar de Tweede Kamer sturen.

Meer informatie
Meer over de Participatiewet in Wij werken aan - Werk

Bron: cg-raad.nl
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com