Google+ Autisme, wat nu..?: Tips voor ouders met een kind met autisme

dinsdag 19 juni 2012

Tips voor ouders met een kind met autisme

Deskundige Rob Broersen geeft tips voor ouders met een kind met autisme. "Kinderen met autisme zijn puur en eerlijk."

Autisme is geen psychiatrische aandoening, maar een beperking op communicatief gebied. Daarom valt er met autisme goed te leven. Dat benadrukken Rob Broersen, deskundige op het gebied van autisme, en journaliste Lise van de Kamp. Om het ook voor de omgeving van mensen met autisme wat inzichtelijker te maken, schreven zij het boek Met Autisme Valt Goed te Leven!, vol tips voor ouders, partners en zorgverleners. Metro vroeg Rob Broersen vast naar wat goede tips voor ouders.

Contact buitenshuis
“Bij het contact buitenshuis is het van groot belang om te weten hoe lang je kind zonder problemen in gezelschap kan verkeren. Kinderen met autisme hebben namelijk vaak moeite met te veel geluiden, bijvoorbeeld als er veel mensen door elkaar praten. Als je weet hoeveel tijd je kind met andere mensen kan doorbrengen, zorg je ervoor dat hij of zij niet te lang in de harde geluiden zit en kun je angst en paniek voorkomen.”

Opruimen
“Voor de meeste kinderen is het al een hele klus om de kamer op te ruimen, maar voor kinderen met autisme kan dat nog een extra probleem worden. Zorg dat je een lijstje maakt waarop duidelijk staat wat er moet gebeuren. Zet dit in de juiste volgorde: eerst alle vieze kleding in de was, daarna weggooien wat weg mag, et cetera.”

Pesten
“Het komt vaak voor dat kinderen met autisme op school worden gepest. Probeer dat als ouder zo goed mogelijk in de gaten te houden. Vraag bijvoorbeeld op je school of er een pestprotocol is en of ze het actief hanteren. Kinderen met autisme zijn puur en eerlijk, ze nemen alles voor waar aan. Daarom vinden ze het moeilijk om het onderscheid tussen plagen en pesten te maken. Als er een grens bereikt wordt, kan er fysieke agressie ontstaan.”Bron: Metro

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com