Google+ Autisme, wat nu..?: Autisme verteld...

zaterdag 3 maart 2012

Autisme verteld...

Sommige auteurs in dit boek hanteren de term Neurotypicals (NT'ers); dat is de afkorting van neurologically typical, het syndroom waarmee ze ons, 'normale' mensen benoemen. Een aantal mensen met autisme maakten de oefening om ons te beschrijven, net zoals wij hen, in termen van een aantal kenmerken die alleen bij zogenaamd normale mensen voorkomen.

'Neurotypicals denken bijvoorbeeld dat hun kijk op de wereld de enige echte is, ze kunnen moeilijk alleen zijn, zijn vaak intolerant tegenover minderheden, hebben het moeilijk om in een directe taal te communiceren en kunnen beter liegen en doen alsof dan mensen met autisme; er is momenteel geen genezing mogelijk. Maar, en dit is het goede nieuws, veel NT'ers hebben hun beperkingen leren compenseren en kunnen zo een normaal contact opbouwen met mensen met autisme.' Het is maar hoe je het bekijkt...

Het is de wens van de auteurs dat ze met hun boek een brug bouwen waarop mensen met en zonder autisme elkaar kunnen ontmoeten om er ieders eigenheid te ontdekken en van elkaars verwantschap te genieten.

Vanuit het oogpunt van de autisten biedt dit boek een beschrijving van hun beleving, hun plaats, de waardering die ze krijgen als mens in de samenleving met niet-autisten. Het gaat om tot voor kort en nu nog voor velen geheel onbekende ervaringen, meningen en interpretatie van kenmerken van autisten. Heel opvallend is de moeite met communicatie, waarin de autist rechtstreeks, zonder omwegen, niet paradoxaal, zonder verbloemingen spreekt en juist in de war geraakt van alle indirectheid. Daarnaast is ook de intiemere relatie moeilijk voor velen, omdat de emotionaliteit zo anders is, gebaseerd op andere waarnemingen.

De informatieverwerking door autisten en niet-autisten gebeurt heel verschillend. De autist verbijzondert doordat hij zo gedetailleerd waarneemt. De niet-autist veralgemeniseert.

Een wereld gaat open voor niet-autisten bij het lezen van deze verhalen. Het is een bijzonder goede bijdrage om elkaar beter te verstaan. De auteurs zijn autisten, de samenstelster en inleidster is moeder van een autist.

1 opmerking:

karina66 zei

ik ben zelf ook moeder van twee autistische jongeren,die helaas daarom alleen al uit huis geplaatst zijn door onbetrouwbare instanties.

Zoeken in Bol.com